The review for Literary History and Theory

MAHALA ȘI PERIFERIE ÎN ROMANUL INTERBELIC

December 15, 2014

👤Author

Name: Alexandru Farcaș
Affiliation: Institutul de Istorie şi Teorie Literară ,,G. Călinescu” al Academiei Române

📄Article

Citation Recommendation: FARCAȘ, Alexandru. „Mahala și periferie în romanul interbelic”. In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 271-283.
Titlul: MAHALA ȘI PERIFERIE ÎN ROMANUL INTERBELIC
Title: SLUM AND PERIPHERY IN THE INTERWAR NOVEL
Pages: 271-283
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2014/16_A_Farcas.pdf

Abstract: The article is focused on the theoretical distinguo between “slum” and “periphery”, as well as on the representations of these socio-cultural concepts in the Romanian interwar fiction. On the one hand, we should keep in mind that, since the end of the 19th c., the “slum” is imagined both psychologically, as a state of mind, and geo-sociologically, as an earlier stage in the development of Bucharest’s suburban areas. Following in I.L. Caragiale’s footsteps, the “slum” was depicted by such novelists as Mihai Celerianu, Damian Stănoiu, or Gib Mihăescu. On the other hand, the “periphery” represents a space newly created due to the expansion of the city, during industrialization. The social report was the non-literary genre which informed the realist fiction depicting this space and its specific social issues. George Mihail Zamfirescu, Carol Ardeleanu or Constantin Barcaroiu were the most significant novelists who dealt with this topos. This paper also aims to look at the gradual displacement from the cosmic and critical perspective on the “slum” to the compassionate and militant attitude towards the “periphery” and its social problems, in the Romanian interwar fiction.

Keywords: slum, periphery, interwar-fiction, report.

Bibliography:

Ardeleanu, C., Diplomatul, tăbăcarul şi actriţa, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1926.

Ardeleanu, C., Casa cu fete, Bucureşti, Editura Cugetarea, 1931.

Barcaroiu, Constantin, Periferie, Bucureşti, 1941.

Bogza, Geo, O sută şaptezeci şi cinci de minute la Mizil, Bucureşti, Editura Minerva, BPT, 1968.

Brunea-Fox, F., Memoria reportajului, Bucureşti, Editura Eminescu, 1985.

Celarianu, Mihail, Polca pe furate, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1983.

Demetrius, Vasile, Scrieri alese, vol. II, Bucureşti, Editura pentru Literatură,1967.

Mihăescu, Gib I., Zilele şi nopţile unui student întârziat, Bucureşti, Editura Cugetarea, 1934. Teodorescu-Branişte, Tudor, Fundătura Cimitirului No. 13, Bucureşti, Editura ,,Adevărul”, 1932.

Zamfirescu, George Mihail, Maidanul cu dragoste, Bucureşti, Editura Naţionala Ciornei, vol. 1–2, 1933.

I.L. Caragiale interpretat de:, Bucureşti, Editura Eminescu, 1974.

Constantinescu, Pompiliu, Scrieri, 1, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967. Constantinescu, Pompiliu, Scrieri, 5, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1971. Constantinescu, Pompiliu, Scrieri, 6, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1972. Constantinescu, Pompiliu, Studii şi cronici literare, Bucureşti, BPT, Editura Minerva, 1981. Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura română între cele două războaie mondiale (ediţie revăzută), vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1972.

Lovinescu, E., Istoria literaturii române contemporane, vol. III, Bucureşti, Editura Minerva, 1981.

 Lovinescu, E., Istoria literaturii române contemporane. 1900–1937, Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co.,1937.

Alţi Bucureşti interbelici: studii şi cronici gustiene, antologie de Zoltán Rostás, Bucureşti, Editura Vremea, 2014.

Articole vorbite. Conferinţe radiofonice, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1974. Dicţionar de terminologie literară, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970.

Giurescu, Constantin C., Istoria Bucureştilor, Bucureşti, Editura Sport–Turism, 1979.

Kunisch, Richard, Bucureşti şi Stambul. Schiţe din Ungaria, România şi Turcia, traducere din limba germană, prefaţă şi note de Viorica Nişcov, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2000. Majuru, Adrian, Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod de existenţă, Bucureşti, Editura Compania, 2003.

Majuru, Adrian, Cum trăiau românii odinioară, Bucureşti, Editura Adevărul Holding, 2011. Vossen, Joachim, Bucureşti. Dezvoltarea spaţiului urban de la începuturi până în prezent, Bucureşti, 2007.

Zamfir, Cătălin, Stănculescu, Simona (coordonatori), Enciclopedia dezvoltării sociale, Iaşi, Editura Polirom, 2007.

No Comments

Comments are closed.