The review for Literary History and Theory

About

April 5, 2023

The Review for Literary History and Theory

ISSN: 0034-8392

Aims and scope

The Review for Literary History and Theory is an academic journal specialized in literary criticism, literary history and theory. It is edited by The Institute for Literary History and Theory “G. Calinescu” of The Romanian Academy and is released annually online and in print by the Romanian Academy’s Publishing House.

The journal publishes articles on the relationship between Romanian literature and world literatures and on local and global aspects in literature and culture, archival materials and original documents, overviews in literary history or historical case studies, short monographies or analysis of relevant authors and up-to-date theoretical debates. The journal aims to offer a platform for the crossroads of literatures, of tradition and innovation in literary studies and promotes Romanian literature and its specific values, but also the dialogue with other literatures, with their own various values. In a context of rapid change and transformation, the journal is determined to contribute to the reshaping of Romanian literary studies and to a better understanding of contemporary world literature by offering a space of discussion and connection for Romanian and global topics of research and debate.

Short history

The review was founded in 1952 as Studies in Literary History and Folklore by the first director of the Institute, G. Călinescu, who was also the director of the journal until 1965. In 1964 it assumed the name The Review for Literary History and Theory (editor-in-chief: Alexandru Dima). Since 1973 the editorial commitee was run by Zoe Dumitrescu-Bușulenga and editor-in-chief was Nicolae Florescu. Between 1994 and 1997 Dan Grigorescu is director. In 2007 it appears in a new series, with Eugen Simion as director and Lucian Chișu as editor-in-chief. Except for the decade 1997-2007, when the journal ceased publication, it was released annually or quarterly.

Publishing policy

RITL is a full open access journal. There are no submission or publication charges for authors. There are no subscription fees. The access is free for all contents. Anyone can read, download, copy, print, use or redirect links for abstracts and articles published in RITL without asking for the publisher’s or author’s permission, with the only condition of a complete and correct citation of the source.

Copyright policy: By accepting to publish in RITL, the author agrees to transfer the rights to publish, reproduce and communicate their work however the Editorial Board deems fit.

The author retains copyright of their work and may publish or authorise others to publish the entire work or any part thereof. Articles can be translated or reprinted in another format such as book, collective volume, treatise or any other form, provided full reference is made to RITL as the original place of publication.

RITL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-NC-SA 4.0).

Abstracting and indexing
This journal is included in the following databases:


Revista de Istorie și Teorie Literară

ISSN: 0034-8392

Profilul revistei

Revista de Istorie și Teorie Literară (RITL) este o revistă științifică a Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română, cu apariție anuală specializată în critică, istorie și teorie literară. Publicația găzduiește în paginile sale contribuții legate de relațiile dintre literatura română și celelalte literaturi, dintre local și universal, documente și texte inedite, cercetări de istorie literară și analize critice aplicate, studii monografice, promovând dialogul dintre creația autohtonă și cea universală, dintre tradiție și inovație și valorile specifice ale culturii noastre. Revista dorește să contribuie la o mai bună înțelegere și cunoaștere a fenomenului literar și propune o continuă  revalorificare a literaturii și studiilor literare românești în contextul schimbărilor actuale, oferindu-se ca spațiu de dezbatere și dialog pe temele românești și globale ale cercetării în domeniul literaturii.

De-a lungul anilor periodicitatea revistei se schimbă de la anual la trimestrial, iar din 2023 revista apare anual.

Istoric

În 1952 directorul Institutului de Literatură și Folclor G. Călinescu înființează revista „Studii și cercetări de istorie literară și folclor”. Din 1953 revista va apărea bianual, iar din 1957 trimestrial, condusă de directorul fondator G. Călinescu până în 1965. Din 1964 își schimbă numele în „Revista de Istorie și Teorie Literară”, iar redactor responsabil este Alexandru Dima. După 1973 comitetul redacțional este condus de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, iar redactor-șef este Nicolae Florescu. Între 1994-1997 revista va fi condusă de Dan Grigorescu. După o întrerupere de un deceniu, din 2007, RITL reapare într-o serie nouă, coordonată de academicianul Eugen Simion, redactor-șef fiind Lucian Chișu.

Politica de publicare

Revista de Istorie și Teorie literară este o publicație open access, accesul la întregul conținut fiind gratuit. Este permisă citirea, descărcarea, copierea, imprimarea, distribuirea, utilizarea, urmărirea sau redirecționarea linkurilor pentru rezumatele și articolele întregi din RITL, fără a cere permisiunea editorului sau autorului, conform legilor în vigoare, cu condiția citării complete și corecte în sistemul de referințe și în bibliografia finală a materialului utilizat.

Drepturi de autor: Acceptând publicarea în RITL, autorii acordă dreptul Redacției revistei de a publica, de a reproduce și de a comunica opera lor.

Autorii mențin dreptul de autor asupra operelor lor și pot autoriza publicarea lor integrală sau parțială. Acestea pot fi traduse sau republicate într-un format diferit (carte, volume colective, tratate sau orice altă formă), menționând publicarea originală în RITL.

RITL este o publicație cu acces liber, în baza licenței Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Bazele de date: