The review for Literary History and Theory
RITL Issue 3-4 / 1997
Issues / December 19, 1997

SUMAR: CENTENAR TUDOR VIANUDAN GRIGORESCU, Un model spiritual / 185FLORIN MIHÄILESCU, Tudor Vianu sau obiectivitatea ca formă de spirit / 189AL. SĂNDULESCU, Recitind Arta prozatorilor români / 195GABRIELA DUDA, Actualitatea stilisticii lui Tudor Vianu / 203GEORGE GANĂ, Tudor Vianu în două călătorii / 211VASILE LUNGU, Profesorul de europeism / 221TUDOR VIANU INEDIT: Problemele interpretării literare; Sentimentul corpului şi sportul modern în cultura modernă; Ziarele şi arta tiparului; Conferinţă: Despre metaforă, ţinută la Universitatea din Cluj  la 4 decembrie1939: Idei, oameni  şi  fapte. Epicureismul maselor / 227 RECENZII / 243Scrisori către Tudor Vianu. III (1950-1964). Ediţie îngrijită de Maria Alexandrescu Vianu şi Vlad Alexandrescu. note de Geo Şerban, postfaţă de Florin Ţurcanu. Editura Minerva, Bucureşti. 1997 (Emil Moangă); Tudor Vianu in conştiinţa criticii, prefaţă de Zoe Dumitrescu Buşulenga, antologie de Emil Moangă şi Daniel Cristea-Enache, coordonator: Dan Grigorescu, Editura Floarea Darurilor. Bucureşti. 1997 (Constantin Hărlav); VASILE LUNGU, Viaţa lui Tudor Vianu, Editura Minerva. Bucureşti. 1997 (Nicolae Mecu) LITERATURA COMPARATĂ ȘI TEORIE LITERARĂMICHAELA ŞCHIOPU, Amintirea unui profesor: Ramiro Ortiz / 247ELIZA MIRUNA GHIL, Statutul actual al literaturii comparate în universităţile americane / 257ALEXANDRA CIOCÂRLIE, Indignatio – sens etic şi sens retoric / 267ALEXANDRA CRĂCIUN, Umbra lui Cervantes / 281 CLASICII NOȘTRIAUREL SASU,…