The review for Literary History and Theory

INTEGRALA OPERELOR LUI DIMITRIE CANTEMIR CA PROIECT AL ACADEMIEI ROMÂNE

December 15, 2020

👤Author

Name: Florentina Nicolae
Affiliation: Cercetător științific II, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Universitatea „Ovidius” din Constanța
Contact: florentinanicolae.ovidius@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: NICOLAE, Florentina. „Integrala operelor lui Dimitrie Cantemir ca proiect al Academiei Române”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 386–394.
Titlul: INTEGRALA OPERELOR LUI DIMITRIE CANTEMIR CA PROIECT AL ACADEMIEI ROMÂNE
Title: THE COMPLETE WORKS OF DIMITRIE CANTEMIR, A PROJECT OF THE ROMANIAN ACADEMY
Pages: 386–394
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/21_F_Nicolae.pdf

Rezumat: În această lucrare, ne propunem să prezentăm toate edițiile lucrărilor lui Dimitrie Cantemir publicate sub egida Academiei Române, precum și pe cele mai relevante. Scopul expunerii este de a ilustra schimbările de perspectivă critică asupra textelor Prințului, precum și noutățile referitoare la textele latine publicate în ediția princeps.

Cuvinte-cheie: Dimitrie Cantemir, Academia Română, ediții critice, traduceri.

Abstract: This paper reviews all editions of Dimitrie Cantemir’s works published under the auspices of the Romanian Academy, as well as the most relevant ones. The aim is to illustrate the changes of critical perspective on the Prince’s texts, as well as the novelties regarding the Latin texts published in princeps edition.

Keywords: Dimitrie Cantemir, Romanian Academy, critical editions, translations.

Bibliography:

Alexandrescu, Vlad, 2012: Introduzione, în L’immagine irraffigurabile della Scienza Sacro-Santa, a cura di Vlad Alexandrescu. Traduzione di Igor Agostini e Vlad Alexandrescu. Introduzione e note di Vlad Alexandrescu. Edizione critica del testo latino di Dan Slușanschi e Liviu Stroia, Firenze, Le Monnier Università, Mondadori Education.

Bodogae, Teodor, 1973: Dimitrie Cantemir: „Loca obscura”. Traducere și comentariu, în „Biserica Ortodoxă Română”, București, Nr. XCI, nr. 9-10, p. 1063-1083.

 Eșanu, Andrei și Valentina Eșanu, 2004: „Descrierea Moldovei” de Dimitrie Cantemir în cultura europeană. Studiu monografic și anexă facsimilată a manuscrisului în limba latină Historiae Moldavicae. Partes tres de Dimitrie Cantemir din Biblioteca regională „A. M. Gorki” din Odessa, Chișinău, Editura Pontos.

 Rotaru, Florin, 2011: Primul proiect românesc al ediției de opere complete Dimitrie și Antioh Cantemir, în Gheorghe Chivu (ed.), Dimitrie Cantemir, București, Editura Biblioteca Bucureștilor, p. 161-165.

Slușanschi, Dan, 1995: Cantemir, Dimitrie, Mic compendiu asupra întregii învățături a logicii, Traducere din limba latină de Dan Slușanschi, Studiu introductiv, note și indice de Alexandru Surdu, Editura Șiințifică, București, 1995.

Toma, Stela, Textele românești cantemiriene și editarea lor în cultura națională, în Gheorghe Chivu (ed.), Dimitrie Cantemir. Sesiune de comunicari stiintifice, 10 decembrie 2010, București, Editura Biblioteca Bucureștilor, p. 151-165.

 Uță Bărbulescu, Oana, 2011: Integrala operei lui Dimitrie Cantemir – Un proiect necesar, în Gheorghe Chivu (ed.), Dimitrie Cantemir, București, Editura Biblioteca Bucureștilor, p. 173-183.

No Comments

Comments are closed.