The review for Literary History and Theory

TRADUCERI ŞI TRADUCĂTORI ÎN SCRISUL BELETRISTIC DIN SECOLUL AL XVIII-LEA

December 15, 2016

👤Author

Name: Gheorghe Chivu
Affiliation: Academia Română, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”; Facultatea de Litere, Universitatea din București

📄Article

Citation Recommendation: Chivu, Gheorghe. Traduceri şi traducători în scrisul beletristic din secolul al XVIII-lea”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p.  43–51.
Titlul: TRADUCERI ŞI TRADUCĂTORI ÎN SCRISUL BELETRISTIC DIN SECOLUL AL XVIII-LEA
Title: TRANSLATIONS AND TRANSLATORS OF THE FICTIONAL WRITING IN THE EIGHTEENTH CENTURY
Pages: 43-51
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/2_Gh_Chivu.pdf

Abstract: During the 18th century, numerous Neo-Greek fiction texts, but also an increased number of texts of Italian, French or Spanish literatures were translated into Romanian by secular scholars, and often by clerics influenced by the Enlightenment. These translations, generally not part of a program, simply illustrating the intellectual disposition of the scholars of that time, renewed the Romanian fictional writing thematically and rhetorically, setting the stage for the profound changes that will appear in the first decades of the 19th century.

Keywords: old Romanian literature, fictional writing, translations, translators

Bibliography:

Astori, Davide 2011: La vita di Bertoldo di Giulio Cesare Croce nella versione del manoscritto n. 328 (230) del Fondo Zabelin 45641 del Museo storico di Mosca, Timişoara, Editura Brumar.

Cartojan, Nicolae 1974: Cărţile populare în literatura românească, I–II, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română.

Cândea, Virgil (coord.) 1996: Un veac de aur în Moldova (1643–1743). Contribuţii la studiul culturii şi literaturii române vechi, Chişinău, Tipografia Ştiinţa, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române.

Chivu, Gh. 1998: Influenţe folclorice în „Istoria ieroglifică”, în Comunicările „Hyperion”, 7, p. 43–49.

Chivu, Gh. 2002: „Cei doi excessuri a amerii” – o „istoriolă” romantică într-un calendar de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în „Limbă şi literatură”, I–II, p. 84–98.

Cîrstoiu, Cornel 1982: Studiu introductiv la Poeţii Văcăreşti, Opere, Bucureşti, Editura Minerva.

Cobeţ, Doina 1990: Prima gramatică franceză tradusă în limba română, în „Limba română”, XXXIX, nr. 2, p. 125–129.

Cornea, Paul 1972: Originile romantismului românesc, București, Editura Minerva.

Dima, Eugenia 2014: Poemul Erotocrit al lui Vincenzo Cornaro în cultura română. Versiunea lui Alecu Văcărescu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Dinu, Mihai 2007: „Bătrânul poet dintâi” – incursiune în poezia şi poetica dosofteiană, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Drimba, Vladimir 1983: Occisio Gregorii in Moldavia vodae tragedice expressa (Uciderea lui Grigore Vodă în Moldova expusă în formă de piesă de teatru), Cluj-Napoca, Editura Dacia. Gáldi, Ladislau 1971: Introducere în istoria versului românesc, Bucureşti, Editura Minerva. Georgescu, Magdalena 1999: Cele mai vechi cărţi populare în literatura română, III, Bucureşti, Editura Minerva.

 Ivănescu, Gh.; Ursu, N. A. 1959: Un scriitor muntean de la sfârşitul secolului al XVIII-lea: Ioan Cantacuzino, în „Studii şi cercetări ştiinţifice”, Iaşi, X, fasc. 1–2, p. 135–140.

 Lungu Badea, Georgiana 2008: Despre formarea unei conştiinţe traductive şi încercarea de standardizare a procesului de traducere, în Un capitol de traductologie românească. Studii de istorie a traducerii, III, Timişoara, Editura Universităţii de Vest.

 Moraru, Mihai; Velculescu, Cătălina 1976–1978: Bibliografia analitică a cărţilor populare laice, I–II, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Nestorescu, Andrei 1993: Ioan Cantacuzino, Poezii nouă, Bucureşti.

 Niculescu, Al. 1978: Individualitatea limbii române între limbile romanice, II. Contribuţii socio-culturale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Nuţă, Ioan 2005: Poezii noo, alcătuite dă I… C…, [Iaşi], Tipo Moldova.

Racoviţă-Cornet, Florina 2003: Cărţile populare în literatura românească, VII, Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă.

 Scarlat, Mircea 1982: Istoria poeziei româneşti, I, Bucureşti, Editura Minerva.

 Ştrempel, Gabriel 1976: Introducere la Nicolae Costin, Ceasornicul domnilor de Antonio de Guevara, Bucureşti, Editura Minerva.

Tarantino, Angela 1996: La storia di Filerot e Anthusa. Istoria lui Filerot şi cu a Anthusei (ms. 1374 BAR – Bucarest), Roma, Bagatto Libri.

Tomescu, Mircea 1963: Cărţile populare în literatura românească, II, Bucureşti, Editura pentru Literatură.

Ursu, N.A. 1962: Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică. Ursu, N.A. 1963: Un calendar istorico-literar publicat de Paul Iorgovici, în „Limba română”, XII, nr. 3, p. 283–291.

Ursu, N.A. 2002: Ierodiaconul Gherasim Putneanul de la episcopia Romanului (†1797), primul traducător român din limba franceză, în Contribuţii la istoria culturii româneşti. Studii şi note filologice, Iaşi, Cronica, p. 211–237.

Verebceanu, Galaction 2002: Viaţa lui Bertoldo. Un vechi manuscris românesc, Chişinău, Editura Museum.

No Comments

Comments are closed.