The review for Literary History and Theory

LUMEA ROMANULUI ROMÂNESC (1965–1989). LOCURI ŞI TIMPURI

December 15, 2012

👤Author

Name: Ioana Revnic
Affiliation: Universitatea din Oradea

📄Article

Citation Recommendation: REVNIC, Ioana. „Lumea romanului românesc (1965–1989). LOCURI şi timpuri”. In: RITL, New Series, VI, No. 1-4, January-December 2012, p.  251–285
Titlul: LUMEA ROMANULUI ROMÂNESC (1965–1989). LOCURI ŞI TIMPURI
Title: WORLD OF THE ROMANIAN NOVEL (1965 – 1989). PLACES AND TIMES
Keywords: Romanian places (villages, cities, Bucharest) reflected in literature, Romanian literature, literature in the Communist era
Pages: 251–285
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2012/16_I_Revnic.pdf

Abstract: A foray into the Romanian novel world between 1965 and 1989 is a journey through a literary geography that includes: First, the local village, either depicted through its traditional stance or disturbed by unexplained events; or under the renewing swing because of the negative influence of the collectivization and modernization. Secondly, the village over the Prut River – an invaded territory. Subject to the aggression of some forces from abroad – manifested during the war or during the communist occupation – the rural space remains the favorite background for the Bassarabian authors. Besides these places, there are the provincial cities (fatally marked by mediocrity), the imaginary provinces, and Bucharest. The capital is the sum of contrasts – a mix of old and new, of traditionalism and modernity, of elegance and kitsch. The town’s charm fades with time. Bucharest is so much transformed that the fictional depictions of the spectacular inter-war town seem to have nothing to do with the miserable city of the ’70–’80.

Bibliography:

Adameşteanu, Gabriela (1975), Drumul egal al fiecărei zile, Bucureşti, Editura Cartea Românească.

Adameşteanu, Gabriela (1983), Dimineaţă pierdută, Bucureşti, Editura Cartea Românească.

Bănulescu, Ştefan (2005), Cartea de la Metopolis, în Opere, vol. I, ediţie îngrijită de Oana Soare, Prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Editura Univers Enciclopedic.

Beşleagă, Valentin (2004), Zbor frânt, în antologia Literatura din Basarabia în secolul XX, romanul, vol. 2, Chişinău, Editura Arc–Ştiinţa.

Bittel, Adriana (1989), Fototeca – temă cu variaţiuni, Bucureşti, Editura Cartea Românească.

Breban, Nicolae (1967), Francisca, Bucureşti: Editura pentru Literatură.

Breban, Nicolae (1977), Bunavestire, Iaşi, Editura Junimea.

Busuioc, Aureliu (2004), Singur în faţa dragostei, Literatura din Basarabia în secolul XX, romanul, vol. 4, Chişinău, Editura Arc–Ştiinţa.

Buzura, Augustin (1988), Drumul cenuşii, Bucureşti, Editura Cartea Românească.

Buzura, Augustin (2005), Refugii, Bucureşti, Grupul Editorial Corint.

Georgescu, Paul (1975), Înainte de tăcere, Bucureşti, Editura Albatros.

Georgescu, Paul (1980), Vara baroc, Bucureşti, Editura Eminescu.

Petrescu, Radu (1970), Matei Iliescu, Bucureşti, Editura Eminescu.

Popescu, D. R. (1974), O bere pentru calul meu, Craiova, Editura Scrisul Românesc.

Popescu, D. R. (1976), Vânătoarea regală, Bucureşti, Editura Eminescu.

Popescu, D. R. (1969), F, Bucureşti, Editura Tineretului.

Popescu, Petru (1969), Prins, Bucureşti, Editura pentru Literatură.

Preda, Marin (1967), Moromeţii II, Bucureşti, Editura pentru Literatură.

Simionescu, Mircea Horia (2007), Nesfârşitele primejdii, ediţia a II-a, Iaşi, Editura Polirom.

Sorescu, Marin (1978), Trei dinţi din faţă, Bucureşti, Editura Eminescu.

Stancu, Zaharia (1968), Ce mult te-am iubit, Bucureşti, Editura pentru Literatură.

Ştefanache, Corneliu (1981), După echinocţiul de primăvară, Iaşi, Editura Junimea.

Teodorescu, Cristian (2005), Tainele inimei, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Cartea Românească.

Ţoiu, Constantin (1984), Obligado, Bucureşti, Editura Eminescu.

Uricaru, Eugen (1981), Aşteptându-i pe învingători, Bucureşti, Editura Cartea Albatros.

Vasilache, Vasile (2004), Povestea cu cocoşul roşu, în antologia Literatura din Basarabia în secolul XX, Romanul, vol. 3, Chişinău, Editura Arc–Ştiinţa.

Zamfir, Mihai (1987), Poveste de iarnă, Bucureşti, Editura Cartea Românească.

Istrate, Ion, et al. (2004), Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Marino, Adrian (1973), Dicţionar de idei literare, vol. I, Bucureşti, Editura Eminescu.

Pop, Ion et al., (2000–2003), Dicţionar analitic de opere literare româneşti, vol. I–IV, coordonare şi revizie ştiinţifică, Ion Pop, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă.

Simion, Eugen et. al., (2004–2009), Dicţionarul general al literaturii române, vol. I – VII, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic.

Zaciu, Mircea et. al., (1995), Dicţionarul scriitorilor români, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române.

Alexandrescu, Sorin (2000), Identitate în ruptură, Bucureşti, Editura Univers.

Balotă, Nicolae (1976), Universul prozei, Bucureşti, Editura Eminescu.

