The review for Literary History and Theory

DIGITALIZAREA DICȚIONARULUI GENERAL AL LITERATURII ROMÂNE. (I) METODE DE ABORDARE ȘI DIRECȚII DE CERCETARE

December 15, 2020

👤Author

Name: Laurențiu Hanganu
Affiliation: Cercetător științific II; Doctor, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”
Contact: laurentiuhanganu@yahoo.com

📄Article

Citation Recommendation: HANGANU, Laurențiu. „Digitalizarea Dicționarului general al literaturii române. (I) Metode de abordare și direcții de cercetare”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 184-197.
Titlul: DIGITALIZAREA DICȚIONARULUI GENERAL AL LITERATURII ROMÂNE. (I) METODE DE ABORDARE ȘI DIRECȚII DE CERCETARE
Title: THE DIGITIZATION OF THE GENERAL DICTIONARY OF ROMANIAN LITERATURE. (I) APPROACH METHODS AND RESEARCH DIRECTIONS
Pages: 184-197
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/7_L_Hanganu.pdf

Rezumat: Articolul prezintă rezultatele procesului de digitalizare a Dicționarului general al literaturii române, precum și noile posibilități oferite de tehnologia informației pentru cercetarea științifică umanistă din Academia Română, așa cum au reieșit acestea din realizarea proiectului „Prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc folosind soluții digitale inteligente pentru extragerea și sistematizarea de cunoștințe” (INTELLIT).

Cuvinte-cheie: Dicționarul general al literaturii române, digitalizare, hypertext, cartografie literară

Abstract: The paper presents the results of the process of digitization of the General Dictionary of Romanian Literature and the new possibilities brought about by the information technology for the humanities research as highlighted by the academic project entitled “Preservation and Capitalization of Romanian Literary Patrimony by Means of Intelligent Digital Solutions for Data Mining and Systematization” (INTELLIT).

Keywords: General Dictionary of Romanian Literature, digitization, hypertext, literary cartography.

Bibliography:

Simion, Eugen (coord.), Dicționarul general al literaturii române, vol. I–VIII, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016–2021;

Vianu, Tudor, Arta prozatorilor români, București, Editura Eminescu, 1973.

No Comments

Comments are closed.