The review for Literary History and Theory

ÎN JURUL ROMANULUI POLITIC. TEORII PRO ȘI CONTRA

December 15, 2020

👤Author

Name: Ștefan Firică
Affiliation: Lector dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București; Cercetător Șt. Gr. III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română.
Contact: stefanfirica@litere.unibuc.ro.

📄Article

Citation Recommendation: FIRICĂ, Ștefan. „În jurul romanului politic. Teorii pro și contra”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 126-136.
Titlul: ÎN JURUL ROMANULUI POLITIC. TEORII PRO ȘI CONTRA
Title: AROUND POLITICAL FICTION. THEORIES FOR AND AGAINST THE GENRE
Pages: 126-136
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/4_S_Firica.pdf

Rezumat: Articolul abordează câteva dintre întrebările recurente privitoare la ficțiunea politică: formează ea un gen literar distinct? dacă da, ce definiție se adecvează reliefului său divers? care îi sunt subgenurile? pot contribui periferiile ei (romanul social, de război etc.) la elaborarea unei teorii a ficțiunii politice? Dacă, în Franța, „noua critică” și „noul roman” l-au renegat, considerându-l o reminiscență a literaturii angajate de tip existențialist sau realist-socialist, numeroase studii din spațiul anglofon au elaborat teorii ale genului, de la Speare (1924) și Fisher (1928) până la Suleiman (1993) și Scheingold (2010). Ele au constatat, fără condescendența tradițională în studiile literare mai conservatoare, contribuția lui activă la construcția și deconstrucția imaginarului politic occidental.

Cuvinte-cheie: roman politic, gen literar, ideologie, analiză cantitativă

Abstract: This paper looks into some of the questions raised around political fiction: should it be labelled a literary genre? if so, what definition best fits its vast and variegated territory? what subdivisions should we consider? can margins, like the social or the war novel, be relevant for the elaboration of its theory? While the French nouvelle critique and nouveau roman distanced themselves from the genre, as an epitome of the out-of-date Zhdanovist or existentialist committed literature, a rich Anglophone line of research addressed the matter, from Speare (1924) and Fisher (1928) to Suleiman (1993) and Scheingold (2010), reassessing, unpatronizingly, its active contribution to the construction and deconstruction of Western political imagination.

Keywords: political novel, literary genre, ideology, quantitative analysis

Bibliography:

Barthes, Roland, Eseuri critice, traducere din franceză de Iolanda Vasiliu, Chișinău, Editura Cartier, 2006.

Blotner, Joseph L., The Political Novel, Garden City, New York, Doubleday and Co. Inc., 1955.

 Blotner, Joseph, The Modern American Political Novel. 1900-1960, Austin & London, University of Texas Press, 1966.

Boyers, Robert, Atrocity and Amnesia. The Political Novel since 1945, New York, Oxford, Oxford University Press, 1985.

 Chandler, Daniel, ”An Introduction to Genre Theory”, http://visual-memory.co.uk/daniel/ Documents/intgenre/, 1997, accesat pe 11 octombrie 2020.

Cohen, Ralph, ”History and Genre”, New Literary History, Vol. 17, No. 2, Interpretation and Culture (Winter, 1986), pp. 51-75.

Fisher, H.A.L., “The political novel”, Cornhill Magazine, vol. 64, 1928, pp. 25-38. Frye, Northrop, Anatomia criticii, în românește de Domnica Sterian și Mihai Spăriosu, prefață de Vera Călin, București, Editura Univers, 1972.

Harvie, Christopher, The Centre of Things. Political Fiction in Britain from Disraeli to the Present, London, Unwyn Hyman Ltd., 1991.

 Howe, Irving, Politics and the Novel, New York, Horizon Press, 1957.

Kershaw, Angela, ”The Body of the Hero in French Political Fiction of the 1930s”, Nottingham French Studies, Vol. 41, No. 2, Autumn 2002, pp. 47-60.

Literary Lab (Sarah Allison, Ryan Heuser, Matthew Jockers, Franco Moretti, Michael Whitmore), ”Quantitative Formalism: An Experiment”, Pamphlet, 1, 5 January 2011, pp. 1-29.

Lits, Marc, « De l’importance du genre en culture médiatique », Belphégor. Littérature Populaire et Culture Médiatique, Vol. 03, No. 1, Décembre 2003, https://dalspace. library.dal.ca/handle/10222/47672, accesat 11 octombrie 2020.

 Moretti, Franco, Distant Reading, London – New York, Verso, 2013.

 Moretti, Franco, Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for Literary History, London – New York, Verso, 2007.

 Robbe-Grillet, Alain, Pentru un nou roman, traducere și note Vasi Ciubotariu, prefață de Ion Pop-Curșeu, Cluj-Napoca, Editura Tact, 2007.

Scheingold, Stuart A., The Political Novel. Re-Imagining the Twentieth Century, Auckland, Continuum, 2010.

 Speare, Morris Edmund, The Political Novel: Its Development in England and in America, New York, Oxford University Press, 1924.

Suleiman, Susan Rubin, Authoritarian Fictions. The Ideological Novel as a Literary Genre, Princeton New Jersey, Princeton University Press, 1993. Swales, John M., Genre Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

Steven Ungar, ”Existentialism, Engagement, Ideology”, în Timothy Unwin (ed.), The Cambridge Companion to the French Novel. From 1800 to the Present, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp. 145-160

No Comments

Comments are closed.