The review for Literary History and Theory
ȘTEFAN AUG. DOINAȘ
Articles / December 15, 2014

👤Author Name: Paul Cernat 📄Article Citation Recommendation: CERNAT, Paul. „Ștefan Aug. Doinaş”. In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 139-151.Titlul: ȘTEFAN AUG. DOINAȘTitle: ȘTEFAN AUG. DOINAȘPages: 139-151Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2014/9_P_Cernat.pdf Bibliography: Felea, Dialoguri, 135–138; Căprariu, Jurnal, 188–192; Regman, Cărţi, 13–18; Martin, Poeţi, I, 134–147, II, 104–109; Mincu, Critice, I, 178–180; Regman, Cronicari, 82–95; Felea, Poezie, 61–71, 199–203; Bugariu, Incursiuni, 154–159; Niţescu, Scylla, 149–171; Constantin, Despre poeţi, 57–61; Grigurcu, Teritoriu, 47–62; Stănescu, Poeţi şi critici, 193–198; Poantă, Modalităţi, 85–90; Andriescu, Disocieri, 165–169; George, Sfârşitul, I, 309–323; Grigurcu, Idei, 103–107; Raicu, Structuri, 228–232; Andriescu, Relief, 110–119; Oarcăsu, Destin, 114–121; Ciobanu, Critica, 185–190; Felea, Secţiuni, 132–137, 408–410; Petroveanu, Traiectorii, 142–150; Streinu, Pagini, III¸ 34–36; Cristea, Un an, 106–111; Ilarie Hinoveanu, Convorbiri cu Ştefan Aug. Doinaş, Tudor Gheorghe, Mihnea Gheorghiu…, Craiova, 1974; Zalis, Tensiuni, 243–252; Ciobanu, Incursiuni, 52–67; Piru, Poezia, I, 304–315; Ungureanu, La umbra cărţilor, 149–155; Barbu, O ist., 169–175; Negoiţescu, Engrame, 20–54; Fanache, Întâlniri, 24–28; Laurenţiu, Eseuri, 84–93; Raicu, Critica, 218–224; Regman, Colocvial, 186–188; Ciobanu, Însemne, I, 169–199; Felea, Aspecte, I, 60–63, II, 39–41; Martin, Acolade, 99–105; Alexiu, Ideografii, 61–65; Manu, Eseu, 298–306; Baltag, Polemos, 167–172; Regman, Explorări, 61–72; Ciopraga, Ulysse, 154–158; Simion, Scriitori, I, 141–152; Niţescu, Poeţi, 47–71; Alboiu,…

A.E. BACONSKY
Articles / December 15, 2014

👤Author Name: Crina Bud 📄Article Citation Recommendation: BUD, Crina. „Baconsky, A.E.” In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 129-137Titlul: A.E. BACONSKYTitle: A.E. BACONSKYPages: 129-137Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2014/8_C_Bud.pdf Bibliography: Ivaşcu, Confruntări, I, 262–284; Felea, Reflexii, 57–66, 138–147; Regman, Cronicari, 19–28; Felea, Poezie, 20–26, 167–177; Grigurcu, Teritoriu, 123–137; Petroveanu, Traiectorii, 193–207; Iorgulescu, Rondul, 44–55; Piru, Poezia, I, 360–370; Laurenţiu, Eseuri, 24–29; Ciobanu, Însemne, I, 128–168; Simion, Scriitori, I (1978), 153–156, 634–638, III, 135–158; Doinaş, Lectura, 182–187; Iorgulescu, Ceara, 129–134; Pop, Lecturi, 57–62; Flămând, Intimitatea, 76–87; Sorescu, Uşor cu pianul, 59−67; Mircea Martin, „Poezia regăsită”, RL, 1989, 6; Grigurcu, Eminescu−Labiş, 408–433; Ierunca, Subiect, 88−93; Liviu Petrescu, „A. E. Baconsky – între mit şi realitate”, RL, 1994, 40; Negoiţescu, Scriitori contemporani, 27–32; Constantin, Complicitatea, 99–105; Simion, Fragmente, II, 46–49; Dicţ. analitic, I, 95–98, 109–110, 231–232, II, 9–10, 83–84; Grigurcu, Amurgul, 15–17, 57–63; Dicţ. esenţial, 46–49; Manolescu, Lista, I, 85–88, II, 106–110; Popa, Ist. lit., I, 920–927, passim; Bálasz Tibor, Explorări în poezia lui A. E. Baconsky, Oradea, 2002; Diana Câmpan, Gâtul de lebădă. Utopiile răsturnate şi confesiunile mascate ale lui A. E. Baconsky, Cluj-Napoca, 2003; Ştefănescu, Istoria, 305–312; Crina Bud, Rolurile și rolul lui A. E. Baconsky în cultura română, Pitești, 2006;…

