The review for Literary History and Theory

PLINIU CEL TÂNĂR ȘI ÎMPĂRATUL TRAIAN

December 15, 2020

👤Author

Name: Alexandra Ciocârlie
Affiliation: Cercetător științific II; Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române;
Contact: aciocarlie@gmail.com.

📄Article

Citation Recommendation: CIOCÂRLIE, Alexandra. „Pliniu cel Tânăr și împăratul Traian”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 351–365.
Titlul: PLINIU CEL TÂNĂR ȘI ÎMPĂRATUL TRAIAN
Title: PLINY THE YOUNGER AND THE EMPEROR TRAJAN
Pages: 351–365
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/19_A_Ciocarlie.pdf

Rezumat: În discursul său rostit cu ocazia asumării funcției de consul, Pliniu cel tânăr l-a lăudat pe Traian. Encomiul său îl înfățișează pe Traian ca pe un princeps ideal, virtuțile sale fiind puse în contrast cu defectele lui Domițian, perceput ca un autocrat nemilos. Pliniu a fost mai târziu numit guvernator în Bitinia. În perioada aceea a făcut schimb de scrisori oficiale cu împăratul pe care îl consulta în legătură cu orice problemă, fie gravă sau minoră. Atitudinea sfioasă a scriitorului față de împărat, chiar și atunci când a ajuns în funcții administrative înalte, corespunde cu caracterul său șovăielnic. Din alt punct de vedere, această atitudine semnalează dispariția libertății în regimul imperial, chiar și în timpul domniei celor mai buni suverani.

Cuvinte-cheie: Pliniu cel Tânăr, Traian, guvernare bună, autocrație

Abstract: In his discourse uttered with the occasion of assuming the function of consul, Pliny the Younger did not spare praise of Trajan. His encomium depicts Trajan as an ideal princeps, his virtues being contrasted with the defects of Domitian, perceived as a ruthless autocrat. Pliny was later appointed governor in Bithyina. In this period he exhanged official letters with the emperor whom he consulted in connection with any problem, be it serious or minor. The shy attitude of the writer towards the emperor, even when he reached high administrative positions, corresponds to his hesitating character. Form another point of view, this attitude signals the disappearance of liberty in the imperial regime even during the rule of the best sovereigns.

Keywords: Pliny the Younger, Trajan, good government, autocracy

Bibliography:

Bardon, Henry. 1940: Les empereurs et les lettres latines dʼAuguste à Hadrien, Paris, Les Belles Lettres.

Guillemin, Anne-Marie. 1929: Pline et la vie littéraire de son temps, Paris, Les Belles Lettres.

Martin, René, Gaillard, Jacques. 1990: Les Genres littéraires à Rome, Paris, Nathan. Plinius cel Tânăr. 1977: Opere complete, traducere, note și prefață de Liana Manolache, București, Univers. S

herwin-White, A. N. 1966: The Letters of Pliny: a historical and social Commentary, Oxford, Clarendon Press.

No Comments

Comments are closed.