The review for Literary History and Theory

IONESCU, NAE

December 15, 2011

👤Author

Name: Dumitru Micu
Affiliation: Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, Bucureşti

📄Article

Citation Recommendation: MICU, Dumitru. „Ionescu, Nae”. In: RITL, New Series, V, No. 1-4, January-December 2011, p. 125–131
Titlul: IONESCU, NAE
Titre: NAE IONESCU
Pages: 125–131
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2011/9_D_Micu.pdf

Résumé: La personnalité provocatrice de Nae Ionescu, professeur universitaire bucarestois de logique et philosophie, occupe l’attention du critique D. Micu. Ancien élève de C. Rădulescu-Motru et, plus tard, son assistant aux cours de philosophie, Nae Ionescu a eu une influence charismatique sur les consciences de ses propres étudiants, tout comme Mircea Eliade, Constantin Noica, Eugen Ionescu, Emil Cioran. Le seul ouvrage écrit et publié par lui-même c’est sa thèse de doctorat sur la relation entre la logique et les mathématiques, défendue à Göttingen et à Munchen. Ce professeur aimait le journalisme et les sorties en scènes publiques plutôt que le silence de la table à écrire. En conséquence, nous pouvons aujourd’hui consulter ses écrits (un cours de logique et un cours de métaphysique) et connaître sa pensée, grâce au laborieux travail sténographique de ses étudiants loyaux.

Mots-clés: Nae Ionescu, politique gauchiste, logique et mathématiques, professeur universitaire, Mircea Eliade

Bibliography:

SCRIERI:

Roza vînturilor. 1926–1933, îngr. şi postfaţă Mircea Eliade, Bucureşti, 1937; ed. anastatică, pref. Dan Zamfirescu, Bucureşti, 1990;

Izvoare de filosofie, I–II, îngr. Constantin Floru, Constantin Noica şi Mircea Vulcănescu, Bucureşti, 1942–1944;

Curs de metafizică, îngr. Marin Diaconu, Bucureşti, 1991; ed. 2, Bucureşti, 1995;

Curs de istorie a logicii, îngr. Marin Diaconu, Bucureşti, 1993;

Neliniştea metafizică, îngr. Marin Diaconu, Bucureşti, 1993;

Prelegeri de filosofia religiei, îngr. Marta Petreu, Cluj-Napoca, 1993;

Grafologie. Scrisul şi omul, îngr. Marin Diaconu, Bucureşti, 1994;

Suferinţa rasei albe, îngr. Dan Ciachir, Iaşi, 1994;

Între ziaristică şi filosofie, Iaşi, 1996;

Problema mântuirii în „Faust” al lui Goethe, îngr. Dora Mezdrea, pref. Mircea Vulcănescu, Bucureşti, 1996;

Teoria cunoştinţei, îngr. Dora Mezdrea, pref. Octav Onicescu, Bucureşti, 1996;

Curs de istorie a logicei insoţit de trei prelegeri din Logica colectivelor. 1924–1925, îngr. Dora Mezdrea şi Marin Diaconu, introd. Mircea Vulcănescu, Bucureşti, 1997;

Nae Ionescu – Elena-Margareta Fotino, Corespondenţa de dragoste (1911–1935), I–II, îngr. şi introd. Dora Mezdrea, tr. Anca Irina Ionescu, Bucureşti, 1997;

Curs de filosofie a religiei. 1924–1925, îngr. Marin Diaconu, pref. Nicolae Tatu, postfaţă Mircea Vulcănescu, Bucureşti, 1998;

Tratat de metafizică, îngr. Marin Diaconu şi Dan Zamfirescu, pref. şi postfaţă Dan Zamfirescu, Bucureşti, 1999;

Opere, îngr. Marin Diaconu şi Dora Mezdrea, introd. Florica Diaconu şi Marin Diaconu, vol.I, VI, Bucureşti, 1999–2000, vol. VII, Brăila, 2002;

Teologia. Integrala publicisticii religioase, îngr. şi introd. Dora Mezdrea, Sibiu, 2003.

REPERE BIBLIOGRAFICE:

G. Călinescu, Ist. lit. (1941), 866-867, Ist. lit. (1982), 953–954;

Petre Pandrea, Portrete şi controverse, I, Bucureşti, 1945, 223–243;

[Nae Ionescu], „Prodromos”, 1970, 10 (număr special);

Anton Dimitriu, Istoria logicei, Bucureşti, 1975, 1095–1908;

Octav Onicescu, Memorii‚I-II, Bucureşti, 1982–1984, passim;

Nichifor Crainic, Memorii, vol. I: Zile albe – zile negre, îngr. Nedic Lemnaru, pref. Alexandru Cojan, Bucureşti, 1991, passim;

Mircea Eliade, Memorii, I-II, îngr. şi pref. Mircea Handoca, Bucureşti, 1991, passim;

Steinhardt, Monologul, 124-128;

Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu. Aşa cum l-am cunoscut, îngr. Alexandru Badea, Bucureşti, 1992;

Dan Ciachir, Gânduri despre Nae Ionescu, Iaşi, 1994;

Mihail Sebastian, Jurnal. 1935–1944, îngr. Gabriela Omăt, pref. Leon Volovici, Bucureşti, 1996, passim;

Sorin Alexandrescu, Paradoxul român, Bucureşti, 1997, 223–268;

Nae Ionescu în conştiinţa contemporanilor săi, îngr. şi pref. Gabriel Stănescu, Norcross (SUA), 1998;

Constantin Beldie, Memorii. Caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti (1900–1950), pref. P. Leonăchescu, Bucureşti, 2000, passim;

George Voicu, Mitul Nae Ionescu, Bucureşti, 2000;

Dora Mezdrea, Nae Ionescu. Biografia, I–III, Bucureşti, 2001-2003;

Mircea Vulcănescu, De la Nae Ionescu la „Criterion”, îngr. Marin Diaconu, Bucureşti, 2003.

No Comments

Comments are closed.