DOUĂMIISM
Articles / December 15, 2014

👤Author Name: Nicolae Bârna 📄Article Citation Recommendation: BÂRNA, Nicolae. „Douămiism”. In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 121-128.Title (original): DOUĂMIISMTitre: SUR « LA GÉNÉRATION 2000 » DANS LA LITTÉRATURE ROUMAINEPages: 121-128Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2014/7_N_Barna.pdf Bibliography: Marin Mincu, „«Fracturismul» poetic – o negaţie neoavangardistă a optzeciştilor”, LCF, 2001, 7; Mircea A. Diaconu, Poezie şi anarhie, CL, 2001, 2; Marius Ianuş, Dumitru Crudu, „Manifestul fracturist”, VTRA, 2001, 2–3; O nouă generaţie literară ? Cenaclul Euridice [grupaj tematic de texte critice sau beletristice, semnează Marin Mincu, Ştefania Mincu, George Popescu, Radu Voinescu, Adrian Urmanov, Elena Vlădăreanu, Mircea Ţuglea, Doina Ioanid, Ioan Es Pop, Bogdan Stănescu, Răzvan Ţupa, Zvera Ion, Ionuţ Chiva, Ruxandra Novac, Elena Pasima, Domnica Drumea, Mitoş Micleuşanu, Andrei Peniuc, Adela Greceanu, Claudiu Komartin, Mihai Ignat, Herbert Ovia, Dan Sociu, Constantin Vică, Oana Cătălina Ninu, Octavian Soviany], „Paradigma”, 2003, 1–2; Elena Vlădăreanu, „«Ia-ţi târfa şi pleacă» sau câteva cuvinte despre ostilitate”, LCF, 2003, 9; Elena Vlădăreanu, „Generaţia 2000, victimă a invidiei şi a provincialismului?”, LCF, 2003, 30; Adrian Schiop, „Generaţia 2000”, ALA, 2004, 736; Claudiu Komartin „Performatismul”, ALA, 2004, 746; Marin Mincu, Generaţia 2000. Antologie, [Constanţa,] 2004; „Caiete critice” [număr tematic, consacrat integral poeziei tinere; conţine cronici semnate de Eugen…

RAMIRO ORTIZ
Articles / December 15, 2014

👤Author Name: Gabriela Danțiș 📄Article Citation Recommendation: DANȚIȘ, Gabriela. „Ramiro Ortiz”. In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 111-119Titlul: RAMIRO ORTIZTitle: RAMIRO ORTIZPages: 111-119Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2014/6_G_Dantis.pdf Bibliography: G. Călinescu, Opere. Publicistică, I (1920–1932), București, 2006, 178, 223–229, 249–253, 327–329, 539–543, 839–845, II (1933– 1935), 2006, 36–37, 356–359, III (1936–1938), 2007, 380–385; Omagiu lui Ramiro Ortiz cu prilejul a 20 de ani de învățământ în România, București, 1929; Perpessicius, Opere, III, București, 1971, 15–19, VI, 1973, 271–278; Carmen Burcea, Ramiro Ortiz, București, 2003; Adrian Majuru, Un om și faptele sale, CLT, 2004, 30; Eleonora Cărcăleanu, Ramiro Ortiz și italienistica românească, CL, 2004, 9; Geo Vasile, Indimenticabilul Ortiz, OC, 2007, 126; Un secol de italienistică la București, I. Ctitorii, coord. Doina Condrea Derer și Hanibal Stănciulescu, București, 2009, 11–107, II. O catedră centenară, București, 2011, 41–76, 83–92.

