The review for Literary History and Theory

IPOSTAZELE IMAGINARULUI ÎN DISCURSUL NARATIV AL LUI MIRCEA ELIADE

December 15, 2015

👤Author

Name: Mirela Grăniceru
Affiliation: Universitatea „Ovidius” din Constanța
Contact: graniceru.mirela@yahoo.com

📄Article

Citation Recommendation: GRĂNICERU, Mirela. Ipostazele imaginarului în discursul narativ al lui Mircea Eliade”. In: RITL, New Series, IX, No. 1-4, January-December 2015, p. 347-363.
Titlul: IPOSTAZELE IMAGINARULUI ÎN DISCURSUL NARATIV AL LUI MIRCEA ELIADE
Titre: HYPOSTASES DE L’IMAGINAIRE DANS LE DISCOURS NARRATIF DE MIRCEA ELIADE
Pages: 347-363
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2015/20_M_Graniceru.pdf

Résumé: Le travail de Mircea Eliade se transforme en un exercice spiritual à la fois pour herméneute narrateur et pour le lecteur avisé. La prose de Mircea Eliade illustre le meilleur moyen de sortir d’un veritable espace pour apprendre à connaître l’iréel, existant seulement dans l’imagination de Mircea Eliade. Cette transfiguration est atteinte par divers moyens de transposition, qui entrave les métaphores hermétiques. Le monde de Mircea Eliade est en fait une projection imaginaire, un rêve dans un rêve, le rêve des personnages devient même la réalité de l’œuvre. Lorsque nous parlons de la prose mythique, nous ne pouvons pas oublier cet effort de Sisyphe des caractères néophytes, noninitiés, de révéler le centre absolu du labyrinthe. Pour cette raison, l’utopie de Mircea Eliade est naturel, le centre ne peut être trouvé, il partie de notre unité humaine, mais la conscience scission dans un rêve, rêverie, réveiller mutations responsables de l’ordre ontique.

Mots-clés: imaginaire, labyrinthe, fantastique, archétype, symbole.

Bibliography:

Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. II, tr. din franceză de Cezar Baltag, Chişinău, Editura Universitas, 1992.

Eliade, Mircea, Proză fantastică, vol. I, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1992.

Eliade, Mircea, Proză fantastică, vol. II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1992.

Eliade, Mircea, Într-o mănăstire din Himalaya, Bucureşti, Editura Mihai Pascal, 1993. Eliade, Mircea, Nostalgia originilor, tr. de Cezar Baltag, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994.

Eliade, Mircea, La ţigănci, Bucureşti, Editura Cartex, 2000.

Eliade, Mircea, Oceanografie, ed. a III-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008.

Eliade, Mircea, Sacrul şi profanul, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000.

Bachelard, Gaston, Apa și visele. Eseu despre imaginația materiei, tr. de Irina Mavrodin, București, Editura Univers, 1942.

Bârlea, Roxana-Magdalena, Tehnici de cercetare în științele comunicării, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2012.

Berechet, Lăcrămioara, Ficţiunea iniţiatică la Mircea Eliade, Constanţa, Editura Pontica, 2003.

 Borbély, Ştefan, Proza fantastică a lui Mircea Eliade – complexul gnostic, Cluj-Napoca, Editura Biblioteca Apostrof, Colecţia „Ianus”, 2003.

Culianu, Ioan Petru, Experienţe ale extazului. Extaz, ascensiune şi povestire vizionară din elenism până în Evul Mediu, tr. fr. de Dan Petrescu, Bucureşti, Editura Nemira, 1998.

Eco, Umberto, Limitele interpretării, tr. din it. de Ştefania Mincu, Constanţa, Editura Pontica, 1996.

Glodeanu, Gheorghe, Coordonate ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006.

Jung C. G., În lumea arhetipurilor, tr. din limba germană de Vasile Dem. Zamfirescu, București, Editura Jurnalul Literar, 1994.

Ruşti, Doina, Dicţionar de simboluri din opera lui Mircea Eliade, ed. a III-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Tritonic, 2005.

Stevens, Anthony, Jung, tr. de Oana Vlad, București, Editura Humanitas, 2007. Tuţea, Petre, Mircea Eliade, Oradea, Editura Biblioteca Familia, 1992, p. 11

No Comments

Comments are closed.