The review for Literary History and Theory
RITL Issue 1-4 / 2021-2022
Issues / December 15, 2022

SUMAR: Eugen Simion. 25.05.1933 – 18.10.2022 / I EDITORIALAcad. Eugen SIMION, George Coșbuc – un poet ignorat (II) / 7 RESTITUIRI (MIRCEA ELIADE)Liviu BORDAȘ, Interviurile lui Mircea Eliade (contribuții documentare, II / 45Sub semnul norocului. Mircea Eliade la șaizeci de ani (Roma, 28 septembrie 1967) (Mircea Eliade, Ionel Jianu, Gheorghe Uscătescu, Horia Stamatu și Radu Gorun) / 54Paralel și complet. Despre întoarcerea operei lui Eliade în România (Paris, 8 octombrie 1967). Monica Lovinescu în dialog cu Mircea Eliade / 65Istoria religiilor ca disciplină totală. Despre șantierul operei lui Mircea Eliade (Paris, 3 octombrie 1968). Monica Lovinescu în dialog cu Mircea Eliade / 73Liviu BORDAȘ, Ecourile geografiei lui Johann Hübner în cultura română / 82Ștefan FIRICĂ, Aventurile „tinerei generații” interbelice în ficțiunea lui Mircea Eliade / 94 ARHIVĂ (ȘTEFAN AUG. DOINAȘ)Ștefan Aug. DOINAȘ, [Starea poeziei române de azi] / 102Prezentare de George NEAGOE ISTORIE LITERARĂGheorghe CHIVU, Moses Gaster. Perenitatea unei opere filologice deosebite / 125Laura BĂDESCU, Notă asupra Dicționarului cronologic al literaturii române vechi / 133Carmen BRĂGARU, Flori exotice. Traduceri din spații insolite, înregistrate în presa românească în perioada 1859-1964 / 137Mihai IOVĂNEL, Proza lui Ioan Slavici / 147Andreea TELIBAN, Cicisbeo descătușat. Mihai Eminescu în corespondența cu Veronica Micle / 153Mihăiță…

O CRONICĂ RIMATĂ A PERIOADEI INTERBELICE: JEAN MOSCOPOL, 101 ,,RĂUTĂȚI” EPIGRAMATICE
Articles / December 15, 2022

👤Author Name: Alexandra OprescuAffiliation: Asistent de cercetare, drd., Institutul de Istorie și Teorie Literară “G. Călinescu”Contact: alexandramihaelaoprescu@gmail.com 📄Article Citation Recommendation: OPRESCU, Alexandra. „O cronică rimată a perioadei interbelice: Jean Moscopol, 101 «răutăți» epigramatice”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 377–386.Titlul: O CRONICĂ RIMATĂ A PERIOADEI INTERBELICE: JEAN MOSCOPOL, 101 ,,RĂUTĂȚI” EPIGRAMATICETitle: THE INTERWAR YEARS. A RHYMED CHRONICLE: JEAN MOSCOPOL, 101 “SHARP” EPIGRAMSPages: 377–386Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/27_A_Oprescu.pdf Rezumat: Printr-o reconstrucție cât mai fidelă a contextului cultural din perioada interbelică, încerc să ofer, în studiul de față, o interpretare adecvată a volumului publicat de Jean Moscopol, 101 ,,răutăți” epigramatice. Poate părea curios că, scriind despre un diseur celebru, citez, deopotrivă, file de jurnal care nu-i aparțin subiectului cercetării, frânturi de ziar sau chiar scene din romanul est-european. Totul spre a recrea, cât mai fidel, portretele destinatarilor. Epigramele nu sunt supuse unei judecăți de ordin estetic, chiar dacă am convingerea că, dacă Jean Moscopol și-ar fi odihnit în cuier haina sarcasmului, din condeiul său ar fi putut ieși Literatură, căci nici simțul limbii, nici plăcerea de a observa oamenii nu-i lipseau. Rămân, totuși, demne de luat în seamă și acrobațiile lingvistice mărunte, firescul versurilor și chiar naivitatea lor. În final,…