O PREFAȚĂ UITATĂ A LUI PAUL ZARIFOPOL
Articles / December 15, 2014

👤Author Name: Andreea MironescuAffiliation: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 📄Article Citation Recommendation: MIRONESCU, Andreea. „O Prefață uitată a lui Paul Zarifopol”. In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 67-75.Titlul: O PREFAȚĂ UITATĂ A LUI PAUL ZARIFOPOLTitle: A FORGOTTEN PREFACE OF PAUL ZARIFOPOLPages: 67-75Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2014/4_A_Mironescu.pdf Abstract: This article has two parts. The first one provides some pieces of information about the introductory essay published by Paul Zarifopol in the opening of his anthology Vedenii/ Phantasmagoria (1926), containing several fantastic novels translated by Zarifopol himself into Romanian. Since this essay, entitled simply Prefață / Preface, is missing from all the editions of Zarifopol’s work, the second part of the article reproduces it end-to-end. The Preface is also an important essay by Zarifopol on the aesthetical experience, alongside more notorious texts such as Recapitulări/ Iterations (1930) or În planul esthetic/ The Aesthetical Level (1933). Keywords: Paul Zarifopol, aesthetic experience, interwar translations into Romanian.

ȘASE SECOLE DE LA ÎNTEMEIEREA CULTURII ŞI LITERATURII ROMÂNE
Articles / December 15, 2014

👤Author Name: Dan Zamfirescu 📄Article Citation Recommendation: ZAMFIRESCU, Dan. Șase secole de la întemeierea culturii şi literaturii române. In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 59-66.Titlul: ȘASE SECOLE DE LA ÎNTEMEIEREA CULTURII ŞI LITERATURII ROMÂNETitre: SIX SIÈCLES DÈS LA FONDATION DE LA CULTURE ET LITTÉRATURE ROUMAINESMots-clés: Grégoire Camblak, Domentian, Gavriil Uric, littérature roumaine ancienne, Le martyre de Saint Jean le Nouveau.Pages: 59-66Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2014/3_D_Zamfirescu.pdf Résumé: L’article présente l’état actuel de la recherche concernant la paternité de la première œuvre originale de la littéraire roumaine, Le martyre de Saint Jean le Nouveau, attribué jusqu’à présent par erreur à Grégoire Camblak.

IONESCO VS PAPU: CRONICA UNEI EMPATII ERODATE (I)
Articles / December 15, 2014

👤Author Name: Vlad-Ion Pappu 📄Article Citation Recommendation: PAPPU, Vlad-Ion. „Ionesco vs Papu: cronica unei empatii erodate (I)”. In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 29-57.Titlul: IONESCO VS PAPU: CRONICA UNEI EMPATII ERODATE (I)Titre: IONESCO VS PAPU : LA CHRONIQUE D’UNE EMPATHIE ÉRODÉE (I)Pages: 29-57Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2014/2_V-I_Pappu.pdf Résumé: L’étude «Ionesco versus Papu: Chronique d’une empathie érodée» vise, basée sur des coïncidences biographiques peu connues, à introduire la création esthétique d’Edgar Papu (1908– 1993), en utilisant comme référence l’approche systématique appliquée à l’œuvre d’Eugène Ionesco (1909–1994). L’identification des noyaux conceptuels (Forma mentis: éristique ionescienne face au transhistorisme d’Edgar Papu; Intersections théoriques: Saeculum, L’objectivité, Théâtralité et typologie dramatique, Les valeurs chrétiennes; Approche thématique: La «durée» de Bergson dans le jugement esthétique de Ionesco et dans la conscience de la temporalité chez E. Papu, La lecture parallèle des textes critiques d’Eugen Lovinescu, Urmuz et l’avant-garde) dans la pensée de ces deux congénères sert de prémisse pour une analyse comparative de leur évolution spirituelle. Initialement, causée par une poussée identique, due à la réaction envers l’état de marginalisation perçue, leur aventure intellectuelle se termine, après leur placement au centre des systèmes de référence incontigues (dans une situation, le champ littéraire français, dans…

DUILIU ZAMFIRESCU (I)
Articles / December 15, 2014

👤Author Name: Eugen SimionAffiliation: Academia Română 📄Article Citation Recommendation: SIMION, Eugen. „Duiliu Zamfirescu (I)”. In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 7–28.Titlul: DUILIU ZAMFIRESCU (I)Title: DUILIU ZAMFIRESCU (I)Pages: 7-28Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2014/1_E_Simion.pdf Abstract: This article represents the first part of an analysis that Academician Eugen Simion sets out to unravel on Duiliu Zamfirescu’s works. This author’s novels are the target of this analysis although his correspondence (his letters) is found to be of high knowledge, interest and especially of high literary value. Much information is taken for this analysis on Zamfirescu’s novels out of his letters written to Titu Maiorescu, among others. Duiliu Zamfirescu is found to militate against our people’s indiscrete copying of other peoples influence; in this direction, he gives Sweden as an example of rising on its own. As regards art, Duiliu Zamfirescu is ambiguous and abstract. He rejects the use of the unbelievable in epics. His good intentions regarding his continuously renewed methods and substance that ought to be applied in novels are again found in his letters. He is against I.L. Caragiale, he dislikes the latter’s skepticism and irony, and especially the triviality. Duiliu Zamfirescu is found to be a complicated spirit, an…

EVENIMENTE ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE ÎN INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU” AL ACADEMIEI ROMÂNE, ÎN ANUL ACADEMIC 2014
Articles / December 15, 2014

👤Author Name: Cristina BalinteAffiliation: Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române 📄Article Citation Recommendation: BALINTE, Cristina.  „Evenimente ştiinţifice desfăşurate în Institutul de Istorie şi Teorie Literară «G. Călinescu» al Academiei Române, în anul academic 2014”. In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 357-358.Titlul: EVENIMENTE ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE ÎN INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU” AL ACADEMIEI ROMÂNE, ÎN ANUL ACADEMIC 2014Title: SCIENTIFIC EVENTS OF THE “G. CĂLINESCU” INSTITUTE FOR LITERARY HISTORY AND THEORY OF THE ROMANIAN ACADEMY DURING THE 2014 YEARPages: 357-358Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2014/23_Miscellanea.pdf

RITL Issue 1-4 / 2014
Issues / December 15, 2014

S U M A R EDITORIALAcad. Eugen SIMION, Duiliu Zamfirescu (I) / 7 CORESPONDENŢĂIonesco vs Pappu: Cronica unei empatii erodate (I) (prezentare de Vlad-Ion PAPPU) / 29 ISTORIE LITERARĂDan ZAMFIRESCU, Şase secole de la întemeierea culturii şi literaturii române / 59Andreea MIRONESCU, O Prefaţă uitată a lui Paul Zarifopol / 67 DOCUMENTMihaela PAPPU, Lucian Blaga şi corespondenţii săi germani. Cercul elveţian (I) / 77 FIȘE DE DICȚIONARGabriela DANŢIŞ, Ramiro Ortiz / 111Nicolae BÂRNA, Douămiism / 121Crina BUD, A.E. Baconsky / 129Paul CERNAT, Ştefan Aug. Doinaş / 139 PROIECTECarmen BRĂGARU, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice / 153 COMENTARIIMihai IOVĂNEL, Cele două liste (un comentariu la Două loturi de I.L. Caragiale) / 181Teodora DUMITRU, Sistema genurilor după Liviu Rusu. Mizele unei „priviri istorice” / 195Simona GALAŢCHI, Faţa nevăzută a Elenei Drăgănescu / 221Raluca DUNĂ, Imaginaţie, memorie, (re)lectură, în opera lui Matei Călinescu / 247Daniela MOLDOVEANU, Evanghelia apocrifă a Martei Petreu: identităţi elective – corporalitate afectivă / 255Alexandru FARCAŞ, Mahala şi periferie în romanul interbelic / 271Gabriela DANŢIŞ, Un scriitor puţin cunoscut: I. Igiroşianu / 285Cristina ROTARU, Tipologii feminine în dramaturgia lui Romuls Guga / 293Oana SAFTA, Nuanţele tipologiilor umane în proza scurtă a lui Marin Preda, Nicolae Velea…