The review for Literary History and Theory

INTERVIURILE LUI MIRCEA ELIADE (I) – CONTRIBUȚII DOCUMENTARE –

December 15, 2020

👤Author

Name: Liviu Bordaș
Affiliation: Colegiul Noua Europă, București
Contact: liviubordas@gmail.com.

📄Article

Citation Recommendation: BORDAȘ, Liviu. „Interviurile lui Mircea Eliade (I) – contribuții documentare –”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 31-55.
Titlul: INTERVIURILE LUI MIRCEA ELIADE (I) – CONTRIBUȚII DOCUMENTARE –
Title: MIRCEA ELIADE’S INTERVIEWS – DOCUMENTARY CONTRIBUTIONS – (I)
Pages: 31-55
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/2_L_Bordas.pdf

Rezumat: Lucrarea este o introducere la textul nepublicat al interviurilor de cercetare ale lui Mac Linscott Ricketts cu Mircea Eliade, din perioada 1981-1984 (cu o conversație suplimentară cu Christinel Eliade din 1986). Interviurile au fost editate pe baza manuscriselor păstrate în arhiva lui Ricketts și sunt prezentate aici în traducere în limba română. Nota editorului este precedată de o prezentare generală a corpusului de interviuri ale lui Eliade și este urmată de o discuție asupra unor subiecte selectate din interviurile realizate de Ricketts, care contribuie la cunoașterea noastră asupra vieții și operei lui Eliade. Partea a doua a lucrării analizează două dintre mai puțin discutate critici radicale la adresa lui Eliade, din perioada 1985-1994, ai căror autori sunt menționați în textul interviurilor. În concluzie, lucrarea susține posibilitatea ca astfel de construcții diametral opuse, ale unui Eliade „ascuns”, necesită o examinarea contextuală a tuturor „reconstrucțiilor” care pretind fie că-l denunță, fie îl anexează.

Cuvinte-cheie: Mircea Eliade, Mac Linscott Ricketts, interviuri, criticism radical, ocultism, acuzații politice

Abstract: The paper is an introduction to the unpublished text of Mac Linscott Ricketts’ research interviews with Mircea Eliade, between 1981 and 1984 (with a supplementary conversation with Christinel Eliade dating from 1986). The interviews were edited on the basis of the manuscripts preserved in Ricketts’ archive and are presented here in Romanian translation. The editor’s note is preceded by an overview of the corpus of Eliade’s interviews and followed by a discussion of selected topics from the interviews taken by Ricketts, which contribute to our knowledge of Eliade’s life and work. The second half of the paper analyses two of the less discussed radical criticisms of Eliade during the years 1985-1994, whose authors are referred to in the text of the interviews. In conclusion, it argues that the possibility of such diametrically opposed constructions of a “hidden” Eliade calls for a contextual examination of all the “reconstructions” which claim either to denounce or to annex him.

Keywords: Mircea Eliade, Mac Linscott Ricketts, interviews, radical criticism, occultism, political allegations

No Comments

Comments are closed.