The review for Literary History and Theory

MIRCEA DINESCU

December 15, 2015

👤Author

Name: Teodora Dumitru
Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române;
Contact: teo_dora_dumitru@yahoo.com

📄Article

Citation Recommendation: DUMITRU, Teodora. „Mircea Dinescu”. In: RITL, New Series, IX, No. 1-4, January-December 2015, p. 211–218.
Titlul: MIRCEA DINESCU
Title: MIRCEA DINESCU
Pages: 211-218
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2015/10_T_Dumitru.pdf

Bibliography:

Constantin, A doua carte, 265–268;

Iorgulescu, Scriitori, 54–56;

Raicu, Practica scrisului, 378–382;

Regman, Explorări, 223–226;

 Poantă, Radiografii, I, 288–290, II, 55–62;

 Grigurcu, Poeţi, 508–515;

Munteanu, Jurnal, II, 170–180, IV, 190–192;

Dimitriu, Singurătatea, 160–165;

 Raicu, Contemporani, 164–177;

 Doinaş, Lectura, 250–253;

Dobrescu, Foiletoane, II, 61–69;

 Iorgulescu, Critică, 70–73;

Crohmălniceanu, Pâinea noastră, 118–121;

Iorgulescu, Ceara, 155–158;

Simion, Scriitori, III, 399–414;

Cristea, Modestie, 79–84;

Iorgulescu, Prezent, 188–191;

Negrici, Introducere, 77–81;

Grigurcu, Existenţa, 421–425;

 Călinescu, Biblioteci, 201–211;

 Regman, De la imperfect, 172–185;

 Dimisianu, Subiecte, 171–178;

 Cristea, A scrie, 189–196;

Negoiţescu, Scriitori contemporani, 152–158;

 Pop, Pagini, 165–170;

 Dicţ. analitic, I, 284–287, III, 81–83;

Cărtărescu, Postmodernismul, 328–329;

 Grigurcu, Amurgul, 165–166;

Cistelecan, Top ten, 67–69;

Dicţ. esenţial, 254–256;

 Manolescu, Lista, I, 321–327;

 Ştefănescu, Istoria, 839–850;

Mircea Martin, Mai scrie poezii, Mircea Dinescu!, RL, 2008, 4;

Manolescu, Istoria, 1089–1091;

Popa, Ist. lit., II, 233–236;

Al. Cistelecan, News alert: Mircea Dinescu a refuzat Premiul Nobel, CLT, 2011, 50.

No Comments

Comments are closed.