The review for Literary History and Theory

CRONICA INSTITUTULUI: EVENIMENTELE ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE ÎN INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU” ÎN A DOUA PARTE A ANULUI ACADEMIC 2008

December 15, 2008

👤Author

Name: Cristina Balinte

📄Article

Citation Recommendation: BALINTE, Cristina. „Cronica Institutului: evenimentele ştiinţifice desfăşurate în Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” în a doua parte a anului academic 2008”. In: RITL, New Series, II, No. 3-4, July-December 2008, p. 437-438
Titlul: CRONICA INSTITUTULUI: EVENIMENTELE ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE ÎN INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU” ÎN A DOUA PARTE A ANULUI ACADEMIC 2008
Title: THE CHRONICLE OF THE INSTITUTE
Pages: 437-438
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2008/3-4/17_Miscellanea_-_C. Balinte.pdf

No Comments

Comments are closed.