The review for Literary History and Theory
RITL Issue 1-4 / 2020
Issues / December 15, 2020

SUMAR: EDITORIAL Acad. Eugen SIMION, George Coșbuc – un poet ignorat (I) / 7 RESTITUIRI (MIRCEA ELIADE) Liviu BORDAȘ, Interviurile lui Mircea Eliade (I) / 31 Mac Linscott RICKETTS, Întrevederi cu Mircea Eliade / 56 TEORIE LITERARĂ Radu BAGDASAR, Creaţie şi spirit critic. Valsul nemulţumirilor, corecţiilor, abandonurilor / 85 Ștefan FIRICĂ, În jurul romanului politic. Teorii pro și contra / 26 ISTORIE LITERARĂ Teodora DUMITRU, Evoluția poeziei lui Octavian Goga în concepția lui E. Lovinescu (1905 – 1920) / 137 Mihăiță STROE, O monografie de reabilitare /168 DIGITALIZAREA LITERATURII ROMÂNE Laurențiu, HANGANU, Digitalizarea Dicționarului general al literaturii române. (I). Metode de abordare și direcții de cercetare / 184 Andrei MILCA, Cronologia vieții literare românești (CVLR). Studiu de caz; Anul 1961 (I) / 198 Cristina DEUTSCH, Actualitatea romanului românesc în perioada 1975-1978 / 219 Ana-Maria BĂNICĂ, Literatura sovietică, mărețul nostru exemplu / 237 FIȘE DE DICȚIONAR Mihai IOVĂNEL, Revista Fundațiilor Regale / 252 Nicolae BÂRNA, Paul Zarifopol / 257 COMENTARII Lucian CHIȘU, Dramaturgia lui Fănuș Neagu – o receptare critică / 270 Simona ANTOFI, Despre suspiciunea literară și alte (meta)ficțiuni, în romanul lui D. R. Popa, Sabrina și alte suspiciuni / 290 Andreea TELIBAN, Caratele ascunse ale unui manifest literar /…

MEANDRE PRINTRE INTERIOARE ȘI STILURI
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Alunița Cofan 📄Article Citation Recommendation: COFAN, Alunița. „Meandre printre interioare și stiluri”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 400–405.Titlul: MEANDRE PRINTRE INTERIOARE ȘI STILURITitle: MEANDERS THROUGH INTERIORS AND STYLESPages: 400 – 405Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/23_A_Cofan.pdf Rezumat: Punctul nostru de interes, pentru acest comentariu, este cartea biografică a lui Ion Negoițescu, Straja dragonilor. Ne interesează să scoatem în evidență prezența diferitelor stiluri și semnificația lor la nivelul unei istorii a mentalităților. Descrierea caselor este o parte foarte importantă a acestei cărți, care dezvăluie un ochi estetic care privește lumea. Cuvinte-cheie: descriere literară, istoria mentalităților, descrierea locuințelor, stilul timpului, Ion Negoițescu Abstract: Our point of view, for this comment, is the Ion Negoițescu’s biographical book, Straja dragonilor (The Guard of Dragons). We are interested to emphasize the presence of different styles inside the dwellings and theirs significance at the level of a history of mentalities. Description of the houses is a very important part of this book wich disclose an aesthetic eye looking the world. Keywords: literary description, history of mentalities, dwellings description, style of time, Ion Negoițescu Bibliography: Aslam, Constantin, Curs de estetică (pdf), pe http://www.caslam.ro/docs/curs_ estetica.pdf Mancaș, Mihaela, Descrierea în proza postmodernă, e-book pe http://ebooks….

G. COȘBUC (1866-1918) (I) UN POET IGNORAT
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Eugen SimionAffiliation: Academician, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia RomânăContact: eugen.simion@fnsa.ro. 📄Article Citation Recommendation: SIMION, Eugen. „G. Coșbuc (1866-1918) (I) un poet ignorant”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 7-30.Titlul: G. COȘBUC (1866-1918) (I) UN POET IGNORATTitle: G. COȘBUC (1866-1918) (I) AN IGNORED POETPages: 7-30Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/1_E_Simion.pdf Rezumat:Studiul de față evocă profilul artistic al lui George Coșbuc (1866-1918), poet pe care critica postmodernă îl ignoră cu obstinație, după ce el a fost decenii de-a rândul popularizat de critica didactică. Toți reprezentanții notorii din critica noastră literară – de la Maiorescu, Gherea, Iorga și până la E. Lovinescu și G. Călinescu s-au pronunțat asupra unei opere în care forma fixă a versurilor se confundă lirismului idilic, câmpenesc, sărbătoresc al poetului. George Coșbuc răspândește, cu osârdie, în tomuri de cele mai multe ori sărbătorești, încurajatoare, adevărul și mitologia gintei sale. Imaginea poetului este aceea a unui puternic poet moralist, un moralist învățat, ieșit din filosofia de existență a satului vechi (mitic) românesc și subțiat, îmbogățit de lecturile sale, bogate și diverse. Un poet cumpănit și cumpătat, mai totdeauna pozitiv (alege și recomandă partea bună a lucrurilor, morala pozitivă din parabola vieții), înțelegător și…

