The review for Literary History and Theory

„STÂNGA” ŞI „DREAPTA” DOCTRINEI REVISTEI LITERARE „GÂNDIREA”

December 15, 2011

👤Author

Name: Iulia Belu
Affiliation: Ministerul Apărării Naţionale

📄Article

Citation Recommendation: BELU, Iulia. „«Stânga» şi «dreapta» doctrinei revistei literare «Gândirea»”. In: RITL, New Series, V, No. 1-4, January-December 2011, p. 61–80
Titlul: „STÂNGA” ŞI „DREAPTA” DOCTRINEI REVISTEI LITERARE „GÂNDIREA”
Title: “LEFT” AND “RIGHT” IN THE DOGMA OF THE LITERARY NEWSPAPER “THE THOUGHT” (GÂNDIREA)
Pages: 61–80
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2011/5_I_Belu.pdf

Abstract: Paradoxically, in the era of globalization, it was felt the need to shift towards the national values of the interwar period. There were reprinted the eminently representative writers for the Orthodoxist traditionalism and autochthonism promoted by ˝Gândirea˝ literary review. The movement was characterized by a lack of unity, there was the right wing of ˝Gândirea˝’s doctrine, which lingered in a metaphysical belief and traditional literary values and the left wing, that put more emphasis on creativity and freedom of the movement of literary ideas.

Keywords: traditionalism, autochthonism, Orthodoxysm, Orthodoxy, mystic

Bibliography:

Anania, Valeriu, Rotonda plopilor aprinşi, Editura Florile Dalbe, Bucureşti, 1983.

Ardeleanu, Virgil, Proza poeţilor, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1969.

Apetroaie, Ion, Vasile Voiculescu, studiu monografic, Editura Minerva, Bucureşti, 1977.

Bădărău, George, Proza lui Vasile Voiculescu: modalităţi de realizare a fantasticului, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2006.

Beşteliu, Marin, Capul de zimbru. Povestiri, ediţie îngrijită şi prefaţă de Marin Beşteliu, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1988.

Braga, Mircea, Vasile Voiculescu în orizontul tradiţionalismului, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.

Blaga, Lucian, Începuturile şi cadrul unei prietenii, „Gândirea”, XIX, nr. 4, 1940.

Bugnariu, Teofil , Victor Papilian – „Generalul Frangulea” în „Cosînzeana”, I, 1925.

Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, Bucureşti, 1986.

Chinezu, Ion, Pagini de critică, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1969.

Crainic, Nichifor, După douăzeci de ani – în „Gândirea”, XX, nr. 10, 1941.

Crainic, Nichifor , Victor Papilian – „Cerurile spun”, în „Gând românesc”, I, nr. 7, 1933.

Crainic, Nichifor, Sensul tradiţiei în volumul Puncte cardinale în haos, ediţia a II-a, Editura „Cugetarea”, Bucureşti, f.a.

Crainic, Nichifor, Dostoievski şi creştinismul rus, Editura Anastasia, Bucureşti, 1998.

Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura română între cele două războaie mondiale, Editura Minerva, Bucureşti, 1972.

Cubleşan, Constantin, Victor Papilian – evocări, comentarii, mărturii, articole, comunicări, Litografia I.M.F. Cluj-Napoca, 1988.

Dan, Sergiu Pavel, Proza fantastică românească, Bucureşti, Editura Minerva, 1975

Grăsoiu, Liviu, Voiculesciana, Bucureşti, Editura Nouă, 2008

Mastan, Bianca, Elemente simbolice în romanul „Zahei Orbul” de Vasile Voiculescu, „Studia Teologica” 3/2005

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008

Micu, Dumitru, Istoria literaturii române. De la creaţia populară la postromantism, Editura Saeculum I. O., Bucureşti, 1995.

Micu, Dumitru, „Gândirea” şi gândirismul, Editura Minerva, Bucureşti, 1975.

Micu, Dumitru, Literatura română în secolul al XX-lea, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000.

Mircioiu, Crişan, Victor Papilian. Evocari, comentarii, mărturii, articole, comunicări, Cluj Napoca, Litografia I.M.F., Cluj-Napoca, 1988.

Negoiţescu, Ion, Istoria literaturii române, Bucureşti, Editura Minerva, 1991.

Negru, Natalia, Revista scriitoarelor şi scriitorilor români, I, 1927, nr. 6.

Perpessicius, Victor Papilian, în „Cuvântul” nr. 21, 1928.

Perpessicius, Menţiuni critice, II, Editura Fundaţiilor Regale, Bucureşti, 1934.

Pillat, Ion, V. Voiculescu, poet al ţării şi al sufletului ei, „Gândirea”, nr. 7, august–septembrie 1943.

Piru, Alexandru, Istoria literaturii române, Bucureşti, Editura ,,Grai şi Suflet – Cultura Naţională”, 1994.

Pop, Marius, Vasile Voiculescu, peregrin prin veac. Mărturii despre scriitor şi opera sa, Editura Litera, Bucureşti, 1984.

Popa, Mircea, Victor Papilian: Eseu monografic, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008.

Popescu, Florentin, Detenţia şi sfârşitul lui Vasile Voiculescu, Editura Vestala, Bucureşti, 2000.

Popescu, Florentin, Pe urmele lui Vasile Voiculescu, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984.