DICȚIONAR GROTESC
Articles / December 15, 2022

👤Author Name: A. C. Cofan Affiliation: Cercetător Științific III, Institutul de Istorie și Critică Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, București, România;Contact: alunitzacofan@gmail.com 📄Article Citation Recommendation: COFAN, A.C. „Dicționar grotesc”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 368-376.Titlul: DICȚIONAR GROTESCTitle: GROTESQUE DICTIONARYPages: 368 -376Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/26_A_Cofan.pdf Rezumat: Un op puțin cercetat și de mică întindere a lui Vasile Alecsandri dovedește interesul accentuat al unui autor de comedii și vodeviluri pentru chestiunile de limbă, în special pentru clădirea unei limbi literare frumoase și curgătoare. Din punctul nostru de vedere, al cercetătorului de azi, este unica lucrare publicată spre sfârșitul secolului al XIX-lea (aprox. 1876), care include în titlul termenul de grotesc cu anumite conotații, neobișnuite pentru spațiul cultural românesc. Printr-o analiză de sorginte New Criticism, urmează să aratăm legăturile, avant la lettre, cu estetica grotescului din spațiul românesc și intuițiile unui scriitor, considerat «ușurel», deși un clasic al literaturii române. Cuvinte-cheie: grotescul de limbaj, estetica grotescului, Vasile Alecsandri, New Criticism, limba literară Abstract: A little writing not enough researched and reaching a few pages belonging to Vasile Alecsandri proves the keen interest of a comedies and vaudeville author for language issues, especially for the building of a beautiful…

TIPUL SEDUCĂTORULUI ÎN ROMANUL PERIFERIEI BUCUREȘTENE
Articles / December 15, 2022

👤Author Name: Alexandru FarcașAffiliation: Cercetător științific gr. III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”Contact: alexfarcas74@gmail.com 📄Article Citation Recommendation: FARCAȘ, Alexandru. „Tipul seducătorului în romanul periferiei bucureștene”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 359-367.Titlul: TIPUL SEDUCĂTORULUI ÎN ROMANUL PERIFERIEI BUCUREȘTENETitle: THE SEDUCER TYPE IN THE NOVEL OF THE BUCHAREST SUBURBSPages: 359-367Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/25_A_Farcas.pdf Rezumat: Prezentul eseu aspiră să înfățișeze modul în care evoluează imaginea lui Don Juan în romanul periferiei, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până astăzi. Se poate observa faptul că, în scrierile care tratează preponderent latura socială a periferiei (Elisa sau Don Juanii Bucureștilor de N.D. Popescu, Tinerețea Casandrei de Vasile Demetrius, Diplomatul, tăbăcarul și actrița de Carol Ardeleanu sau, mai recent, în Soldații. Poveste din Ferentari de Adrian Schiop), personajul își conservă atât statutul social consacrat, cât și puterea de seducție. În schimb, din opera teatrală a lui I.L. Caragiale răzbate o imagine mai plebee și degenerată a lui Don Juan, preluată ca atare de toți romancierii care împărtășesc viziunea satirică a maestrului asupra mahalalei (Gib Mihăescu, Damian Stănoiu sau Mihail Celarianu). Cuvinte-cheie: Don Juan, periferie, roman citadin, ideologie, roman românesc Abstract: This paper aims to showcase…

SOLDIER WOMAN (1928). THE WAR DIARY OF RED CROSS NURSE JEANA FODOREANU
Articles / December 15, 2022

👤Author Name: Raluca DunăAffiliation: Cercetător științific, Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescuˮ al Academiei Române, București;Contact: ralucduna@yahoo.com 📄Article Citation Recommendation: DUNĂ, Raluca. ”Soldier woman (1928). The war diary of red cross nurse Jeana Fodoreanu”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 342-358.Title: SOLDIER WOMAN (1928). THE WAR DIARY OF RED CROSS NURSE JEANA FODOREANUTitlul: FEMEE-SOLDAT (1928). JURNALUL DE RĂZBOI AL JEANEI FODOREANU, SORĂ MEDICALĂ A CRUCII ROȘIIPages: 342-358Language: EnglishURL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/24_R_Duna.pdf Rezumat: Articolul prezintă o autoare necunoscută publicului românesc, Jeana Fodoreanu, al cărei jurnal de campanie a fost publicat în 1928. Femee-Soldat este patronat de exemplul Reginei Maria și mă voi referi la patronajul regal al acestui gen, la noi, în timpul Primului Război Mondial și în perioada imediat de după – jurnalul feminin, în special jurnalul feminin de război, e influențat de modelul moral și cultural al Reginei (atributele esențiale ale acestui model: cel matern și cel militar). Specificitatea acestui text e dată de faptul că este un jurnal de campanie, nu o scriere memorialistică, ceea ce îi conferă o doză în plus de autenticitate și de imediatitate, un caracter documentar și emoțional special. Publicarea întârziată va fi analizată conform propriilor mărturisiri incluse în prefață,…