MEȘTEȘUGUL DOFTORIEI. PRIMUL TRATAT ROMÂNESC DE MEDICINĂ. EDIȚIA MANUSCRISELOR ROMÂNEȘTI BAR NR. 933 ȘI 4841. STUDIU FILOLOGIC, STUDIU LINGVISTIC, EDIȚIE, GLOSAR ȘI INDICE DE LIA BRAD CHISACOF, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, BUCUREȘTI, 2017
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Laura BădescuAffiliation: Cercetător științific I, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescuˮ al Academiei Române, BucureștiContact: laura.e.badescu@gmail.com 📄Article Citation Recommendation: BĂDESCU, Laura. „Meșteșugul doftoriei. Primul tratat românesc de medicină. Ediția manuscriselor românești bar nr. 933 și 4841. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediție, glosar și indice de Lia Brad Chisacof, Editura Academiei Române, București, 2017”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 395–399.Titlul: MEȘTEȘUGUL DOFTORIEI. PRIMUL TRATAT ROMÂNESC DE MEDICINĂ. EDIȚIA MANUSCRISELOR ROMÂNEȘTI BAR NR. 933 ȘI 4841. STUDIU FILOLOGIC, STUDIU LINGVISTIC, EDIȚIE, GLOSAR ȘI INDICE DE LIA BRAD CHISACOF, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, BUCUREȘTI, 2017Title: [THE CRAFT OF MEDICINE]. THE FIRST ROMANIAN MEDICAL TREATISEPages: 395–399Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/22_L_Badescu.pd Rezumat: Este vorba despre editarea primului tratat românesc de medicină pe baza a două manuscrise aparținând Bibliotecii Academiei Române. Lucrarea, de fapt o traducere compilată din mai multe surse datate între 1760 și 1771 / 1786–1795 / 1785, este un tratat cvasi-complet, un efort susținut de a reda în limba română un corpus impresionant de cunoștințe medicale, valabile la acea vreme, și util astăzi nu numai pentru patogenie, ci și pentru diverse discipline precum istoria limbajului literar, antropologia, istoria culturii și mentalităților etc. Cuvinte-cheie: primul tratat de medicină…

INTEGRALA OPERELOR LUI DIMITRIE CANTEMIR CA PROIECT AL ACADEMIEI ROMÂNE
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Florentina NicolaeAffiliation: Cercetător științific II, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Universitatea „Ovidius” din ConstanțaContact: florentinanicolae.ovidius@gmail.com 📄Article Citation Recommendation: NICOLAE, Florentina. „Integrala operelor lui Dimitrie Cantemir ca proiect al Academiei Române”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 386–394.Titlul: INTEGRALA OPERELOR LUI DIMITRIE CANTEMIR CA PROIECT AL ACADEMIEI ROMÂNETitle: THE COMPLETE WORKS OF DIMITRIE CANTEMIR, A PROJECT OF THE ROMANIAN ACADEMYPages: 386–394Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/21_F_Nicolae.pdf Rezumat: În această lucrare, ne propunem să prezentăm toate edițiile lucrărilor lui Dimitrie Cantemir publicate sub egida Academiei Române, precum și pe cele mai relevante. Scopul expunerii este de a ilustra schimbările de perspectivă critică asupra textelor Prințului, precum și noutățile referitoare la textele latine publicate în ediția princeps. Cuvinte-cheie: Dimitrie Cantemir, Academia Română, ediții critice, traduceri. Abstract: This paper reviews all editions of Dimitrie Cantemir’s works published under the auspices of the Romanian Academy, as well as the most relevant ones. The aim is to illustrate the changes of critical perspective on the Prince’s texts, as well as the novelties regarding the Latin texts published in princeps edition. Keywords: Dimitrie Cantemir, Romanian Academy, critical editions, translations. Bibliography: Alexandrescu, Vlad, 2012: Introduzione, în L’immagine irraffigurabile della Scienza Sacro-Santa, a…

