The review for Literary History and Theory

CONCEPTUL DE ISTORIE LITERARĂ

December 15, 2015

👤Author

Name: Ioana Mircea
Affiliation: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Contact: ioana.mircea@ulbsibiu.ro

📄Article

Citation Recommendation: MIRCEA, Ioana. „Conceptul de istorie literară”. In: RITL, New Series, IX, No. 1-4, January-December 2015, p. 287-293.
Titlul: CONCEPTUL DE ISTORIE LITERARĂ
Title: THE CONCEPT OF LITERARY HISTORY
Pages: 287-293
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2015/15_I_Mircea.pdf

Abstract: This paper offers an overview on the concept of literary history: the presentation opens with the returning to two classic definitions of it and with the identification of its dual character, objective and subjective. In order to study the subject, revived after the 1990s, one must first clearly define literary theory, critique, and history; decide whether they are complementary or contradictory; and see how literary science interacts with the concept. We can identify a hierarchy in which theory comes first, critique second and history last, and then examine the adaptation of dichotomies and the way in which literary history is perceived by various Romanian authors.

Keywords: definition, G. Călinescu, René Wellek, literary theory, literary critique, dichotomies.

Bibliography:

Aseguinolaza, Fernando Cabo, Gonzalez, Anxo Abuin, Dominguez, César, A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula, vol. I, John Benjamins Publishing Co, Amsterdam, 2007.

 Băciuț, Nicolae, O istorie a literaturii române contemporane în interviuri, Suceava, Editura Reîntregirea, 2005.

Călinescu, George, [1941], Istoria literaturii române de la origini până în prezent, București, Editura Semne, 2003.

Cernătescu, Radu, Literatura luciferică. O istorie ocultă a literaturii române, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2010.

Corniș-Pope, Marcel, Neubauer, John, History of the Literary Cultures of East – Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, vol. I–IV, John Benjamins Publishing Co, Amsterdam, 2004.

Ghițulescu, Mircea, Istoria literaturii române. Dramaturgia, București, Editura Academiei Române, 2007.

Holban, Ion, Istoria literaturii române contemporane, vol. I–III.  Poezia. Proza. Critică, eseu, memorialistică, Iaşi, Tipo Moldova, 2006.

Hollier, Denis, A New History of French Literature, Cambridge, Harvard University Press, 1989.

 Ioniţă, Nicolae, O istorie a literaturii române desenată de mari graficieni ai lumii, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2010.

Lovinescu, E., Istoria literaturii române contemporane, vol. I–VI, București, Editura Ancora – S. Benvenisti & Co., 1926–1929.

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură, Pitești, Paralela 45, 2008.

Micu, Dumitru, Istoria literaturii române de la creaţia populară la postmodernism, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2000.

Negoiţescu, Ion, Istoria literaturii române (1800–1945), Cluj, Editura Dacia, 2002. Piru, Alexandru, Istoria literaturii române, Bucureşti, Editura Grai şi Suflet. Cultura Naţională, 1994.

 Popa, Marian, Istoria literaturii române de azi pe mâine, București, Editura Semne, 2009.

Rotaru, Ion, O istorie a literaturii române, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1994.

Scarlat, Mircea, Istoria poeziei româneşti, Vol. I–IV, Bucureşti, Editura Minerva, 1990. Scridon, Gavril, Istoria literaturii maghiare din România, Cluj-Napoca, Editura Promedia Plus, 1996.

Ștefănescu, Alex, Istoria literaturii române contemporane 1941–2000, București, Editura Mașina de Scris, 2005.

Țeposu, Radu G., Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, ed. a III-a, Prefață de Al. Cistelecan, București, Editura Cartea Românească, 2006. Ungureanu, Cornel, Istoria secretă a literaturii române, Braşov, Editura Aula, 2007. Valdes, Mario J., Kadir, Djelal, Literary Cultures of Latin America. A Comparative History, vol. I – Configurations of Literary Culture, New York, Oxford University Press, 2004.

Valdes, Mario J., Kadir, Djelal, Literary Cultures of Latin America. A Comparative History, vol. II – Institutional Modes and Cultural Modalities, New York, Oxford University Press, 2004.

Valdes, Mario J., Kadir, Djelal, Literary Cultures of Latin America. A Comparative History, vol. III – Latin America Literary Culture: Subject to History, New York, Oxford University Press, 2004.

Zamfir, Mihai, Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române, vol. I, Iași, Editura Polirom; București, Editura Cartea Românească, 2011.

Boia, Lucian, Istorie și mit în conștiința românească, ed. a II-a, București, Editura Humanitas, 2000.

Călinescu, G., Principii de estetică, București, Editura Litera Int., 2003.

Chirilă, Gabriela, „Anxietatea influenţei” în scrierea istoriei literaturii române, teză de doctorat, Universitatea din Bucureşti, 2011.

Diaconu, Mircea A., Istoria literaturii dincolo sau dincoace de inefabil, în „Meridian Critic – Analele Universităţii «Ştefan cel Mare» din Suceava”, Seria Filologie. B. Literatură, tomul XV, nr. 1 / 2009, p. 33–36. Vezi şi „Euphorion”, nr. 9–10, 2009. Fotache, Oana, Divanul criticii. Discursuri asupra metodei în critica românească postbelică, București, Editura Universității din București, 2009.

 Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură, București, Editura Paralela 45, 2008.

 Marino, Adrian, Biografia ideii de literatură, vol. 6, (Partea IV), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000.

 Patraș, Antonio, E. Lovinescu și modelele românești și europene ale criticii literare interbelice, București, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013. Săndulescu, Al. (coord.), Dicționar de termeni literari, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1976.

Sorohan, Elvira, Spre o istorie internă a literaturii, în „Revista de istorie și teorie literară”, nr. 4 / 1985, p. 41–55.

Terian, Andrei, Schiţă pentru o istorie a criticii literare româneşti. În căutarea criteriilor, în revista „Transilvania”, nr. 4 / 2012, p. 1–8.

Wellek, René și Warren, Austin, Teoria literaturii, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1967.

No Comments

Comments are closed.