The review for Literary History and Theory

CONTRIBUŢII PRIVITOARE LA VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUI IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU

December 15, 2013

👤Author

Name: Eugenia Dima
Affiliation: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

📄Article

Citation Recommendation: DIMA, Eugenia. „Contribuţii privitoare la viaţa şi activitatea lui Ienăchiţă Văcărescu”. In: RITL, New Series, VII, No. 1-4, January-December 2013, p. 79–106
Titlul: CONTRIBUŢII PRIVITOARE LA VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUI IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU
Title: CONTRIBUTIONS ON IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU’S LIFE AND ACTIVITY
Pages: 79–106
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2013/9_E_Dima.pdf

Abstract: In the paper the author deals with some unclear or even unknown aspects connected with the activity of the great Romanian scholar Ienăchiţă Văcărescu: 1. As a result of the linguistic and stylistic comparison between the texts known to belong to Văcărescu and the Pravilniceasca Condică, law code published in 1780 at the request of prince Alexandru Ipsilante, she has reached the conclusion that the text in Romanian is the work of Ienăchiţă Văcărescu. 2. The same contrastive method used on the available texts, especially the translation of the Hatişeriful Sultanului Selim, of 1791, allowed the author to establish, based on linguistic and textological similarities, the paternity of Ienăchiţă Văcărescu on the Romanian translation of the Hatişeriful Sultanului Hamid, of 1774. 3. Starting from previous researches connected to the Wallachian version of the Erotokritos by Vincenzo Cornaros, the author considers that the poem [Într-un copaci zarifior], attributed to Ienăchiţă, is extracted from the translation of the Erotokritos by Alecu Văcărescu and therefore the verses belong to his son. The motif of the falk caught in love’s chains is to be found in the Greek original and in the Moldavian version of its translation. 4. Citing a credible document, the author proves that the exact date of death of the great scholar is the 11th July 1797. 5. The annex at the end of the paper includes the edited text of the two Hatişerifuri, translated by Ienăchiţă Văcărescu, followed by an index of less known words.

Keywords: concordances, contrastive method, paternity, biography, text editing

Bibliography:

*** DGLR 2009: Dicţionarul general al literaturii române, vol. VII (T–Z, sub verbum Văcărescu, Ienăchiţă), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic.

*** Documente, 1956: Documente privind istoria României. Introducere, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei.

*** Micul dicţionar academic, 2001–2003: vol I–IV, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic.

Bianu, Ioan şi Hodoş, Nerva, 1910: Bibliografia românească veche. 1508–1830. Tom. II (1716–1808), Bucureşti, Editura Atelierele Socec & Co.

Bianu, Ioan şi Simonescu, Dan, 1944: Bibliografia românească veche. 1508–1830. Tom. IV (Adăogiri şi îndreptări). Bucureşti, Editura Atelierele Socec & Co.

Cîrstoiu, Cornel, 1982: Poeţii Văcăreşti. Opere, Bucureşti, Editura Minerva.

Cornaro, Vincenzo, Erotokritos, http://el.wikisource.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CF% 8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82, 12 octombrie 2013.

Dima, Eugenia, 1981: Alecu Văcărescu, traducătorul Erotocritului, în „Limba română”, nr. 6, Bucureşti.

Nestorescu, Andrei, 1969: Dicţionarele lui Ienăchiţă Văcărescu şi limba română literară la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în Studii de limbă literară şi filologie, I, Bucureşti, Editura Academiei.

Rădulescu, Theodora, 1974: Sfatul domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti din secolul al XVIII-lea, în „Revista arhivelor”, nr. 1–4, anul XLIX – vol. XXXIV.

Simonescu, Dan, Vasilescu-Capsali, N., 1979: Restituiri: Ienăchiţă Văcărescu în „Manuscriptum”, anul X, nr. 34.

Suciu, Emil, 2010: Influenţa turcă asupra limbii române, II, Dicţionarul cuvintelor româneşti de origine turcă, Bucureşti, Editura Academiei Române

Ştrempel, Gabriel, 1992: Catalogul manuscriselor româneşti, vol. IV, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Ursu, N. A., 2002: Un fragment de logică tradus de poetul Ienăchiţă Văcărescu, în Contribuţii la istoria culturii româneşti. Studii şi note filologice, Iaşi, Editura Cronica.

No Comments

Comments are closed.