The review for Literary History and Theory

STRUCTURI ARGUMENTATIVE ÎN DISCURSUL JURIDIC GRECESC ÎN EPOCA ATICĂ

December 15, 2011

👤Author

Name: Lavinia Ionela Savu
Affiliation: Universitatea Valahia, Târgovişte

📄Article

Citation Recommendation: SAVU, Lavinia Ionela. „Structuri argumentative în discursul juridic grecesc în epoca atică”. In: RITL, New Series, V, No. 1-4, January-December 2011, p. 339–351
Titlul: STRUCTURI ARGUMENTATIVE ÎN DISCURSUL JURIDIC GRECESC ÎN EPOCA ATICĂ
Title: ARGUMENTATIVE STRUCTURES IN JURIDICAL GREEK DISCOURSE
Pages: 339–351
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2011/24_L_I_Savu.pdf

Abstract: The present study analyzes the peculiarities of the juridical discourse of the “golden era” in ancient Greek culture (the Attic period) during which classic oratory had reached its climax. Both compositional and argumentative structures are analyzed. Our conclusion is that everything we see today in both theory and practice of modern law discourse (as well as in other genres), and everything that has been discovered in modern theories of rhetoric owe their very existence to this Greek model promoted by the orators selected in the Canon of Alexandria. This observation can be validated by looking at both the techniques used in their argumentation and the way the spoken word was being manipulated in the ancient texts that we have analyzed.

Keywords: Juridical discourse, rhetoric structures, argumentation, discourse writing, ancient classicism, modernity

Bibliography:

Marin, Andrei; Marinescu-Himu, Maria, 1969, Pagini alese din oratorii greci, Vol. I–II, Bucureşti: Editura pentru literatură.

Aristotel, Retorica. Ediţie bilingvă. Traducere, studiu introductiv şi index de Maria-Cristina Andrieş. Note şi comentarii de Ştefan Sebastian Maftei, Bucureşti, Editura IRI, 2004.

Austin, J. L., 2005, Cum să faci lucruri cu vorbe. Traducere din limba engleză de Sorana Corneanu. Prefaţă de Vlad Alexandrescu, Piteşti: Editura Paralela 45.

Bârlea, Petre Gheorghe, 2004, Peitous demiourgos. Ştiinţa şi arta convingerii în antichitateagreco-latină, Bucureşti: Editura « Grai şi Suflet – Cultura Naţională ».

Berceanu, Barbu, ”Dreptul şi limba. Ştiinţa dreptului şi lingvistica. Succinte consideraţii teoretice şi aplicative”, în: Studii şi cercetări juridice, XXVI, nr. 3, p. 247–266.

Cicero, Arta oratoriei. Ediţie bilingvă. Text latin şi traducere, însoţite de studiu introductiv, note şi indice de Traian Diaconescu, Bucureşti, Saeculum Vizual, 2007.

Ferry, Victor; Sans, Benoît; Toma, Alice (ed.), Etude sur l’exemple, numéro thématique de la Revue « Diversité et identité culturelle en Europe », ed. P. Gh. Bârlea, Bucharest, M.N.L.R., 2011.

Marinescu-Himu, Maria; Piatkowski, Adelina, 1972, Istoria literaturii eline, Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Meyer, Michel, 2004, La Rhétorique, Paris: PUF.

Meyer, Michel; Carilho, Manuel-Maria; Timmermans, Benoît, 1999, Histoire de la Rhétorique des Grecs à nos jours, Paris: Hachette.

Perelman, Chaïm; Olbrecht-Tyteca, Lucie, 1988, Traité de l’argumentation, Paris: PUF. (Ed. I: 1958).

Perelman, Chaïme, 1986, Justice et argumentation, Bruxelles: Presse Universitaire.

Robrieux, J. J., 1993, Rhétorique et argumentation, Paris: Dunod.

Schopenhauer, Arthur, 2010, Dialectica eristică sau Arta de a avea întotdeauna dreptate. Traducere, note şi postfaţă de Petre Gheorghe Bârlea, Bucureşti: Editura M.N.L.R.

Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, 2001, Semiotica discursului juridic, Bucureşti: Editura Universităţii.

Toulmin, S., 1993, Les usages de l’argumentation, Paris: P. U. F.

No Comments

Comments are closed.