The review for Literary History and Theory

PARADOXURILE ISTORICULUI ÎN HRONICUL VECHIMEI A ROMANO-MOLDO-VLAHILOR

December 15, 2016

👤Author

Name: Gabriel Mihăilescu
Affiliation: Facultatea de Litere, Universitatea din București

📄Article

Citation Recommendation: MIHĂILESCU, Gabriel. „Paradoxurile istoricului în Hronicul Vechimei a romano-moldo-vlahilor”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p.  233-242.
Titlul: PARADOXURILE ISTORICULUI ÎN HRONICUL VECHIMEI A ROMANO-MOLDO-VLAHILOR
Title: THE HISTORIAN’S PARADOXES IN HRONICUL VECHIMEI A ROMANO-MOLDO-VLAHILOR
Pages: 233-242
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/13_G_Mihailescu.pdf

Abstract: We have resolved to identify the structure of Cantemir’s paradoxes in Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. Their opposite terms both result out of his humanistic culture and education. In order to achieve this goal we analysed on the one hand the defining elements of the critical rationalism found in his Hronic through which history is subjected to thorough processes of demythologization, removal of rhetoric, and objectification. On the other hand, we attempted to emphasize an opposite movement against historical criticism, i.e. promoting traditional mythical structures or establishing a new historical mythology of humanistic nature due to which Dimitrie Cantemir is now considered one of the main forerunners of modern nationalism.

Keywords: Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, paradoxes, baroque, historical myths.

Bibliography:

Bodogae, Teodor (1973): Locuri obscure în catehismul tipărit în slavonește de un autor anonim sub titlul „Prima învățătură pentru prunci”, iar acum clarificate de principele Dimitrie Cantemir, în „Biserica Ortodoxă Română”, XCI, nr. 9–10, p. 1063–1111.

Bodogae, Teodor (1973): Dimitrie Cantemir, pedagog și teolog ortodox, în „Biserica Ortodoxă Română”, XCI, nr. 9–10, p. I–VIII .

Boia, Lucian (1997): Istorie și mit în conștiința românească, București, Editura Humanitas.

Boia, Lucian (2000): Pentru o istorie a imaginarului, București, Editura Humanitas. Cantemir, Dimitrie (1928): Metafizica, trad. de Nicodim Locusteanu, /f.l./, Editura Ancora.

 Cantemir, Dimitrie (1995): Mic compendiu asupra întregii învățături a logicii, trad. de Dan Slușanschi, st. introd., note și indice de Alexandru Surdu, București, Editura Științifică.

Cantemir, Dimitrie (1967): Descrierea Moldovei, trad. de Petre Pandrea, ed. îngrijită de Constantin Măciucă, București, Editura Tineretului.

Cantemir, Dimitrie (2012): Istoria creșterilor și descreșterilor Curții othman[n]ice, ediția a II-a revizuită, trad. de Dan Slușanschi, prefață de Virgil Cândea, București, Editura Paideia.

Cantemir, Dimitrie (1983): Historia Moldo-Vlachica, în Opere complete IX, tomul I, prefață de Virgil Cândea, ediție critică, traducere, introducere, note și indici de Dan Slușanschi, București, Editura Academiei.

Cantemir, Dimitrie (1977): Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane, traducere, studiu introductiv și comentarii de Virgil Cândea, București, Editura Minerva. Cantemir, Dimitrie (1999): Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, 2 vol., ediție îngrijită, studiu introductiv, glosar și indici de Stela Toma, București, Editura Minerva.

Călinescu, G. (1988): Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ed. a II-a revăzută și adăugită, ediție și prefață de Al. Piru, București, Editura Minerva.

Cândea, Virgil (1974): Studiu introductiv, în Dimitrie Cantemir, Opere complete I. Divanul, ed. îngrijită, st. introductiv și comentarii de Virgil Cândea, text grecesc Maria Marinescu Himu, București, Editura Academiei.

 Gracián, Baltasar (1994): Cărțile omului desăvârșit, trad., prefață, note și comentarii de Sorin Mărculescu, București, Editura Humanitas.

d’Ors, Eugenio (1971): Trei ore în muzeul Prado. Barocul, trad. de Irina Runcan, București, Editura Minerva.

Panaitescu, P.P. (1958): Dimitrie Cantemir. Viața și opera, București, Editura Academiei.

 Trismegistus, Hermes (f.a.): Corpus Hermeticum, trad. de Dan Dumbrăveanu, București, Editura Herald.

No Comments

Comments are closed.