Popescu, Florentin, Viaţa lui Vasile Voiculescu, Editura Vestala, Bucureşti, 2008.

Rotaru, Ion, O istorie a literaturii române, Editura Minerva, Bucureşti, 1972.

Simion, Eugen, Scriitori români de azi, vol. II, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1979.

Stăniloae, Dumitru, Ortodoxie şi naţiune, „Gândirea”, XIV, nr. 2, februarie 1935.

Streinu, Vladimir, Opera literară a lui V. Voiculescu, studiu introductiv la „Povestiri” (I), editura pentru literatură, Bucureşti, 1996.

Streinu, Vladimir, Pagini de critică literară, 3, Editura Minerva, Bucureşti, 1974.

Şăineanu, Constantin, V. Papilian, Ne leagă pământul, în „Adevărul”, XXXLX, 1926, nr. 1329.

Titel, Sorin, Proza lui Voiculescu, în „România literară”, 30.11.1972.

Ungheanu, Mihai, Pădurea de simboluri, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1973.

Vrabie, Gheorghe, Gândirismul. Doctrină, istoric, realizări, Bucureşti, 1940.

Zaharia-Filipaş, Elena, Introducere în opera lui Vasile Voiculescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1980.

Nicolae Achimescu, Budism şi creştinism, Editura Tehnopres, Iaşi, 2003.

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Învăţătura de credinţă ortodoxă, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003.

Silviu Angelescu, Mitul şi literatura, Editura Univers, Bucureşti, 1999.

Aurelia Bălan Mihailovici, „Dicţionar onomastic creştin”, Editura Minerva, Bucuresti, 2003.

Lucian Blaga, Spaţiul mioritic, Humanitas, Bucureşti, 1994.

Arsenie Boca, Cărarea împărătească, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2006.

Jacob Böhme, TheThreefold Life of Man, ediţia electronică, 2009.

Jean Chevalier, Alain Gheerbrandt, Dicţionar de simboluri, Editura Artemis, Bucureşti, 1993.

Gheorghe F. Ciauşu, Superstiţiile poporului român, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2007.

Paul Diel, Le symbolisme dans la mythlogie grecque, Paris, 1966.

Dumitru Drăghicescu, Din psihologia poporului român, Editura Albatros, Bucuresti, 1995.

Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000.

Mircea Eliade, Tratat de istoria religiilor, Bucureşti, Humanitas, 2005.

Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, Humanitas, 2005.

Mircea Eliade, De la Zamolxe la Genghis Han, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.

Mircea Eliade, Meşterul Manole, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007.

Mircea Eliade, Naşteri mistice, Bucureşti, Humanitas, 1995.

Mircea Eliade, Ocultism, vrăjitorie şi mode culturale, Humanitas, Bucureşti, 2006.

Mircea Eliade, Şamanismul şi tehnicile arhaice ale extazului, Humanitas, Bucureşti, 2006.

Evseev, Ivan, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, Editura Amarcord, 1994.

Evseev, Ivan, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Timişoara, Editura Amarcord, 1997.

Evseev, Ivan, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Timişoara, Editura Amarcord, 1999.

C.G. Jung, În lumea arhetipurilor, Bucureşti, Editura Jurnalul Literar, 1994.

Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, „Albatros”, Bucureşti, 1983.

Vladimir Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church, St. Vladimir’s Seminary Press, New York, 1976.

Albert G. Mackey, Legendele, miturile şi simbolurile Francmasoneriei, Editura Herald, Bucureşti, 2008.

Jean Marquès-Rivière, Ritualurile secrete ale Francmasoneriei, Bucureşti, Editura Herald 2002.

Protos. Nicodim Măndiţă, Vămile văzduhului şi mărturii despre existenţa lor, Editura Agapis, Bucureşti, 2004.

Andrei Oişteanu, Ordine şi haos, Mit şi magie în cultura tradiţională românească, Editura Polirom, Bucureşti, 2004.

Dan Oltean, Religia dacilor, Editura Saeculum I. O., Bucureşti, 2002.

Philippe Gaudin (coord), Marile religii ale lumii, Editura Orizonturi, Bucureşti, 2005.

Gorovei, A., Descântecele românilor, Impremeria Naţională, Bucureşti, 1931.

Tudor Pamfile, Mitologia poporului român, Editura Vestala, Bucureşti, 2006.

Tudor Pamfile, Sărbătorile le români, Editura Saeculum I. O., Bucureşti, 2006.

Coventry Patmore, The Rot, the Root, and the Flower, Aurea Dicta, CXXVIII, Londra, 1907.

Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei, Editura Polirom, Iaşi, 2006.

Andrei Pleşu, Despre îngeri, Humanitas, Bucureşti, 2003.

V.I. Propp, Rădăcinile istorice ale basmului fantastic, Editura Univers, Bucureşti, 1973.

Vlad Risvan Rusu, Dicţionar de simboluri, Editura Dao Psi, Bucureşti, 2007.

Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 1–3, Editura Institutilui Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997.

Dumitru Stăniloae, M. A. Costa de Beauregard, Mică dogmatică vorbită – dialoguri de la Cernica, Deisis, Sibiu, 2007.

Evelyn Underhill, Mistica, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 1995.

Philippe Walter, Mitologie creştină, Bucureşti, Editura Artemis, 2005.

No Comments

Comments are closed.