The review for Literary History and Theory

GIB MIHĂESCU – UNIVERSUL PROZEI SCURTE

December 15, 2011

👤Author

Name: Andrei Baciu
Affiliation: drd. Universitatea Bucureşti

📄Article

Citation Recommendation: BACIU, Andrei. „Gib Mihăescu – universul prozei scurte”. In: RITL, New Series, V, No. 1-4, January-December 2011, p. 39–59
Titlul: GIB MIHĂESCU – UNIVERSUL PROZEI SCURTE
Title: GIB MIHĂESCU – THE UNIVERSE OF THE SHORT NOVELS
Pages: 39–59
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2011/4_A_Baciu.pdf

Abstract: The most valuable part of Gib Mihăescu’s work consists of his short stories. As it is often and legitimally claimed, no other Romanian writer has ever described the avatars of the obsession as well as him. Yet, what was not noticed about his short stories is the fact that, beyond the fixation, be it erotical or of another nature, that animates Mihăescu’s characters, the powerful fascination they exert upon the reader lies in the super-natural correspondence between the individuals’ inner experiences and their exterior environment. This, under the conditions that behind this uncanny relation there is a real modern existential thesis of the absurd: because of a metaphysical conspiracy – nota bene, as unmetaphorical as possible – the protagonists are inexorably driven towards the most tragic endings.

Keywords: inter-war literature, psychological prose, short stories, absurd, fantastic

Bibliography:

Gib Mihăescu, Noaptea focurilor, nuvele, vol. II, Editura pentru literatură, colecţia Biblioteca pentru toţi, Bucureşti, nr. 383, 1967.

Gib I. Mihăescu, Linia întâi, Editura Militară, colecţia Columna, Bucureşti, 1983.

Gib I. Mihăescu, Nuvele, Editura Albatros, Bucureşti, 1986.

Nicolae Balotă, Gib Mihăescu nuvelist, în vol. Labirint, Editura Eminescu, Bucureşti, 1970.

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I (A–D), Editura Artemis, Bucureşti, 1994.

Ov. S. Crohmălniceanu, Universul proiecţiilor obsesive. Gib I. Mihăescu, în vol. Literatura română între cele două războaie mondiale, I, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967.

Mihail Diaconescu, Gib I. Mihăescu, Editura Minerva, colecţia Universitas, Bucureşti, 1973.

Florea Ghiţă, Gib I. Mihăescu (monografie), Editura Minerva, Bucureşti, 1984.

C.G. Jung, Aspects of the Feminine, Ark Paperbacks, ediţia a patra, Londra, 1992.

Mihai Mangiulea, Postfaţă, în Gib. I. Mihăescu, Nuvele, Editura Minerva, colecţia Arcade, Bucureşti, 1987.

Marian Papahagi, Aurel Sasu, Mircea Zaciu (coordonatori), Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, Albatros, Bucureşti, 2000.

Marian Popa, Gib Mihăescu, în „Luceafărul”, nr. 44 (288), anul X, 4 noiembrie 1967.

Constantin Popescu, Postfaţă, în Gib Mihăescu, Femeia de ciocolată, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1984.

Al. Oprea, „La Grandiflora” şi dosarul ei critic, în Al. Oprea prezintă 5 prozatori iluştri, 5 procese literare, Editura Albatros, Bucureşti, 1971.

Al. Săndulescu (coordonator), Dicţionar de termeni literari, Editura Academiei, Bucureşti, 1976.

No Comments

Comments are closed.