The review for Literary History and Theory

SUMAR: Eugen Simion. 25.05.1933 – 18.10.2022 / 10 EDITORIALAcad. Eugen SIMION, Estul și Vestul Europei – dialogul nu s-a stins / 17 COLOCVIUL INTERNAȚIONAL „EUGEN SIMION – MODELELECRITICII ROMÂNEȘTI” (25-26 MAI 2023, BUCUREȘTI)Gisèle VANHESE, Eugen Simion entre la critique diurne et la critique nocturne/ 23Nicolae BÂRNA, „Lipsa de metodă” metodică și „eclectismul” bine administrat / 35Radu VOINESCU, Eugen Simion ș...

SUMAR: Eugen Simion. 25.05.1933 – 18.10.2022 / I EDITORIALAcad. Eugen SIMION, George Coșbuc – un poet ignorat (II) / 7 RESTITUIRI (MIRCEA ELIADE)Liviu BORDAȘ, Interviurile lui Mircea Eliade (contribuții documentare, II / 45Sub semnul norocului. Mircea Eliade la șaizeci de ani (Roma, 28 septembrie 1967) (Mircea Eliade, Ionel Jianu, Gheorghe Uscătescu, Horia Stamatu și Radu Gorun) / 54Paralel și complet. Despre întoarcerea operei lu...

SUMAR: EDITORIAL Acad. Eugen SIMION, George Coșbuc – un poet ignorat (I) / 7 RESTITUIRI (MIRCEA ELIADE) Liviu BORDAȘ, Interviurile lui Mircea Eliade (I) / 31 Mac Linscott RICKETTS, Întrevederi cu Mircea Eliade / 56 TEORIE LITERARĂ Radu BAGDASAR, Creaţie şi spirit critic. Valsul nemulţumirilor, corecţiilor, abandonurilor / 85 Ștefan FIRICĂ, În jurul romanului politic. Teorii pro și contra / 26 ISTORIE LITERARĂ Teodora DUMITRU, Evolu...

SUMAR:  INSTITUTUL DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU” – 70  I. OPRIȘAN, O familie intelectuală (convorbiri cu: Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, Eugen Simion, Directorul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Răzvan Theodorescu, Vicepreşedinte al Academiei Române) / 7  I. OPRIȘAN, „Preistoria” Institutului / 23  N. MECU, Deschidere spre viitor / 29  EDITORIAL  Acad. Euge...

SUMAR: Acad. Eugen SIMION, Literatura parenetică. Modelul bizantin, occidental și național / 7 Ștefan AFLOAREI, Dimitrie Cantemir: Mize ale gândirii filosofice timpurii / 63 Ștefan LEMNY, De vita patris: un motiv biografic european până la Dimitrie și Antioh Cantemir / 77 Luisa VALMARIN, Modernizarea prin traducere de la Divanul de Dimitrie Cantemir la Ceasornicul domnilor de Nicolae Costin / 87 Ioana COSTA, Curiositas altissima / 97 Sim...

S U M A R EDITORIALAcad. Eugen SIMION, Vasile Pârvan / 7 LITERATURĂ VECHEFlorentina NICOLAE, Historia Moldo-Vlachica: Observații asupra manuscrisului, în pregătirea unei noi ediții critice / 61Laura BĂDESCU, Politica și politheia în proverbele românești din secolul al XVIII-lea / 69Manuela ANTON, Statul și biserica la începuturile României moderne: publicistica religioasă a lui Neofit Scriban / 79 DOCUMENTAlexandra DODU, Etre femme...

S U M A R COLOCVIUL NAŢIONAL „LITERATURA ROMÂNĂ ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA.SCHIMBAREA PARADIGMEI LITERARE” Acad. Eugen SIMION, Neagoe Basarab – modelul „omului desăvârșit și întreg / 9Gheorghe CHIVU, Traduceri și traducători în scrisul beletristic din secolul al XVIII-lea / 43Eugen PAVEL, Prémisses de la critique textuelle dans la culture écrite du XVIIIe siècle / 53Ştefan S. GOROVEI, Cărturari putneni din secolul al XVIII-l...