V. TRISTIA 3.12: IDENTITY AND GENERIC CRISIS OR A SEASON IN HELL
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Dorin GarofeanuAffiliation: Cercetător științific III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” – Academia RomânăContact: dgarofeanu@hotmail.com. 📄Article Citation Recommendation: GAROFEANU, Dorin. „Ov. Tristia 3.12: identity and generic crisis or a season in hell”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 366-385.Title: V. TRISTIA 3.12: IDENTITY AND GENERIC CRISIS OR A SEASON IN HELLTitre: OV. TRISTIA 3.12: IDENTITÉ ET CRISE GÉNÉRIQUE OU UNE «SAISON EN ENFER»Pages: 366-385Language: EnglishURL: https://ritl.ro/pdf/2020/20_D_Garofeanu.pdf Résumé: La Tristia 3.12 d’ Ovid est un texte très novateur qui se distingue par son mélange générique et son abondance d’allusions à ses antécédents littéraires. Cependant, en partie parce que la critique littéraire sur la poésie exilique d’Ovide «reste l’une des dernières frontières de l’érudition classique» (Nagle 5), ce poème, malgré ses mérites indiscutables, a été largement négligé. Ainsi, bien que quelques chercheurs aient effectivement fourni une évaluation critique générale de Tr. 3.12, aucun commentaire détaillé et aucune analyse rigoureuse de sa relation avec les poèmes de printemps précédents, et en particulier avec les épigrammes grecques (hormis Cat. 46 et Horace 1.4, 4.7, 4.12, les poèmes de printemps précédents sont AP 10.1, 2 et éventuellement aussi AP 9.363 et 10.4) n’ont été entrepris. Cet article…

PLINIU CEL TÂNĂR ȘI ÎMPĂRATUL TRAIAN
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Alexandra CiocârlieAffiliation: Cercetător științific II; Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române;Contact: aciocarlie@gmail.com. 📄Article Citation Recommendation: CIOCÂRLIE, Alexandra. „Pliniu cel Tânăr și împăratul Traian”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 351–365.Titlul: PLINIU CEL TÂNĂR ȘI ÎMPĂRATUL TRAIANTitle: PLINY THE YOUNGER AND THE EMPEROR TRAJANPages: 351–365Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/19_A_Ciocarlie.pdf Rezumat: În discursul său rostit cu ocazia asumării funcției de consul, Pliniu cel tânăr l-a lăudat pe Traian. Encomiul său îl înfățișează pe Traian ca pe un princeps ideal, virtuțile sale fiind puse în contrast cu defectele lui Domițian, perceput ca un autocrat nemilos. Pliniu a fost mai târziu numit guvernator în Bitinia. În perioada aceea a făcut schimb de scrisori oficiale cu împăratul pe care îl consulta în legătură cu orice problemă, fie gravă sau minoră. Atitudinea sfioasă a scriitorului față de împărat, chiar și atunci când a ajuns în funcții administrative înalte, corespunde cu caracterul său șovăielnic. Din alt punct de vedere, această atitudine semnalează dispariția libertății în regimul imperial, chiar și în timpul domniei celor mai buni suverani. Cuvinte-cheie: Pliniu cel Tânăr, Traian, guvernare bună, autocrație Abstract: In his discourse uttered with the occasion of assuming the function of consul,…

LITERATURA FRANCEZĂ A RĂZBOIULUI ÎN ROMÂNIA (1916-1926). UN NUMĂR DIN „ANNALES”, SCRIITORII PACIFIȘTI ȘI SCANDALUL BARBUSSE
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Raluca DunăAffiliation: Cercetător științific, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescuˮ al Academiei Române, BucureștiContact: ralucduna@yahoo.com 📄Article Citation Recommendation: DUNĂ, Raluca.„Literatura franceză a războiului în România (1916-1926). Un număr din «annales», scriitorii pacifiști și scandalul Barbusse”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 340-350.Titlul: LITERATURA FRANCEZĂ A RĂZBOIULUI ÎN ROMÂNIA (1916-1926). UN NUMĂR DIN „ANNALES”, SCRIITORII PACIFIȘTI ȘI SCANDALUL BARBUSSETitle: FRENCH WAR LITERATURE IN ROMANIA (1916-1928). A SPECIAL NUMBER OF „ANNALES”, PACIFIST WRITERS AND THE BARBUSSE SCANDALPages: 340-350Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/18_R_Duna.pdf Rezumat: Lucrarea își propune să schițeze două momente relevante ale dialogului dintre cultura română și cea franceză: receptarea scriitorilor francezi ai războiului în România anilor 1916-1926 și dialogul dintre culturile celor două țări aliate, în timpul războiului. Decupajul, dintr-un material vast, se va opri la numărul istoric din populara revistă ilustrată „Annales”, din 17 septembrie 1916, dedicat României și raporturilor sale culturale, politice, militare etc. cu Franța. Numărul este prilejuit de intrarea României în război. Voi trece apoi în revistă traducerile în limba română din literatura europeană contemporană a războiului, urmărind modelul francez reprezentat de literatura și ideile pacifiste ale grupului internaționlist Clarté, preluate și promovate la noi de scriitori precum Felix Aderca, Ion…

