The review for Literary History and Theory

O RECONSIDERARE A RUINELOR LA GALA GALACTION ȘI NICOLAE IORGA

December 15, 2022

👤Author

Name: Alexandra Ciocârlie
Affiliation: Cercetător științific II; Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române;
Contact: aciocarlie@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: CIOCÂRLIE, Alexandra. O reconsiderare a ruinelor la Gala Galaction și Nicolae Iorga”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 313-317.
Titlul: O RECONSIDERARE A RUINELOR LA GALA GALACTION ȘI NICOLAE IORGA
Title: A RECONSIDERATION OF THE RUINS IN THE WORKS OF GALA GALACTION AND NICOLAE IORGA
Pages: 313-317
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/21_A_Ciocarlie.pdf

Rezumat: În timp ce se aflau în trecere la Roma, în perioada dintre cele două războaie mondiale, câțiva scriitori români admirau (deși nu fără rezerve) vastele schimbări urbanistice, care vizau modernizarea orașului și, în același timp, reconstrucția unor zone vechi și prestigioase, pentru a pune în valoare ruinele antice. Ei descriu noul peisaj urban și intră într-o dezbatere despre relația dintre prezent și trecut și validitatea încercării de a renaște Antichitatea prin ștergerea urmelor din epoci anterioare.

Cuvinte-cheie: Gala Galaction, Nicolae Iorga, Roma, ruine, reevaluarea trecutului

Abstract (translated): While in-transit in Rome, in the period between the two World Wars, several Romanian writers were admiring (although not without some reservations) the vast urbanistic changes targeting the modernization of the town and, at the same time, the reconstruction of some prestigious old areas in order to highlight the ancient ruins. They depict the new urban landscape, and they enter into a debate about the relationship between the present and the past, and the validity of the attempt to revive the Antiquity by erasing the traces of the subsequent epochs.

Keywords: Gala Galaction, Nicolae Iorga, Rome, ruins, reevaluation of the past

Bibliography:

Iorga, Nicolae. 1895: Amintiri din Italia, București, Editura Librăriei H. Steinberg. Petrovici, Ion. 1930: Impresii din Italia, București, Editura Casei Școalelor.

Rebreanu, Liviu. 1931: Metropole. Berlin. Roma. Paris, București, Cartea Românească. Tarquini, Alessandra. 2017: Il mito di Roma nella cultura e nella politica del regime fascista : dalla diffusione del fascio littorio alla costruzione di una nuova città (1922-1943): „Cahiers de la Méditerranée”, 95, 139-150.

 Vianu, Tudor. 1933: Imagini italiene, București, Vremea.

No Comments

Comments are closed.