The review for Literary History and Theory

ÎNTRE MÂNCARE ȘI HRANĂ SPIRITUALĂ. CONSIDERAȚII ASUPRA JURNALULUI LUI PAUL DE ALEP

December 15, 2019

👤Author

Name: Florentina Nicolae
Affiliation: Universitatea „Ovidius” din Constanța / Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

📄Article

Citation Recommendation: NICOLAE, Florentina. „Între mâncare și hrană spirituală. Considerații asupra Jurnalului lui Paul de Alep”. In: RITL, New Series, XIII, No. 1-4, January-December 2019, p. 319-325.
Titlul: ÎNTRE MÂNCARE ȘI HRANĂ SPIRITUALĂ. CONSIDERAȚII ASUPRA JURNALULUI LUI PAUL DE ALEP
Title: BETWEEN FOOD AND SPIRITUAL NURTURE. CONSIDERATIONS ON PAUL DE ALEP’S DIARY
Pages: 319-325
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2019/23_F_Nicolae.pdf

Abstract: In this paper will shall analyse Paul of Aleppo’s Diary, regarding the food culture and its changes within the Romanian urban society in the XVIIth century. Even though the local food seems simple and plane to the writer, he appreciates its freshness and the hospitality of the officials. In the same time, his Diary offers important details regarding the trade and the circulation of the exotic food in the Romanian Principalities and changes in the food taste and eating habits of the upper class.

Keywords: food, Lent, exotic, orientalisation, habits.

Bibliography:

Paul din Alep, Jurnal de călătorie în Moldova și Valahia, studiu introductiv, ediția manuscrisului arab, traducere în limba română, note și indici de Ioana Feodorov, București: Editura Academiei Române / Brăila: Muzeul Brăilei – Editura Istros, 2014.

Cantemir, Dimitrie, Despre numele Moldaviei – în vechime şi azi; Istoria moldo-vlachică; Viaţa lui Constantin Cantemir; Descrierea stării Moldaviei – în vechime şi azi, Colecția „Opere fundamentale”, editarea textului latinesc, aparat critic și indici de Florentina Nicolae. Traducerea din limba latină de Ioana Costa. Studiu introductiv de Andrei Eșanu și Valeria Eșanu, București, Academia Română, București, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, 2017.

 Neculce, Ioan, Letopisețul Țării Moldovei. Precedat de O samă de cuvinte. Postfață de Elvira Sorohan, Iași, Editura Junimea, 1997.

Assunto, Rosario, Scrieri despre artă. Orașul lui Amfion și orașul lui Prometeu, București, Editura Meridiane, 1988.

 Campbell, Jodi, At the First Table. Food and Social Identity in Early Modern Spain, Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2017.

Versiune electronică: http://www.jstor.org/stable/j.ctt1hhfnq1.1 Evseev, Ivan, Enciclopedia semnelor și simbolurilor culturale, Timișoara, Amarcord, 1999.

 Nicolae, Florentina, „Aspecte de viață cotidiană în Moldova și Valahia, reflectate în jurnalul lui Paul din Alep”, Quaestiones Romanicae. Lucrările Colocviului Internațional „Comunicare și cultură în România europeană. Călători și călătorii. Incursiuni culturale și lingvistice, VII/2, „Jozsef Attila” Tudomanyi Egyetem Kiado Szeged, 2019, p. 465–470.

Petrică, Virginia, Topography of Taste. Landmarks of Culinary Identity in the Romanian Principalities from the Perspective of Foreign Travellers (Seventeenth to Nineteenth Centuries), București, Editura Academiei Române, 2018.

 Țighiliu, Iolanda, 1997. Societate și mentalitate în Țara Românească și Moldova: secolele XV–XVII, București, Editura Paideia, 1997.

No Comments

Comments are closed.