LE VERGER DANS LA PEINTURE ET LES VERS DE MAURICE DENIS – ENTRE PARABOLE, HORTUS CONCLUSUS MARIAL ET VERGER COURTOIS
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Andreea ApostuAffiliation: Asistent de cercetare, Institutul de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu”, Academia Română;Contact: apostuandreea26@gmail.com 📄Article Citation Recommendation: APOSTU, Andreea. „Le verger dans la peinture et les vers de Maurice Denis – entre parabole, hortus conclusus marial et verger Courtois”.In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 316–339.Titre: LE VERGER DANS LA PEINTURE ET LES VERS DE MAURICE DENIS – ENTRE PARABOLE, HORTUS CONCLUSUS MARIAL ET VERGER COURTOISPages: 316–339Language: FrenchURL: https://ritl.ro/pdf/2020/17_A_Apostu.pdf Rezumat: Prezentul studiu analizează declinările picturale și literare ale unui locus medieval prin excelență, grădina-livadă închisă privilegiat de pictorul postimpresionist Maurice Denis în operele și textele sale. Imaginea doamnei din literatura curtenească domină creația acestuia, fără însă a fi o simplă și anacronică transpunere a idealului medieval la sfârșitul secolului al XIX-lea. Din contră, Maurice Denis realizează o resemantizare a locusului și a figurii sale feminine centrale, adaptându-le sensibilității simboliste. Articolul urmărește trei ipostaze ale grădinii-livadă închise; două dintre acestea au valențe religioase – livada-ermitaj și livada virginală – pe când a treia este predominant laică, curtenească. Abstract: This paper aims to analyze the pictorial and literary versions of the medieval vergier and its main figure, the lady from courtly love, a locus frequently…

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ IITL 70: PROVOCĂRI METODOLOGICE ALE PERIODIZĂRII RELAȚIILOR LITERATURII ROMÂNE CU LITERATURILE LUMII IMPUSE DE TRĂSĂTURILE SPECIFICE DIVERSELOR ETAPE ISTORICE DE-A LUNGUL UNUI SECOL (1859-1964)
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Carmen BrăgaruAffiliation: Cercetător științific III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București. 📄Article Citation Recommendation: BRĂGARU, Carmen. „Conferința Internațională IITL 70: provocări metodologice ale periodizării relațiilor literaturii române cu literaturile lumii impuse de trăsăturile specifice diverselor etape istorice de-a lungul unui secol (1859-1964)”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 308–315.Titlul: CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ IITL 70: PROVOCĂRI METODOLOGICE ALE PERIODIZĂRII RELAȚIILOR LITERATURII ROMÂNE CU LITERATURILE LUMII IMPUSE DE TRĂSĂTURILE SPECIFICE DIVERSELOR ETAPE ISTORICE DE-A LUNGUL UNUI SECOL (1859-1964)Title: METHODOLOGICAL CHALLENGES IN PERIODIZING THE RELATIONS BETWEEN ROMANIAN LITERATURE AND WORLD LITERATURES DURING A CENTURY (1859-1964)Pages: 308–315Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/16_C_Bragaru.pdf Rezumat: Astăzi, când Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, aidoma unui arbore, a atins venerabila vârstă de 70 de ani, se cuvin atât o contemplare a ramurilor ce alcătuiesc coroana realizărilor prezente, cât și o întoarcere reverențioasă spre rădăcinile cercetării inițiate de înaintași, fără de care copacul viguros al acestei instituții nu ar fi rezistat intemperiilor și nu s-ar prezenta astăzi atât de impunător. În peisajul schimbărilor mai mari sau mai mici, inerente în decursul celor șapte decenii de existență, vastul proiect „de timp și de proporții” inițiat de Zoe Dumitrescu-Bușulenga în 1975, Bibliografia relațiilor…