LE TEMPS CONTINUEL DE PARIS. PARIS LU ET PARIS VÉCU CHEZ ERNEST HEMINGWAY, ANDREÏ MAKINE, EUGEN SIMION
Articles / December 15, 2022

👤Author Name: Maria OanceaAffiliation: Asistent de cercetare, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română; drd. Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea București;Contact: maria.i.oancea@gmail.com 📄Article Citation Recommendation: OANCEA, Maria. „Le temps continuel de Paris. Paris lu et Paris vécu chez Ernest Hemingway, Andreï Makine, Eugen Simion”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 331–341.Titre: LE TEMPS CONTINUEL DE PARIS. PARIS LU ET PARIS VÉCU CHEZ ERNEST HEMINGWAY, ANDREÏ MAKINE, EUGEN SIMIONTitle: THE ONGOING TIME OF PARIS. READING AND EXPERIENCING PARIS IN THE WORKS OF ERNEST HEMINGWAY, ANDREÏ MAKINE, EUGEN SIMION / TIMPUL CONTINUU AL PARISULUI. PARISUL CITIT ȘI PARISUL TRĂIT LA ERNEST HEMINGWAY, ANDREÏ MAKINE, EUGEN SIMIONPages: 331-341Language: FrenchURL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/23_M_Oancea.pdf Abstract: When a traveller arrives in Paris for the first time, his experience is shaped by a pre-existing image he holds of the city, the literary image of Paris. Even in the unlikely case of an entirely innocent visitor, his experience is still influenced by the legendary image of the city reflected in the eyes of the others, those whom he encounters, but also previous visitors that have imprinted a particular image of the foreigner visiting Paris and, moreover, of his expectations. The question…

DIPLOMELE DE ÎNNOBILARE ACORDATE LUI NICOLAUS OLAHUS
Articles / December 15, 2022

👤Author Name: Florentina Nicolae; Dorin GarofeanuAffiliation: Florentina Nicolae: Cercetător științific II, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Universitatea „Ovidius” din Constanța; Dorin Garofeanu: Cercetător științific III, Institutul de Istorie și Teorie Literară “ G. Călinescu” – Academia RomânăContact: florentinanicolae.ovidius@gmail.com;   dgarofeanu@hotmail.com; 📄Article Citation Recommendation: NICOLAE, Florentina; GAROFEANU, Dorin. „Diplomele de înnobilare acordate lui Nicolaus Olahus”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 318-330.Titlul: DIPLOMELE DE ÎNNOBILARE ACORDATE LUI NICOLAUS OLAHUSTitle: NOBILITY DIPLOMAS AWARDED TO NICOLAUS OLAHUSPages: 318-330Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/22_F_Nicolae_și_D_Garofeanu.pdf Rezumat: În acest studiu ne propunem să realizăm o analiză contrastivă a celor două diplome nobiliare acordate lui Nicolaus Olahus în 1548 și 1558, de către Ferdinand I. Cele două documente conțin informații esențiale, uneori chiar unice, referitoare la familia umanistului, reprezentată în miniaturi, în prima diplomă, care au suscitat interesul atât al istoricilor, cât și al genealogiștilor. O analiză filologică, bazată pe comparația între cele două texte, ilustrează schimbările de atitudine ale lui Ferdinand I, față de Olahus, remarcabila ascensiune a umanistului până în vârful ierarhiei diplomatice și ecleziastice, datorită implicării sale deosebite în viața politică și confesională a Sfântului Imperiu Roman. Cuvinte-cheie: Nicolaus Olahus, diplome, limba latină, titlu nobiliar, analiză constrastivă. Abstract: In this study…

O RECONSIDERARE A RUINELOR LA GALA GALACTION ȘI NICOLAE IORGA
Articles / December 15, 2022

