The review for Literary History and Theory
EVOLUȚIA POEZIEI LUI OCTAVIAN GOGA ÎN CONCEPȚIA LUI E. LOVINESCU (1905-1920)
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Teodora DumitruAffiliation: Cercetător științific, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei RomâneContact: teodoralilianadumitru@gmail.com 📄Article Citation Recommendation: DUMITRU, Teodora. „Evoluția poeziei lui Octavian Goga în concepția lui E. Lovinescu (1905-1920)”.In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 137-167.Titlul: EVOLUȚIA POEZIEI LUI OCTAVIAN GOGA ÎN CONCEPȚIA LUI E. LOVINESCU (1905-1920)Titre: LʼÉVOLUTION DE LA POÉSIE DʼOCTAVIAN GOGA SELON E. LOVINESCU (1905-1920)Pages: 137-167Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/5_T_Dumitru.pdf Rezumat: Acest studiu tratează despre modul cum criticul literar E. Lovinescu (1881-1943) abordează evoluția poetică a lui Octavian Goga (1881-1938), poet născut la Rășinari, într-o Transilvanie care făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Admirat încă de la debut, din 1905, pentru etosul său solidarist, naționalist, mesianic, preocupat de soarta țăranului român din Transilvania și de condiția lui de sclav modern („rob”) deținută de acesta în sociografia Imperiului, Goga nu reușește însă, până în preajma Primului Război Mondial, să satisfacă așteptările criticului. Acesta găsește că poemele lui Goga din deceniul 1910 sunt mai puțin originale, marcate de influențe simboliste și mai ales de modelul romantic propus de M. Eminescu, dar traversate și de o xenofobie tot mai acută și de ostilitate față de marea cultură europeană, pe care poetul o percepe ca prea străină…

ÎN JURUL ROMANULUI POLITIC. TEORII PRO ȘI CONTRA
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Ștefan FiricăAffiliation: Lector dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București; Cercetător Șt. Gr. III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română.Contact: stefanfirica@litere.unibuc.ro. 📄Article Citation Recommendation: FIRICĂ, Ștefan. „În jurul romanului politic. Teorii pro și contra”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 126-136.Titlul: ÎN JURUL ROMANULUI POLITIC. TEORII PRO ȘI CONTRATitle: AROUND POLITICAL FICTION. THEORIES FOR AND AGAINST THE GENREPages: 126-136Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/4_S_Firica.pdf Rezumat: Articolul abordează câteva dintre întrebările recurente privitoare la ficțiunea politică: formează ea un gen literar distinct? dacă da, ce definiție se adecvează reliefului său divers? care îi sunt subgenurile? pot contribui periferiile ei (romanul social, de război etc.) la elaborarea unei teorii a ficțiunii politice? Dacă, în Franța, „noua critică” și „noul roman” l-au renegat, considerându-l o reminiscență a literaturii angajate de tip existențialist sau realist-socialist, numeroase studii din spațiul anglofon au elaborat teorii ale genului, de la Speare (1924) și Fisher (1928) până la Suleiman (1993) și Scheingold (2010). Ele au constatat, fără condescendența tradițională în studiile literare mai conservatoare, contribuția lui activă la construcția și deconstrucția imaginarului politic occidental. Cuvinte-cheie: roman politic, gen literar, ideologie, analiză cantitativă Abstract: This paper looks into some of the questions…

CREAȚIE ȘI SPIRIT CRITIC. VALSUL NEMULȚUMIRILOR, CORECȚIILOR, ABANDONURILOR…
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Radu BagdasarAffiliation: Cercetător independent 📄Article Citation Recommendation: BAGDASAR, Radu. „Creație și spirit critic. Valsul nemulțumirilor, corecțiilor, abandonurilor..”.In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 85-125.Titlul: CREAȚIE ȘI SPIRIT CRITIC. VALSUL NEMULȚUMIRILOR, CORECȚIILOR, ABANDONURILOR…Title: CREATIVITY AND CRITICAL SPIRIT. THE WALTZ OF GRIEVANCES AND CORRECTIONSPages: 85-125Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/3_R_Bagdasar.pdf Rezumat: În procesul de geneză al unei opere, veghea valorică cu toate consecințele ei operaționale este omniprezentă, de la primul rând așezat pe hârtie până la apostila finală. Este un fel de jandarm interior care controlează în permanență, temperează, verifică, limitează înșelătoarele „baluri mascate ale imaginației” de care se temea Flaubert. Spiritul critic, finețea și rigoarea lui, trebuie să fie la înălțimea forței inventive. Indigența unuia antrenează precaritatea celuilalt cu consecințe dramatice: șantiere interminabile, renunțări amare, sinucideri. Cum fiecare autor posedă formula, dozajele, o dinamică genetică personală, un excurs inductiv în lumea interioară a actelor de invenție a autorilor în diversitatea lor luxuriantă ni se pare singura poartă susceptibilă de a permite un acces obiectiv în incinta acestei diade paradoxale – inventivitate/spirit critic – în care nici un caz nu seamănă cu celălalt, dar enunțarea de reguli transindividuale este dificilă, parțială dar nu imposibilă. Cuvinte-cheie: autor, scriere, evoluție, act critic,…

INTERVIURILE LUI MIRCEA ELIADE (I) – CONTRIBUȚII DOCUMENTARE –
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Liviu BordașAffiliation: Colegiul Noua Europă, BucureștiContact: liviubordas@gmail.com. 📄Article Citation Recommendation: BORDAȘ, Liviu. „Interviurile lui Mircea Eliade (I) – contribuții documentare –”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 31-55.Titlul: INTERVIURILE LUI MIRCEA ELIADE (I) – CONTRIBUȚII DOCUMENTARE –Title: MIRCEA ELIADE’S INTERVIEWS – DOCUMENTARY CONTRIBUTIONS – (I)Pages: 31-55Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/2_L_Bordas.pdf Rezumat: Lucrarea este o introducere la textul nepublicat al interviurilor de cercetare ale lui Mac Linscott Ricketts cu Mircea Eliade, din perioada 1981-1984 (cu o conversație suplimentară cu Christinel Eliade din 1986). Interviurile au fost editate pe baza manuscriselor păstrate în arhiva lui Ricketts și sunt prezentate aici în traducere în limba română. Nota editorului este precedată de o prezentare generală a corpusului de interviuri ale lui Eliade și este urmată de o discuție asupra unor subiecte selectate din interviurile realizate de Ricketts, care contribuie la cunoașterea noastră asupra vieții și operei lui Eliade. Partea a doua a lucrării analizează două dintre mai puțin discutate critici radicale la adresa lui Eliade, din perioada 1985-1994, ai căror autori sunt menționați în textul interviurilor. În concluzie, lucrarea susține posibilitatea ca astfel de construcții diametral opuse, ale unui Eliade „ascuns”, necesită o examinarea contextuală a tuturor „reconstrucțiilor” care pretind…