The review for Literary History and Theory

RITL Issue 1-4 / 2010

December 15, 2010

SUMAR

EDITORIAL

Acad. Eugen SIMION, Scrierile româneşti ale lui Cioran (I) / 7

EMINESCU – 150

Carmina COJOCARU, Eminescu – poezia naşterii şi a stingerii (elemente de antropogonie eminesciană) / 27

Valentin COŞEREANU, Serbarea de la Putna – un eveniment incomod la graniţa Imperiului Austro-Ungar / 67

FIŞE DE DICŢIONAR

Nicolae MECU, Specificul naţional / 85

Iordan DATCU, Folclorul literar / 103

Eugen MUNTEANU, Biblia în limba română / 111

DOCUMENT

Andrei NESTORESCU, M. Kogălniceanu în corespondenţă (V) / 133

DOSARE (LITERATURĂ ŞI TOTALITARISM)

Cronologia vieţii literare româneşti. 1944 – 1964 (V) / 153

Emma GOLDMAN, Un document: Deziluziile mele în Rusia / 193

Oana SAFTA, Literatura carcerală din exil / 219

Andrei MILCA, Un Passolini al realismului socialist: Eugen Barbu în Groapa / 241

STUDII

Onorina BOTEZAN, Imagologia – de la sens la formă (I) / 273

Margareta DUMITRESCU, Cartea de debut a Anei Blandiana / 291

INTERFERENŢE

Oana SÂMBRIAN-TOMA, Spania în oglindă: imaginea Spaniei reflectată în operele cronicarilor Miron şi Nicolae Costin / 305

Liviu BORDAŞ, O insulă exotică a culturii române: Dora d’Istria / 317

Ileana MIHĂILĂ, Dora d’Istria et le printemps des peuples du Sud-Est Européen / 329

Gisèle VANHESE, Allaiter de sang le poème. La légende roumaine de Maître Manole chez Benjamin Fondane et Paul Celan / 343

Speranţa Sofia MILANCOVICI, Poezia lui Benjamin Fondane, sau despre rătăcire ca destin / 359

Aluniţa COFAN, Eugen Ionescu, între poezia lui Trakl şi expresia oximoronică / 375

Mariana DAN, Deconstrucţia canonului literar în critica actuală română şi sârbă / 391

Simona DRĂGAN, Deconstrucţia – succesul american al postmodernismului / 405

UNIVERS

Narcis ZĂRNESCU, Pour un discours sur « le discours de l’affectivité » / 417

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *