The review for Literary History and Theory

CĂRŢILE ROMÂNEŞTI VECHI, O COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL

December 15, 2013

👤Author

Name: Vasile D. Ţâra
Affiliation: Universitatea de Vest din Timişoara

📄Article

Citation Recommendation: ȚÂRA, Vasile D. „Cărţile româneşti vechi, o componentă esenţială a patrimoniului cultural”. In: RITL, New Series, VII, No. 1-4, January-December 2013, p. 37-44
Titlul: CĂRŢILE ROMÂNEŞTI VECHI, O COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL
Title: OLD ROMANIAN BOOKS, A FUNDAMENTAL PART OF OUR CULTURAL HERITAGE
Pages: 37-44
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2013/4_V_D_Tara.pdf

Abstract: In the present paper one can find a convincing argumentation for the idea that the fund of old Romanian books preserved in various libraries, and in cultural and theological institutes in Romania and abroad represents an essential constituent of the movable cultural heritage and, implicitly, of the national culture. These books ought to be legally, administratively and technically protected, more than they used to be. The author suggests a revising of the heritage book concept, and a reevaluation of the criteria that state that a certain book belongs to this particular category. In this respect, he endorses the extension of the period in which a book may be evaluated as old, from 1830, to 1890 (the moment when the Cyrillic alphabet ceased to be used in printing). The author also critically examines the present condition of the national fund of old Romanian books and makes some pertinent and concrete suggestions for the improvement of their preservation, evaluation, and scientific and cultural revaluation.

Keywords: old Romanian books, national catalogue, manuscripts, cultural inheritance, printed works

Bibliography:

Caproşu, Chiaburu 2008: Prefaţă la Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Un corpus editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu, vol. I (1429–1750); vol. II (1751–1795); vol. III (1796–1828); vol. IV (1829–1859), Iaşi, Casa Editorială Demiurg.

Cândea, Virgil 2000: Cuvânt-înainte la Dan Râpă-Buicliu, Cartea românească veche. Studia bibliologica, Galaţi, Editura Alma.

Coman, Ioan G. 1979: Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Bucureşti.

Dudaş, Florin 1987: Vechi cărţi româneşti călătoare, Bucureşti, Editura Sport Turism.

Gafton, Alexandru 2009: Cum se studiază istoria, în „Convorbiri literare”, nr. 5 (161), p. 88–90.

Gafton, Alexandru 2010: Vita magistra historiae, în „Însemnări ieşene”, seria a III-a, anul II, nr. 1, p. 58–64.

Iorga, Nicolae 1902: Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti.

Iova, Mariana 1999: Scurt istoric al cărţii româneşti, în Catalogul colectiv al cărţii vechi româneşti, DVD editat de CIMEC, Colecţia „Patrimoniu cultural”.

Ivănescu, Gheorghe 1980: Istoria limbii române, Iaşi, Editura Junimea.

Râpă-Buicliu, Dan 2000: Cartea românească veche. Studia bibliologica, Galaţi, Editura Alma.

Ştrempel, Gabriel 1984: Prefaţă la Bibliografia românească modernă (1831-1918), vol. I (A–C), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică/ Societatea de Ştiinţe Filologice din R.S.România, p. V–VII.

Ştrempel, Gabriel 1996: Prefaţă la Bibliografia românească modernă (1831–1918), vol. IV (R–Z), Bucureşti, Editura Academiei Române, p. V–VII.

No Comments

Comments are closed.