The review for Literary History and Theory

CONST. MELETIE/ B. FUNDOIANU, CRONICAR TEATRAL, PLASTIC ȘI LITERAR ÎN ADOLESCENȚĂ

December 20, 2023

👤Author

Name: Ștefan Firică
Affiliation: Lector univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București
Contact: stefanfirica@ litere.unibuc.ro

Name: Alexandru Farcaș
Affiliation: C.ș. III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Contact: alexfarcas74@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: FIRICĂ, Ștefan; FARCAȘ, Alexandru. „Const. Meletie/ B. Fundoianu, cronicar teatral, plastic și literar în adolescență”. În RITL, New Series, XVII, No 1-4, January-December 2023, p. 233-264. doi: 10.59277/ritl.2023.17.22
Titlul: CONST. MELETIE/ B. FUNDOIANU, CRONICAR TEATRAL, PLASTIC ȘI LITERAR ÎN ADOLESCENȚĂ
Title: CONST. MELETIE/B. FUNDOIANU, CHRONICLER OF THEATRE, ART COLUMNIST AND BOOK REVIEWER AS A TEENAGER
Pages: 233-264
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2023/22_S_Firica_A_Farcas.pdf
DOI: 10.59277/ritl.2023.17.22

Excerpt:

Avântat, uneori patetic, alteori de un umor casant ce îl prefigurează pe Eugen Ionescu (mai ales în cronicile teatrale), Const. Meletie/ B. Fundoianu arată, deja, în textele sale din 1915-1916 acea uluitoare disponibilitate pentru toate laturile actului artistic care îl va defini până în 1944. În grupajul de mai jos, am selectat o parte dintre contribuțiile sale la cotidianul „Rampa nouă și ilustrată”, din anii 1915-1916. (Ș.F.)

No Comments

Comments are closed.