The review for Literary History and Theory

RITL Issue 3-4 / 1997

December 19, 1997

SUMAR:

CENTENAR TUDOR VIANU
DAN GRIGORESCU, Un model spiritual / 185
FLORIN MIHÄILESCU, Tudor Vianu sau obiectivitatea ca formă de spirit / 189
AL. SĂNDULESCU, Recitind Arta prozatorilor români / 195
GABRIELA DUDA, Actualitatea stilisticii lui Tudor Vianu / 203
GEORGE GANĂ, Tudor Vianu în două călătorii / 211
VASILE LUNGU, Profesorul de europeism / 221
TUDOR VIANU INEDIT: Problemele interpretării literare; Sentimentul corpului şi sportul modern în cultura modernă; Ziarele şi arta tiparului; Conferinţă: Despre metaforă, ţinută la Universitatea din Cluj  la 4 decembrie1939: Idei, oameni  şi  fapte. Epicureismul maselor / 227


RECENZII / 243
Scrisori către Tudor Vianu. III (1950-1964). Ediţie îngrijită de Maria Alexandrescu Vianu şi Vlad Alexandrescu. note de Geo Şerban, postfaţă de Florin Ţurcanu. Editura Minerva, Bucureşti. 1997 (Emil Moangă);
Tudor Vianu in conştiinţa criticii, prefaţă de Zoe Dumitrescu Buşulenga, antologie de Emil Moangă şi Daniel Cristea-Enache, coordonator: Dan Grigorescu, Editura Floarea Darurilor. Bucureşti. 1997 (Constantin Hărlav);
VASILE LUNGU, Viaţa lui Tudor Vianu, Editura Minerva. Bucureşti. 1997 (Nicolae Mecu)

LITERATURA COMPARATĂ ȘI TEORIE LITERARĂ
MICHAELA ŞCHIOPU, Amintirea unui profesor: Ramiro Ortiz / 247
ELIZA MIRUNA GHIL, Statutul actual al literaturii comparate în universităţile americane / 257
ALEXANDRA CIOCÂRLIE, Indignatio – sens etic şi sens retoric / 267
ALEXANDRA CRĂCIUN, Umbra lui Cervantes / 281

CLASICII NOȘTRI
AUREL SASU, Literatură şi istorie / 289
RODICA ŞTEFAN, Naturalismul în teatrul românesc. Mihail Sorbul / 295
LAURENŢIU  HANGANU, Decadentism şi sexualitate: imaginea „femeii fatale” în opera lui Mateiu I. Caragiale (I) / 307

GLOSE
PAUL CERNOVODEANU, Fragmente autonome din cronografele de tip Danovici / 317

CĂRȚI ȘI REVISTE / 327
ZILOT ROMÂNUL, Opere complete (Cnstina Bârsan):
DAN HORIA MAZILU, Introducere în opera lui Dosoflei (Cristina Bârsan);
DRAGOŞ MOLDOVANU, Dimitrie Cantemir între Orient şi Occident (Cristina Bârsan); ELENA NICULIŢĂ-VORONCA, Datinile şi credinţele poporului român, adunate şi aşezate în ordine mitologică (Viorica Nişcov);
ION AGÂRBICEANU, Opere. 15. Romane. 9. Prăbuşirea (Constantin Hârlav);
ALEXANDRU CIORÄNESCU, Ion Barbu (Emil Moangă);
MIRCEA ELIADE. Coloana nesfârşită. Teatru. (Aurora Niţă);
FLORIN FAIFER, Cordonul de argint (Gabriela Duda);
MARIAN POPESCU, Oglinda spartă. Teatrul românesc după 1989 (Stan Velea);
STAN VELEA, Adam Mickiewicz. Vârstele romanticului patriot (Marian Vasilc);
CLARA LILIANA DRAGOŞ. Anglia – model în cultura română modernă 11800-1850)(Mircea Popa):
ROBERT STOREY, Mimesis and the Human Animal. On the Biogenetic Foundations of Literary Representation (Emil Moangă);

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *