The review for Literary History and Theory

LE VERGER DANS LA PEINTURE ET LES VERS DE MAURICE DENIS – ENTRE PARABOLE, HORTUS CONCLUSUS MARIAL ET VERGER COURTOIS

December 15, 2020

👤Author

Name: Andreea Apostu
Affiliation: Asistent de cercetare, Institutul de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu”, Academia Română;
Contact: apostuandreea26@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: APOSTU, Andreea. „Le verger dans la peinture et les vers de Maurice Denis – entre parabole, hortus conclusus marial et verger Courtois”.In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 316–339.
Titre: LE VERGER DANS LA PEINTURE ET LES VERS DE MAURICE DENIS – ENTRE PARABOLE, HORTUS CONCLUSUS MARIAL ET VERGER COURTOIS
Pages: 316–339
Language: French
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/17_A_Apostu.pdf

Rezumat: Prezentul studiu analizează declinările picturale și literare ale unui locus medieval prin excelență, grădina-livadă închisă privilegiat de pictorul postimpresionist Maurice Denis în operele și textele sale. Imaginea doamnei din literatura curtenească domină creația acestuia, fără însă a fi o simplă și anacronică transpunere a idealului medieval la sfârșitul secolului al XIX-lea. Din contră, Maurice Denis realizează o resemantizare a locusului și a figurii sale feminine centrale, adaptându-le sensibilității simboliste. Articolul urmărește trei ipostaze ale grădinii-livadă închise; două dintre acestea au valențe religioase – livada-ermitaj și livada virginală – pe când a treia este predominant laică, curtenească.

Abstract: This paper aims to analyze the pictorial and literary versions of the medieval vergier and its main figure, the lady from courtly love, a locus frequently used by Maurice Denis, a postimpressionist painter, in his paintings and texts. The image of the lady from courtly literature dominates his work, without being a simple and anachronical transposition of a medieval ideal at the end of the XIXth century. On the contrary, Maurice Denis gives new meanings to this locus and its main feminine figure, adapting them to the symbolist sensibility of his time. The paper traces three versions of the vergier and hortus conclusus; two of them have a dominantly religious dimension – the hermitage orchard and the virginal orchard – whilst the third one is mainly profane, infused by courtly love.

Keywords: Maurice Denis, Symbolism, Postimpressionism, courtly love, orchard, hortus conclusus

No Comments

Comments are closed.