S U M A R EDITORIALAcad. Eugen SIMION, Duiliu Zamfirescu (II) / 7 INTERVIUDialog epistolar cu profesorul Dumitru Micu (interviu realizat de prof. Nina Preda) / 35 CORESPONDENŢĂIonesco vs Papu: cronica unei empatii erodate (II) (prezentare de Vlad-Ion PAPPU) / 51Bianca BURȚA-CERNAT, Corespondența Panait Istrati – Romain Rolland. Avatarurile unui „discurs îndrăgostit” / 79 DOCUMENTCronologia vieții literare româneşti (1993–1996): r...

S U M A R EDITORIALAcad. Eugen SIMION, Duiliu Zamfirescu (I) / 7 CORESPONDENŢĂIonesco vs Pappu: Cronica unei empatii erodate (I) (prezentare de Vlad-Ion PAPPU) / 29 ISTORIE LITERARĂDan ZAMFIRESCU, Şase secole de la întemeierea culturii şi literaturii române / 59Andreea MIRONESCU, O Prefaţă uitată a lui Paul Zarifopol / 67 DOCUMENTMihaela PAPPU, Lucian Blaga şi corespondenţii săi germani. Cercul elveţian (I) / 77 FIȘE DE DICȚIONARG...

S U M A R EDITORIALAcad. Eugen SIMION, „Dimineaţa poeticească” a lui Ioan Cantacuzino (1757–1828) / 7 COLOCVIULucrările Colocviului Naţional „Literatura română veche. Priorităţi ale cercetării actuale” (27–28 iunie 2013, Bucureşti) / 17Gh. CHIVU, Literatura română veche. Priorităţi ale cercetării academice actuale / 17Eugen PAVEL, Modelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneşti / 23Vasile D. ŢÂRA, ...

RITL / 2023
Issues / December 20, 2023

SUMAR: Eugen Simion. 25.05.1933 – 18.10.2022 / 10 EDITORIALAcad. Eugen SIMION, Estul și Vestul Europei – dialogul nu s-a stins / 17 COLOCVIUL INTERNAȚIONAL „EUGEN SIMION – MODELELECRITICII ROMÂNEȘTI” (25-26 MAI 2023, BUCUREȘTI)Gisèle VANHESE, Eugen Simion entre la critique diurne et la critique nocturne/ 23Nicolae BÂRNA, „Lipsa de metodă” metodică și „eclectismul” bine administrat / 35Radu VOINESCU, Eugen...

RITL Issue 1-4 / 2021-2022
Issues / December 15, 2022

SUMAR: Eugen Simion. 25.05.1933 – 18.10.2022 / I EDITORIALAcad. Eugen SIMION, George Coșbuc – un poet ignorat (II) / 7 RESTITUIRI (MIRCEA ELIADE)Liviu BORDAȘ, Interviurile lui Mircea Eliade (contribuții documentare, II / 45Sub semnul norocului. Mircea Eliade la șaizeci de ani (Roma, 28 septembrie 1967) (Mircea Eliade, Ionel Jianu, Gheorghe Uscătescu, Horia Stamatu și Radu Gorun) / 54Paralel și complet. Despre întoarcerea...

RITL Issue 1-4 / 2020
Issues / December 15, 2020

SUMAR: EDITORIAL Acad. Eugen SIMION, George Coșbuc – un poet ignorat (I) / 7 RESTITUIRI (MIRCEA ELIADE) Liviu BORDAȘ, Interviurile lui Mircea Eliade (I) / 31 Mac Linscott RICKETTS, Întrevederi cu Mircea Eliade / 56 TEORIE LITERARĂ Radu BAGDASAR, Creaţie şi spirit critic. Valsul nemulţumirilor, corecţiilor, abandonurilor / 85 Ștefan FIRICĂ, În jurul romanului politic. Teorii pro și contra / 26 ISTORIE LITERARĂ Teodora DUMI...

