The review for Literary History and Theory

RITL / 2023

December 20, 2023

SUMAR:


Eugen Simion. 25.05.1933 – 18.10.2022 / 10


EDITORIAL
Acad. Eugen SIMION, Estul și Vestul Europei – dialogul nu s-a stins / 17

COLOCVIUL INTERNAȚIONAL „EUGEN SIMION – MODELELE
CRITICII ROMÂNEȘTI” (25-26 MAI 2023, BUCUREȘTI)

Gisèle VANHESE, Eugen Simion entre la critique diurne et la critique nocturne/ 23
Nicolae BÂRNA, „Lipsa de metodă” metodică și „eclectismul” bine administrat / 35
Radu VOINESCU, Eugen Simion și dilemele morale ale criticii post-decembriste / 44
Ștefan FIRICĂ, O alianță literară. De la critica biografică la întoarcerea autorului / 52
A.C. COFAN, Sketch about the Intimacy of the Self in the Autobiographical Fiction/ 63
Simona ANTOFI, Timpul trăirii, timpul mărturisirii – jurnalul parizian al lui Eugen Simion între „ficțiunea jurnalului intim” și dicțiune/ 75
Emanuela ILIE, „Azi este o zi bună pentru sinucigaşi.” Tematizarea morţii şi alte (in)decenţe confesive ale diaristului Eugen Simion / 84
Petruța STAN, Genurile biograficului, între timpul trăirii și timpulmărturisirii – invitație la re-lectură / 98
Șerban AXINTE, Eugen Simion și rescrierea critică a ideii de modernizare /110
Răduț BÎLBÎIE, O rectificare: Adevăratul debut publicistic al tânărului critic și istoric literar Eugen Simion. Din băncile școlii la redacția Gazetei literare /118
Speranța Sofia MILANCOVICI, Eugen Simion și Aradul Cultural: șansa unei întâlniri providențiale / 127
Zamfir BĂLAN, Eugen Simion – Opinii privind editarea operei lui Panait Istrati / 135
Nicoleta IFRIM, Eugen Simion – confesiune și ipostaze identitare în „cartea vorbită” – în Ariergarda Avangardei (2012) / 142
Viorel COMAN, Eugen Simion – insigne la reverul operelor literare / 147

DIMITRIE CANTEMIR – 300
Florentina NICOLAE, Consideraţii referitoare la recentele ediții critice de text latinesc ale operelor lui Dimitrie Cantemir / 154
Valeriu MATEI, Probleme de cantemirologie / 160
Ștefan LEMNY, Dimitrie Cantemir de la un centenar la altul / 184

ZIUA LIMBII ROMÂNE
Valeriu MATEI, Bătălia pentru legiferarea limbii române și a alfabetului latin în Basarabia (1986 – 1989) / 199

RESTITUIRI
Contribuții la bibliografia lui Vladimir Streinu (text îngrijit de Alexandra CIOCÂRLIE) / 215
Ștefan FIRICĂ, Alexandru FARCAȘ, Const. Meletie/ B. Fundoianu, cronicar teatral, plastic și literar în adolescență / 233
George NEAGOE, Șerban Cioculescu la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Iași (25 mai 1946–31 august 1947) / 26

TEORIE ȘI CRITICĂ LITERARĂ
Teodora DUMITRU, De la poezia „caldă” la poezie „rece”. O ipoteză pentru substituția inimii cu creierul în teorii ale poeziei de la romantism la modernism / 280
Ligia TUDURACHI, Scriitorii în vacanță. Propuneri pentru o reflecție teoretică / 298
Alina-Roxana MUȘAT (STOIAN), Fixarea în ramă „neo-”(modernistă/realistă) a eșantionului de romancieri reprezentativi pentru „seria”
șaptezecistă
/ 307
Carina Iulia CHEREJI, „Nu se poate privi” sau „Vino și vezi”? Exitus și Idzi i hliadzi. Un studiu de caz / 339

ISTORIE LITERARĂ
Dana SHISHMANIAN, Anton Pann: La repentance d’un débauché – un poème occulté / 351
Liviu BORDAȘ, O carte manuscrisă pierdută. Geografia lumii copiată de Sava Popovici din Rășinari (1785) / 369
Victor DURNEA, Aur sterp. Avatarurile receptării critice / 376

UNIVERS
Liviu BORDAȘ, Proiectul american interbelic al lui Mircea Eliade / 385
Alexandra CIOCÂRLIE, O rescriere a Odiseei: Luigi Malerba, Itaca per sempre / 398
Dorin GAROFEANU, The Liminal Season: The Image of Spring in Greek and Latin Literature / 406

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *