The review for Literary History and Theory

DRAMATURGIA LUI FĂNUȘ NEAGU – O RECEPTARE CRITICĂ

December 15, 2020

👤Author

Name: Lucian Chișu
Affiliation: Cercetător științific I, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescuˮ al Academiei Române, București;
Contact: lucianchisu@gmail.com.

📄Article

Citation Recommendation: CHIȘU, Lucian. „Dramaturgia lui Fănuș Neagu – O receptare critică”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 270–289.
Titlul: DRAMATURGIA LUI FĂNUȘ NEAGU – O RECEPTARE CRITICĂ
Title: FĂNUȘ NEAGU’S DRAMATURGY – A CRITICAL RECEPTION
Pages: 270–289
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/13_L_Chisu.pdf

Rezumat: Cunoscut îndeobște pentru calitățile sale de prozator – treizeci de cărți de proză scurtă și cinci romane îi poartă semnătura – Fănuș Neagu s-a bucurat de aceleași înalte aprecieri și în domeniul dramaturgiei. A scris șase piese de teatru, trei dintre dramatizări fiind încununate de Premiul Uniunii Scriitorilor – Echipa de zgomote (1971), Scoica de lemn (1980) și Paiața sosește la timp (1993). Receptarea critică a teatrului scris de Fănuș Neagu evidențiază, pe de o parte, caracterul profund original al textelor dramatice elaborate de cunoscutul autor, iar pe de alta formele de „rezistență” manifestate de acesta față de canonul dramatic românesc și temele/tematicile ultimelor decenii de dictatură comunistă. Cercetarea se oprește și asupra stagiunilor perioadei de trei ani (1993 -1996) când scriitorul a fost director al Teatrului Național din București.

Cuvinte-cheie: literatura română, dramaturgie, premiu, teatru de idei, Fănuș Neagu.

Abstract: Best known as a prose writer – thirty books of short prose and five novels bear his signature – Fănuș Neagu was also highly appreciated as a playwright. He wrote six plays, three of which were awarded the Writers’ Union Prize – The Noise Team (1971), The Wooden Shell (1980) and The Fool Arrives on Time (1993). The critical reception of the plays written by Fănuș Neagu highlights, on the one hand, the deeply original character of the dramatic texts elaborated by the well-known author, and, on the other hand, the forms of “resistance” manifested by him against the Romanian dramatic canon and the themes/topics of the last decades of communist dictatorship. The article also deals with the theatrical seasons of the three-year period (1993 -1996) when the writer was the director of the National Theater in Bucharest.

Keywords: Romanian literature, dramaturgy, prize, theater of ideas, Fănuș Neagu.

No Comments

Comments are closed.