The review for Literary History and Theory

LITERATURA FRANCEZĂ A RĂZBOIULUI ÎN ROMÂNIA (1916-1926). UN NUMĂR DIN „ANNALES”, SCRIITORII PACIFIȘTI ȘI SCANDALUL BARBUSSE

December 15, 2020

👤Author

Name: Raluca Dună
Affiliation: Cercetător științific, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescuˮ al Academiei Române, București
Contact: ralucduna@yahoo.com

📄Article

Citation Recommendation: DUNĂ, Raluca.„Literatura franceză a războiului în România (1916-1926). Un număr din «annales», scriitorii pacifiști și scandalul Barbusse”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 340-350.
Titlul: LITERATURA FRANCEZĂ A RĂZBOIULUI ÎN ROMÂNIA (1916-1926). UN NUMĂR DIN „ANNALES”, SCRIITORII PACIFIȘTI ȘI SCANDALUL BARBUSSE
Title: FRENCH WAR LITERATURE IN ROMANIA (1916-1928). A SPECIAL NUMBER OF „ANNALES”, PACIFIST WRITERS AND THE BARBUSSE SCANDAL
Pages: 340-350
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/18_R_Duna.pdf

Rezumat: Lucrarea își propune să schițeze două momente relevante ale dialogului dintre cultura română și cea franceză: receptarea scriitorilor francezi ai războiului în România anilor 1916-1926 și dialogul dintre culturile celor două țări aliate, în timpul războiului. Decupajul, dintr-un material vast, se va opri la numărul istoric din populara revistă ilustrată „Annales”, din 17 septembrie 1916, dedicat României și raporturilor sale culturale, politice, militare etc. cu Franța. Numărul este prilejuit de intrarea României în război. Voi trece apoi în revistă traducerile în limba română din literatura europeană contemporană a războiului, urmărind modelul francez reprezentat de literatura și ideile pacifiste ale grupului internaționlist Clarté, preluate și promovate la noi de scriitori precum Felix Aderca, Ion Pas, Eugen Relgis, prin traduceri, eseuri, articole de presă etc. Voi evidenția particularitățile asimilării acestui model și internaționalizarea pe această filieră a tematicii războiului, la noi. Voi atinge și un moment nevralgic al acestei influențe în cultura română: scandalul Barbusse în presa românească, prilejuit de vizita lui Barbusse în România în 1925, după implicarea lui în scandalul internațional declanșat de așa-zisa răscoală de la Tatar-Bunar din Basarabia.

Cuvinte-cheie: literatura de război, „Les Annales” (17 Septembrie 1916, număr special dedicat României), receptarea scriitorilor francezi din grupul Clarté în România, cazul Barbusse, Panait Istrati

Abstract: The article deals with the dialogue between French and Romanian cultures as far as concerned by the war literature of the First World War. It is focused on both its national war propaganda and its internationalist, pacifist counterpart born during the war and immediatley in its aftermath. I present and analyse the special issue of the French review „Les Annales” (17 September 1916, number dedicated to Romania) which celebrates the alliance between the two sister-countries based on their common Latin family ancestry. Then I analyse the Romanian reception of the defetist, humanitarian and pacifist French group Clarté. I try to offer an short overview of Romanian periodicals, translations of Clarté authors and also the influence of these writers over some Romanian authors like Ion Pas, Felix Aderca, Eugen Relgis. The study focus on the case of Henri Barbusse, who is a relevant character of the epoch, involved personally in some political affairs in Romania. From a cultural hero, the intellectual advocating for European peace in the early ’20s, he turns into an activist, bolshevic figure a decade later, in the Romanian press. The influence of Clarté group remains important in Romania for opening up the question of war literature and for advancing new international ideas on the national cultural scene.

Keywords: war literature, First World War, „Les Annales” (17 September 1916, number dedicated to Romania), the reception of French writers of Clarté group in Romania, Henri Barbusse, Panait Istrati

Bibliography:

Barbusse, Henri, Focul, traducere Felix Aderca, cuvânt introductiv Felix Aderca, colecția [editura] Șantier, București, 1935.

 Brezuleanu, Ana Maria (ed.) și colectiv, Bibliografia relațiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice (1919-1944), I-X, Ed. Saeculum, București, 1997-2009 „Les Annales politiques et littéraires”, 17 Septembrie 1916.

 Călinescu, Matei, Un altfel de jurnal, Humanitas, București, 2016.

 Istrati, Panait, Chira Chiralina, Notă biobibliografică, ebook, Humanitas, București, 2014.

 Istrati, Panait, Scrisoare către secretarul GPU Gerson, Abhazia, 4 decembrie 1928: Two Letters to the GPU by Panaït Istrati, pe site-ul marxists.org

Nicanor [Topîrceanu], Internaționala intelectualilor, „Viața Românească”, nr. 1, martie 1920, pp. 169-171.

Pas, Ion, Războiul, culegere de Ion Pas, prefață Henri Barbusse, Ed. Cugetarea – Delafras, București, 1922.

 Relgis, Eugen, Literatura războiului și Era nouă, București, Tipografia Nicolae Stroilă, 1919.

Topîrceanu, G., în Constatări și pronosticuri, „Lumea politică și socială” (Iași), nr. 970, 192.

No Comments

Comments are closed.