The review for Literary History and Theory

O RECTIFICARE: ADEVĂRATUL DEBUT PUBLICISTIC AL TÂNĂRULUI CRITIC ȘI ISTORIC LITERAR EUGEN SIMION. DIN BĂNCILE ȘCOLII LA REDACȚIA GAZETEI LITERARE

December 20, 2023

👤Author

Name: Răduț Bîlbîie
Affiliation: Conferențiar universitar dr., Universitatea din București
Contact: bilbiie@yahoo.com

📄Article

Citation Recommendation: RĂDUȚ, Bîlbîie, „O rectificare: adevăratul debut publicistic al tânărului critic și istoric literar Eugen Simion. Din băncile școlii la redacția gazetei literare”. În: RITL, New Series, XVII, No 1-4, January-December 2023, p. 118-126. doi: 10.59277/ritl.2023.17.12
Titlul: O RECTIFICARE: ADEVĂRATUL DEBUT PUBLICISTIC AL TÂNĂRULUI CRITIC ȘI ISTORIC LITERAR EUGEN SIMION. DIN BĂNCILE ȘCOLII LA REDACȚIA GAZETEI LITERARE
Title: A CORRECTION: THE TRUE PUBLISHING DEBUT OF THE YOUNG LITERARY CRITIC AND HISTORIAN EUGEN SIMION. FROM THE SCHOOL BENCHES TO THE EDITORIAL BOARD OF THE LITERARY GAZETTE
Pages: 118-126
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2023/12_R_Bilbie.pdf
DOI: 10.59277/ritl.2023.17.12

Abstract: The study corrects dictionary articles and texts from various histories of literature regarding the year and publication in which Eugen Simion debuted in the cultural press, indicating, as the correct year of debut, the year of his graduation from the faculty, 1957, respectively the publication „Gazeta literară” (“The Literary Gazette”), year IV, no. 29 (175), Thursday, July 18, 1957.

Keywords: Eugen Simion, publishing debut, „Gazeta literară” (“The Literary Gazette”).

Bibliography:

Academia Română, Cronologia vieții literare românești Perioada postbelică, 1956-1957, vol. VII, Editura Muzeul național al literaturii române, București, 2011.

Academia Română, Cronologia vieții literare românești Perioada postbelică, 1958, vol. VIII, Editura Muzeul național al literaturii române, București, 2011.

Academia Română, Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi. Fundația Națională pentru Știință și Artă, Editura Muzeului literaturii române, București, 2021.

Bîlbîie, Răduț, Tânărul scriitor. O monografie, Editura Tritonic, București, 2005.

Boldea, Iulian, Cistelecan, Al. Moraru, Cornel (coord.), Critici literari și eseiști români, Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureș, 2016.

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela 45, Pitești, 2008.

Micu, Dumitru, Scurtă istorie a literaturii române, volumul IV, Editura Iriana, București, 1997.

Popa, Marian, Dicționar de literatură română contemporană, Editura Albatros, București, 1977.

Revnic, Ioana, Dresură de lei, Editura Curtea Veche, București, 2011.

Sasu, Aurel, Dicționarul biografic al literaturii române, volumul II, Editura Paralela 45, Pitești, 2006.

Zaciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel (coord.) Dicționarul scriitorilor români, volumul III, Editura Albatros, București, 2002.

Colecțiile publicațiilor: „Viața românească”, „Scrisul bănățean”, „Tribuna”, „Contemporanul”, „Gazeta literară”, „Scînteia”, „Lupta de clasă”, „Tînărul scriitor”.

No Comments

Comments are closed.