The review for Literary History and Theory

THE ART OF NARRATING

December 15, 2007

👤Author

Name: Antonio Patraș

📄Article

Citation Recommendation: Patraș, Antonio. „The Art of Narrating”. In: RITL, New Series, XLIV, No. 1-4, January-December 2007, p. 135-142
Title: THE ART OF NARRATING
Pages: 135-142
Language: English
URL: https://ritl.ro/pdf/2007/10_ A_Patras.pdf

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să surprindă cele mai caracteristice note ale artei narative „fănuşiene“, care se fac simţite de la bun început, încă din anii debutului. Aşa se face că, încă de la primele culegeri de nuvele şi povestiri, publicate într-un context cu totul nefavorabil afirmării valorilor, autorul s-a impus printre cei mai valoroşi prozatori ai generaţiei sale. Indiferent de genul abordat ulterior, de la cronica sportivă şi cărţile pentru copii la proza confesivă, memorialistică, de la roman la dramaturgie, această literatură a a manifestat obstinat, prin însăşi „formula“ ei, o tendinţă „evazionistă”* (metaforismul, dislocarea linearităţii epice în nuclee narative proliferând, dacă se poate spune aşa, „pe verticală“), principial ostilă contaminării ideologice, cu mesaj propagandistic. În opinia noastră, unul dintre momentele de vârf ale creaţiei lui Fănuş Neagu îl reprezintă volumele de povestiri târzii Pierdut în Balcania (1982), Partida de pocher (1994) şi O corabie spre Bethleem (1997), volume care concentrează, în piese efasate cu minuţie de bijutier, trăsăturile unei formule epice inimitabile.

No Comments

Comments are closed.