RITL Issue 1-4 / 2019
Issues / December 15, 2019

SUMAR:  INSTITUTUL DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU” – 70  I. OPRIȘAN, O familie intelectuală (convorbiri cu: Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, Eugen Simion, Directorul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Răzvan Theodorescu, Vicepreşedinte al Academiei Române) / 7  I. OPRIȘAN, „Preistoria” Institutului / 23  N. MECU, Deschidere spre viitor / 29  EDITORIAL  ...

RITL Issue 1-4 / 2018
Issues / December 15, 2018

SUMAR: Acad. Eugen SIMION, Literatura parenetică. Modelul bizantin, occidental și național / 7 Ștefan AFLOAREI, Dimitrie Cantemir: Mize ale gândirii filosofice timpurii / 63 Ștefan LEMNY, De vita patris: un motiv biografic european până la Dimitrie și Antioh Cantemir / 77 Luisa VALMARIN, Modernizarea prin traducere de la Divanul de Dimitrie Cantemir la Ceasornicul domnilor de Nicolae Costin / 87 Ioana COSTA, Curiositas altissim...

RITL Issue 1-4 / 2017
Issues / December 15, 2017

S U M A R EDITORIALAcad. Eugen SIMION, Vasile Pârvan / 7 LITERATURĂ VECHEFlorentina NICOLAE, Historia Moldo-Vlachica: Observații asupra manuscrisului, în pregătirea unei noi ediții critice / 61Laura BĂDESCU, Politica și politheia în proverbele românești din secolul al XVIII-lea / 69Manuela ANTON, Statul și biserica la începuturile României moderne: publicistica religioasă a lui Neofit Scriban / 79 DOCUMENTAlexandra DODU, ...

RITL Issue 1-4 / 2016
Issues / December 15, 2016

S U M A R COLOCVIUL NAŢIONAL „LITERATURA ROMÂNĂ ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA.SCHIMBAREA PARADIGMEI LITERARE” Acad. Eugen SIMION, Neagoe Basarab – modelul „omului desăvârșit și întreg / 9Gheorghe CHIVU, Traduceri și traducători în scrisul beletristic din secolul al XVIII-lea / 43Eugen PAVEL, Prémisses de la critique textuelle dans la culture écrite du XVIIIe siècle / 53Ştefan S. GOROVEI, Cărturari putneni din secolul ...

RITL Issue 1-4 / 2015
Issues / December 15, 2015

S U M A R EDITORIALAcad. Eugen SIMION, Duiliu Zamfirescu (II) / 7 INTERVIUDialog epistolar cu profesorul Dumitru Micu (interviu realizat de prof. Nina Preda) / 35 CORESPONDENŢĂIonesco vs Papu: cronica unei empatii erodate (II) (prezentare de Vlad-Ion PAPPU) / 51Bianca BURȚA-CERNAT, Corespondența Panait Istrati – Romain Rolland. Avatarurile unui „discurs îndrăgostit” / 79 DOCUMENTCronologia vieții literare româneşti (1993...

RITL Issue 1-4 / 2014
Issues / December 15, 2014

S U M A R EDITORIALAcad. Eugen SIMION, Duiliu Zamfirescu (I) / 7 CORESPONDENŢĂIonesco vs Pappu: Cronica unei empatii erodate (I) (prezentare de Vlad-Ion PAPPU) / 29 ISTORIE LITERARĂDan ZAMFIRESCU, Şase secole de la întemeierea culturii şi literaturii române / 59Andreea MIRONESCU, O Prefaţă uitată a lui Paul Zarifopol / 67 DOCUMENTMihaela PAPPU, Lucian Blaga şi corespondenţii săi germani. Cercul elveţian (I) / 77 FIȘE DE D...

RITL Issue 1-4 / 2013
Issues / December 15, 2013

S U M A R EDITORIALAcad. Eugen SIMION, „Dimineaţa poeticească” a lui Ioan Cantacuzino (1757–1828) / 7 COLOCVIULucrările Colocviului Naţional „Literatura română veche. Priorităţi ale cercetării actuale” (27–28 iunie 2013, Bucureşti) / 17Gh. CHIVU, Literatura română veche. Priorităţi ale cercetării academice actuale / 17Eugen PAVEL, Modelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneşti / 23Vasile D...