The review for Literary History and Theory

Contact

April 5, 2023

Revista de Istorie și Teorie Literară (RITL)

Address:

Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”

Calea 13 septembrie nr. 13

Sector 6, București

ROMÂNIA

E-mail: ritl@inst-calinescu.ro