The review for Literary History and Theory

RĂGAZURI ȘI NELINIȘTI LA NICOLAE MAVROCORDAT

December 15, 2018

👤Author

Name: Valy Ceia
Affiliation: Universitatea de Vest din Timișoara
Contact: valy.ceia@e-uvt.ro

📄Article

Citation Recommendation: CEIA, Valy. „Răgazuri și neliniști la Nicolae Mavrocordat”. In: RITL, New Series, XII, No. 1-4, January-December 2018, p. 125-133.
Titlul: RĂGAZURI ȘI NELINIȘTI LA NICOLAE MAVROCORDAT
Title: LEISURES AND ANXIETIES IN NICOLAS MAVROCORDATOS
Pages: 125-133
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2018/1-4/8_V_Ceia.pdf

Abstract: Pre-Enlightened, Nicholas Mavrocordat is not only a modern leader, but also a true writer. Thus, Philotheosʼs Leisures, novel of a complex personality, indicates to the reader an engaged ruler, nourished both by the teachings of the ancients and the modern thinkers alike, whose visionary actions are counterbalanced by a permanent reflexivity on the existential instances. My work traces some of the more pronounced aspects of his writings that can be seen at various levels of the book, but also the profile of a leader worthy of such a title.

Keywords: Nicolae Mavrocordat, Răgazurile lui Filotheos (Philotheosʼs Leisures), leisure, labor, meaning

Bibliography:

Agamben, Giorgio, 2014: Nuditatea, traducere din limba italiană de Anamaria Gebăilă, Bucureşti, Editura Humanitas.

Breton, David le, 2006: „Lʼinépuisable secret des sens”, în „Sigila. Revue transdisciplinaire franco[1]portugaise sur le secret”, nr. 18, autumne–hiver 2006, disponibil online: http://www.sigila.msh-paris.fr/L-inepuisable-secret-des-sens.html, accesat ultima dată la 29 sept. 2018.

Bouchard, Jacques, 2006: Nicolae Mavrocordat, domn și cărturar al Iluminismului timpuriu (1680–1730), traducere din limba franceză și neogreacă de Elena Lazăr, cu un cuvânt-înainte al autorului, București, Editura Omonia.

Braudel, Fernand, 1994: Gramatica civilizațiilor. Vol. II, În românește de Dinu Moarcăș, București, Editura Meridiane.

Bruno, Giordano, Erasmus, Desiderius, 2015: Panegiric pentru Filip, traducere din limba latină, note și indici de Ioana Costa, Oradea, Editura Ratio et Revelatio.

Cassirer, Ernst, Eseu despre om. O introducere în istoria filozofiei umane, traducere de Constantin Coşman, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 307.

Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, 1995: Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. 2. E–O, Bucureşti, Editura Artemis.

Cicero, Marcus Tullius, 1966: De lʼorateur. Livre II. Texte établi et traduit par Edmond Courband, Paris, Les Belles Lettres.

Ciorănescu, Alexandru, 1996: Viitorul trecutului. Utopie şi literatură, Bucureşti, Editura Cartea Românească.

Culianu, Ioan Petru, 2002: Jocurile minții. Istoria ideilor, teoria culturii, epistemologie, ediție îngrijită de Sorin Antohi și Mona Antohi. Studiu introductiv de Sorin Antohi, Bucureşti, Editura Polirom.

Danielopolu-Papacostea, Cornelia, 1983: Literatura în limba greacă din Principatele Române în secolul al XVIII-lea, București, Editura Minerva.

Dinu, Tudor, 2011: Dimitrie Cantemir și Nicolae Mavrocordat – rivalități politice și literare la începutul sec. XVIII, Cuvânt-înainte de Giorgios Dion. Poukamisas, București, Editura Humanitas.

Fink, Eugène, 1966: Le jeu comme symbole du monde, traduit par H. Hildenbrand et A. Lindenberg, Paris, Les Editions de Minuit.

Foucault, Michel, 1996: Cuvintele şi lucrurile. O arheologie a ştiinţelor umane, traducere de Bogdan Ghiu şi Mircea Vasilescu. Studiu introductiv de Mircea Martin, Dosar de Bogdan Ghiu, Bucureşti, Editura Univers.

Gadamer, Hans Georg, 2001: Adevăr și metodă, traducători: Gabriel Cercel, Larisa Dumitru, Gabriel Kohn, Călin Petcana, București, Editura Teora.

Gracián, Baltasar, 1987: Criticonul, ediţie îngrijită, traducere, prefaţă, cronologie, note şi comentarii de Sorin Mărculescu, Bucureşti, Editura Univers.

Grayling, A.C., 2009: Alegerea lui Hercule. Plăcerea și datoria în secolul XXI, traducere de Horia Florian Popescu, Polirom.

Könick, Thomas De, 2001: Noua ignoranță și problema culturii, traducere de Mihaela și Ion Zgărdău, Timișoara, Editura Amarcord.

Huizinga, Johan, 2012: Homo ludens. Încercare de determinare a elementului ludic al culturii, traducere din olandeză de H. R. Radian. Prefață și notă biobibliografică de Gabriel Liiceanu, București, Editura Humanitas.

Lucretius, Titus Carus, 1950: De rerum natura: libri sex, vol. I, edited with prolegomene, critical apparatus, translation and commentary by Cyril Bailey, Oxford, Claredon Press.

Mavrocordat, Nicolae, 2015: Răgazurile lui Filotheos, text, introducere, note și indice: Jacques Bouchard, cuvânt-înainte: K. Th. Dimaras, traducere din greacă și franceză, note suplimentare și bibliografie: Claudiu Sfirschi-Lăudat, București, Editura Omonia.

Nicolescu, Basarab, Camus, Michel, 2001: Les racines de la liberté, Paris, Éditions Accarias – LʼOriginel.

Nicolescu, Basarab, 1999: Transdisciplinaritatea. Manifest, traducere de Horia Mihail Vasilescu, Editura Polirom.

Radkowski, Georges-Hubert De, 2000: Antropologie generală, traducere de Florin Ochiană, Timișoara, Editura Amarcord.

Starobinski, Jean, 1985: Textul şi interpretul, traducere şi prefaţă de Ion Pop, Bucureşti, Editura Univers.

Spiridon, Monica, 1984: Despre „aparența” și „realitatea” literaturii, București, Editura Univers.

Vianu, Tudor, 1982: Studii de filozofia culturii, ediţie îngrijită de Gelu Ionescu şi George Gană. Studiu introductiv de George Gană, Bucureşti, Editura Eminescu.

No Comments

Comments are closed.