The review for Literary History and Theory

MEANDRE PRINTRE INTERIOARE ȘI STILURI

December 15, 2020

👤Author

Name: Alunița Cofan

📄Article

Citation Recommendation: COFAN, Alunița. „Meandre printre interioare și stiluri”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 400–405.
Titlul: MEANDRE PRINTRE INTERIOARE ȘI STILURI
Title: MEANDERS THROUGH INTERIORS AND STYLES
Pages: 400 – 405
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/23_A_Cofan.pdf

Rezumat: Punctul nostru de interes, pentru acest comentariu, este cartea biografică a lui Ion Negoițescu, Straja dragonilor. Ne interesează să scoatem în evidență prezența diferitelor stiluri și semnificația lor la nivelul unei istorii a mentalităților. Descrierea caselor este o parte foarte importantă a acestei cărți, care dezvăluie un ochi estetic care privește lumea.

Cuvinte-cheie: descriere literară, istoria mentalităților, descrierea locuințelor, stilul timpului, Ion Negoițescu

Abstract: Our point of view, for this comment, is the Ion Negoițescu’s biographical book, Straja dragonilor (The Guard of Dragons). We are interested to emphasize the presence of different styles inside the dwellings and theirs significance at the level of a history of mentalities. Description of the houses is a very important part of this book wich disclose an aesthetic eye looking the world.

Keywords: literary description, history of mentalities, dwellings description, style of time, Ion Negoițescu

Bibliography:

Aslam, Constantin, Curs de estetică (pdf), pe http://www.caslam.ro/docs/curs_ estetica.pdf

Mancaș, Mihaela, Descrierea în proza postmodernă, e-book pe http://ebooks. unibuc.ro/filologie/dindelegan/35.pdf

Djuvara, Neagu, O scurtă istorie ilustrată a românilor, Humanitas, București, 2013. Negoiță, Ion, Straja dragonilor, Humanitas, București, 2009.

 Nemoianu, Virgil, Imblânzirea romantismuluiu. Literatura europeană și epoca Bidemeier, Minerva, București, 1998.

 Radu, Mihaela, în https://revistadinlemn.ro/2016/05/07/stiluri-in-mobila-biedermeier/

No Comments

Comments are closed.