The review for Literary History and Theory

ACTUALITATEA ROMANULUI ROMÂNESC ÎN PERIOADA 1975 – 1978

December 15, 2020

👤Author

Name: Cristina Deutsch
Affiliation: Cercetător științific; doctor, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română;
Contact: cristina_deutsch@hotmail.com

📄Article

Citation Recommendation: DEUTSCH, Cristina. „Actualitatea romanului românesc în perioada 1975 – 1978”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 219-236.
Titlul: ACTUALITATEA ROMANULUI ROMÂNESC ÎN PERIOADA 1975 – 1978
Title: THE TOPICALITY OF THE ROMANIAN NOVEL BETWEEN 1975-1978
Pages: 219-236
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/9_C_Deutsch.pdf

Rezumat: Actualitatea romanului românesc poate fi considerată unul dintre cele mai importante subiecte abordate de critica literară în presa anilor ʼ70. „Romanul modern” subliniază mai ales originalitatea, noutatea și profunzimea ideilor, un detaliu care poate fi găsit cu ușurință în producția literară românească între 1975-1978. Prezentul studiu de caz este destinat să fie o demonstrație a legăturii strânse dintre literatură şi evenimentele actuale de pe de o parte și, pe de altă parte, combinarea realismului cu celelalte două elemente. Prin urmare, se poate aprecia că actualitatea devine nu numai o constantă comună, ci stabilește o relație atât în opera literară, cât și în cea critică, aplicată direct textului. O consecință directă va fi aceea că orientarea dominantă în romanul acestor ani este spre eveniment, înțeles ca social, politic dar și istoric, fapt demonstrat de vasta majoritatea lucrărilor care creează peisajul narativ de la mijlocul anilor ʼ70.

Cuvinte-cheie: literatură română, roman românesc, anii ʼ70, actualitatea în roman.

Abstract: The topicality of the Romanian novel can be considered one of the most important subjects approached by critics in the literary press of the ʼ70s. The ”modern novel” emphasizes especially the originality, novelty, and depth of ideas, a detail that can be easily found in the Romanian literary production between 1975-1978. The present case study is intended to be a demonstration of the close connection between literature and current events on the one hand and, on the other hand, the combination of realism with the other two elements. Therefore, it can be appreciated that topicality becomes not only a common constant but establishes a relationship in both literary and critical work, applied directly to the text. The direct consequence will be that the dominant orientation in the novel of these years is towards the event, intended as social, political but also historical, a fact demonstrated by the vast majority of works that create the narrative landscape of the mid ʼ70s.

Keywords: Romanian literature, Romanian Fiction, 1970s, Topicality in the Novel.

Bibliography:

Simion, Eugen (coord. gen.); Chișu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieții literare românești: perioada postbelică, Vol. XXI-A: 1975 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 800 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-569-5.

 Simion, Eugen (coord. gen.); Chișu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieții literare românești: perioada postbelică, Vol. XXI-B: 1975 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 730 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-570-1.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chișu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieții literare românești: perioada postbelică, Vol. XXII-A: 1976 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 760 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-571-8.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chișu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieții literare românești: perioada postbelică, Vol. XXII-B: 1976 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 750 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-572-5.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chișu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieții literare românești: perioada postbelică, Vol. XXIII-A: 1977 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 780 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-573-2.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chișu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieții literare românești: perioada postbelică, Vol. XXIII-B: 1977 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 750 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-574-9.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chișu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieții literare românești: perioada postbelică, Vol. XXIV-A: 1978 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 740 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-575-6.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chișu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieții literare românești: perioada postbelică, Vol. XXIV-B: 1978 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 740 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-576-3.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chișu, Lucian (coord. redacțional); Apostu, Andreea; Bîlbîie, Răduț; Botezatu, Elena;…; Cronologia vieții literare românești: perioada postbelică, Vol. XXV-B: 1979, Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 824, p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-578-7.

No Comments

Comments are closed.