Boia, Lucian (2012), România, țară de frontieră a Europei, București, Editura Humanitas.

Bourdieu, Paul (2007), Regulile artei, București, Grupul Editorial ART.

Cornea, Paul et al. (1982), De la N. Filimon la G. Călinescu – studii de sociologie a romanului românesc, studiu introductiv de Paul Cornea, Bucureşti, Editura Minerva.

Crohmălniceanu, Ov. S. (1989), Al doilea suflu, București, Editura Cartea Românească.

Escarpit, Robert (1974), Literar şi social, Elemente pentru o sociologie a literaturii, Bucureşti, Editura Univers.

Escarpit, Robert (1980), De la Sociologia literaturii la teoria comunicării, Studii şi eseuri, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Ghidirmic, Ovidiu (1998), Dimensiuni ale romanului contemporan, Baia-Mare, Editura Gutinul.

Ghidirmic, Ovidiu (1998), Proza românească şi vocaţia originalităţii, Craiova, Editura Scrisul Românesc.

Herseni, Traian (1973), Sociologia literaturii. Câteva puncte de reper, Bucureşti, Editura Univers.

Herseni, Traian (1976), Literatură şi civilizaţie. Încercare de antropologie literară, Bucureşti, Editura Univers.

Keunen, Bart et al. (2001), Literature and society: the function of literary sociology in comparative literature, Bruxelles, Wien, PIE Lang.

Manolescu, Nicolae (1980–1983), Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, vol. I–III, Bucureşti, Editura Minerva.

Manolescu, Nicolae (2001), Literatura română postbelică, Lista lui Manolescu, vol. I–III, Braşov, Editura Aula.

Manolescu, Nicolae (2008), Istoria critică a literaturii române, Piteşti, Editura Paralela 45.

Marino, Adrian (1991), Biografia ideii de literatură, Cluj-Napoca, Editura Dacia.

Micu, Dumitru (2000), Istoria literaturii române de la creaţia populară la Postmodernism, Bucureşti, Editura Saeculum I. O.

Micu, Dumitru (2000), Literatura română în secolul al XX-lea, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române.

Mihăilescu, Dan C. (2004–2006), Literatura română în postceauşism (Volumele I–II), Iaşi: Editura Polirom.

Negoiţescu, Ion (1994), Scriitori contemporani, Cluj-Napoca, Editura Dacia.

Negrici, Eugen (2003), Literatura română sub comunism, Bucureşti, Editura Fundaţiei PRO.

Perian, Gheorghe (2006), Dezlegarea la cărţi (Eseuri de critică literară), Cluj-Napoca, Editura Limes.

Petraş, Irina (2008), Literatura română contemporană. O panoramă, Bucureşti, Editura Ideea Europeană.

Simion, Eugen (1974–1989), Scriitori români de azi, vol. I–IV, Bucureşti, Editura Cartea Românească.

Simion, Eugen (1981), Întoarcerea autorului, Bucureşti, Editura Cartea Românească.

Simuţ, Ion (1994), Incursiuni în literatura actuală, Oradea, Editura Cogito.

Simuţ, Ion (1995), Revizuiri, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române.

Simuţ, Ion (2008), Europenitatea romanului românesc contemporan, Oradea, Editura Universităţii din Oradea.

Şerban, Vasile Ion (1983), Critica sociologică, Bucureşti, Editura Univers.

Şerban, Vasile Ion (1983), Literatură şi societate. Repere pentru interpretarea sociologică a literaturii, Bucureşti, Editura Eminescu.

Ştefănescu, Alex. (1984), Dialog în bibliotecă, București, Editura Eminescu.

Ştefănescu, Alex (2005), Istoria literaturii române contemporane 1941–2000, Bucureşti, Editura Maşina de Scris.

Ungureanu, Cornel (1985), Proza românească de azi, Bucureşti, Editura Cartea Românească.

Cheianu, Constantin (2008), In memoriam Vasile Vasilache, în revista „Contrafort”, nr. 7–8 (165–166), iulie-august; http://vasilevasilache.blogspot.co.at/2009/01/in-memoriam-vasile-vasilache[1]prelutat.html.

Simuț, Ion (2005), Un roman comic, izvodit dintr-o snoavă, în „România literară”, nr. 26, http://www.romlit.ro/un_roman_comic_izvodit_dintr-o_snoav.

Burlacu, Alexandru (2008), Tehnica narativă în Povestea… lui Vasile Vasilache, în revista „Semn”, anul XI, nr. 1, p. 21.

Moraru, Anatol (2008), Un Mâșkin în ițari, în revista „Semn”, anul XI, nr. 1, p. 27.

Butnaru, Leo (2008), In memoriam Vasile Vasilache, în revista „Contrafort”, nr. 7–8 (165–166), iulie[1]august; http://vasilevasilache.blogspot.co.at/2009/01/in-memoriam-vasile-vasilache-prelutat.html.

Burlacu, Alexandru (2011), Vladimir Beșleagă, par lui même, în revista „Metaliteratură”, anul XI, nr. 3–4 (27), p. 19.

Simuț, Ion (2007), O iubire de altădată, în revista „România literară”, nr. 28 http://www.romlit.ro/o_iubire_de_altdat; reluat în Europenitatea romanului românesc contemporan, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, p. 128–134.

Simuț, Ion (2007), Secretele savante, în revista „România literară”, nr. 1 http://www.romlit.ro/secretele_savante, reluat în Europenitatea romanului românesc contemporan, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, p. 190–196.

No Comments

Comments are closed.