👤Author Name: Alexandra CiocârlieAffiliation: Cercetător științific II; Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române;Contact: aciocarlie@gmail.com 📄Article Citation Recommendation: CIOCÂRLIE, Alexandra. „O reconsiderare a ruinelor la Gala Galaction și Nicolae Iorga”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 313-317.Titlul: O RECONSIDERARE A RUINELOR LA GALA GALACTION ȘI NICOLAE IORGATitle: A RECONSIDERATION OF THE RUINS IN THE WORKS OF GALA GALACTION AND NICOLAE IORGAPages: 313-317Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/21_A_Ciocarlie.pdf Rezumat: În timp ce se aflau în trecere la Roma, în perioada dintre cele două războaie mondiale, câțiva scriitori români admirau (deși nu fără rezerve) vastele schimbări urbanistice, care vizau modernizarea orașului și, în același timp, reconstrucția unor zone vechi și prestigioase, pentru a pune în valoare ruinele antice. Ei descriu noul peisaj urban și intră într-o dezbatere despre relația dintre prezent și trecut și validitatea încercării de a renaște Antichitatea prin ștergerea urmelor din epoci anterioare. Cuvinte-cheie: Gala Galaction, Nicolae Iorga, Roma, ruine, reevaluarea trecutului Abstract (translated): While in-transit in Rome, in the period between the two World Wars, several Romanian writers were admiring (although not without some reservations) the vast urbanistic changes targeting the modernization of the town and, at the same time, the reconstruction of…

UN PROIECT UNIC ÎN LUME N. IORGA DESCOPERĂ TIPĂRITURI ROMÂNEȘTI CU MULT MAI VECHI DECÂT CELE ȘTIUTE
Articles / December 15, 2022

👤Author Author Name: I. OprișanAuthor Affiliation: Cercetător științific I la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescuˮ al Academiei Române, București;Contact: saeculumio@yahoo.com 📄Article Citation Recommendation: OPRIȘAN, I. „Un proiect unic în lume N. Iorga descoperă tipărituri românești cu mult mai vechi decât cele știute”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 306-312.Titlul: UN PROIECT UNIC ÎN LUME N. IORGA DESCOPERĂ TIPĂRITURI ROMÂNEȘTI CU MULT MAI VECHI DECÂT CELE ȘTIUTETitle: A UNIQUE PROJECT IN THE WORLD N. IORGA DISCOVERS ROMANIAN PRINTS MUCH OLDER THAN THE KNOWN ONESPages: 306-312Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/20_I_Oprisan.pdf Rezumat: Articolul relevă în principal metoda de excepție a lui N. Iorga de a descoperi texte tipărite pe teritoriul României cu mult mai vechi decât cele știute, desfăcând cotoarele cărților bisericești legate uzate , în care se afla – ca umplutură – foi din tipăriturile anterioare. Se dau exemple și se invocă ajutoarele primite de istoric din toată țara. Cuvinte-cheie: N. Iorga, tipăriturile străvechi, apariția scrisului românesc, istoria veche prin cei mici Abstract: The article mainly reveals N. Iorga’s exceptional method of discovering texts printed on the territory of Romania much older than those known, by opening the spines of used church books, in which there were…

SPIRITUL CRITIC, TRĂSĂTURĂ ESENȚIALĂ A PORTRETISTICII LUI NICOLAE IORGA
Articles / December 15, 2022

👤Author Name: Lucian ChișuAffiliation: Cercetător științific I la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescuˮ al Academiei Române, București;Contact: lucianchisu@gmail.com. 📄Article Citation Recommendation: CHIȘU, Lucian. „Spiritul critic, trăsătură esențială a portretisticii lui Nicolae Iorga”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 292-305.Titlul: SPIRITUL CRITIC, TRĂSĂTURĂ ESENȚIALĂ A PORTRETISTICII LUI NICOLAE IORGATitle: THE CRITICAL SPIRIT, AN ESSENTIAL FEATURE OF NICOLAE IORGA’S PORTRAITUREPages: 295-305Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/19_L_Chisu.pdf Rezumat: Savant de timp enciclopedist – istoric al întregii culturi românești, inițiator al curentului literar sămănătorist, conducător de gazete, și autor al unor istorii ale literaturii române, poet, pamfletar, eseist, dramaturg, memorialist, Nicolae Iorga s-a ilustrat în toate aceste domenii drept o personalitate de prim rang. Diversitatea preocupărilor sale face greu separabile aceste sfere de activitate, care se întrepătrund, nu o dată. În rândul celor mai relevante interferențe depistate în universul operei se află portretele făcute contemporanilor de către Nicolae Iorga, publicate în presă și, ulterior, conservate în pagini editate, una dintre cele mai cunoscute și citite cărți ale lui Nicolae Iorga numindu-se Oameni cari au fost ( 4 vol.). Articolul de față își propune să comenteze prezența acestor portrete în cele două tipuri de scriitură, jurnalistică și literar-artistică, delimitându-le după criteriile…