The review for Literary History and Theory

RITL Issue 1-4 / 2015

December 15, 2015

S U M A R


EDITORIAL
Acad. Eugen SIMION, Duiliu Zamfirescu (II) / 7


INTERVIU
Dialog epistolar cu profesorul Dumitru Micu (interviu realizat de prof. Nina Preda) / 35


CORESPONDENŢĂ
Ionesco vs Papu: cronica unei empatii erodate (II) (prezentare de Vlad-Ion PAPPU) / 51
Bianca BURȚA-CERNAT, Corespondența Panait Istrati – Romain Rolland. Avatarurile unui „discurs îndrăgostit” / 79


DOCUMENT
Cronologia vieții literare româneşti (1993–1996): romanul Moromeții / 107
Mihaela PAPPU, Lucian Blaga şi corespondenţii săi germani (II) / 159
Miron Radu Paraschivescu: Cronica unei iubiri anunţate. Misteriosul caiet Vera (prezentare şi text îngrijit de Petruţa Stan) / 189


FIȘE DE DICȚIONAR
Alex GOLDIȘ, Ion Druță / 199
Mircea MORARIU, George Banu / 205
Teodora DUMITRU, Mircea Dinescu / 211
Andrei TERIAN, Andrei Bodiu / 219
Adrian TUDURACHI, Mihail Dragomirescu / 225


ISTORIE LITERARĂ
Doina MARCU MATEI, Aspecte ale „înregimentării asumate” de scriitori în presa comunistă din perioada 1949–1965 / 233
Cătălin STURZA, Două forme productive în anii 1990 și 2000: eclectismul postmodern și autoficțiunea / 269

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *