The review for Literary History and Theory

RITL Issue 1-4 / 2020

December 15, 2020

SUMAR:

EDITORIAL

Acad. Eugen SIMION, George Coșbuc – un poet ignorat (I) / 7

RESTITUIRI (MIRCEA ELIADE)

Liviu BORDAȘ, Interviurile lui Mircea Eliade (I) / 31 Mac Linscott RICKETTS, Întrevederi cu Mircea Eliade / 56

TEORIE LITERARĂ

Radu BAGDASAR, Creaţie şi spirit critic. Valsul nemulţumirilor, corecţiilor, abandonurilor / 85

Ștefan FIRICĂ, În jurul romanului politic. Teorii pro și contra / 26

ISTORIE LITERARĂ

Teodora DUMITRU, Evoluția poeziei lui Octavian Goga în concepția lui E. Lovinescu (1905 – 1920) / 137

Mihăiță STROE, O monografie de reabilitare /168

DIGITALIZAREA LITERATURII ROMÂNE

Laurențiu, HANGANU, Digitalizarea Dicționarului general al literaturii române. (I). Metode de abordare și direcții de cercetare / 184

Andrei MILCA, Cronologia vieții literare românești (CVLR). Studiu de caz; Anul 1961 (I) / 198

Cristina DEUTSCH, Actualitatea romanului românesc în perioada 1975-1978 / 219

Ana-Maria BĂNICĂ, Literatura sovietică, mărețul nostru exemplu / 237

FIȘE DE DICȚIONAR

Mihai IOVĂNEL, Revista Fundațiilor Regale / 252

Nicolae BÂRNA, Paul Zarifopol / 257

COMENTARII

Lucian CHIȘU, Dramaturgia lui Fănuș Neagu – o receptare critică / 270

Simona ANTOFI, Despre suspiciunea literară și alte (meta)ficțiuni, în romanul lui D. R. Popa, Sabrina și alte suspiciuni / 290

Andreea TELIBAN, Caratele ascunse ale unui manifest literar / 297

INTERFERENȚE

Carmen BRĂGARU, Provocări metodologice ale periodizării relațiilor literaturii române cu literaturile lumii impuse de trăsăturile specifice diverselor etape istorice de-a lungul unui secol (1859-1964) / 308

Andreea APOSTU, Le verger dans la peinture et les vers de Maurice Denis – entre parabole, hortus conclusus marial et verger courtois / 316

Raluca DUNĂ, Literatura franceză a războiului în România (1915 – 1926). Un număr din „Annales”, scriitorii pacifiști și scandalul Barbusse / 340

UNIVERS

Alexandra CIOCÂRLIE, Pliniu cel Tânăr și împăratul Traian / 351

Dorin GAROFEANU, Ov. Tristia 3.12: Criză de identitate și de gen literar sau un anotimp în Infern / 366

Florentina NICOLAE, Integrala operelor lui Dimitrie Cantemir ca proiect al Academiei Române / 386

RECENZII

Laura BĂDESCU, Meşteşugul doftoriei. Primul tratat românesc de medicină / 395

Alunița COFAN, Meandre printre interioare și stiluri / 400

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *