The review for Literary History and Theory

„REVISTA FUNDAȚIILOR REGALE” CA TURNESOL IDEOLOGIC

December 15, 2020

👤Author

Name: Mihai Iovănel
Affiliation: Cercetător științific III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București, Academia Română;
Contact: mihai.iovanel@gmail.com.

📄Article

Citation Recommendation: IOVĂNEL, Mihai. „«Revista Fundațiilor Regale» ca turnesol ideologic”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 252–256.
Titlul: „REVISTA FUNDAȚIILOR REGALE” CA TURNESOL IDEOLOGIC
Title: THE ROYAL FOUNDATIONS REVIEW
Pages: 252–256
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/11_M_Iovanel.pdf

Rezumat: Acest articol oferă un studiu asupra Revistei Fundațiilor Regale, una dintre cele mai importante publicații din istoria literaturii române. Sunt descrise pe scurt patru mari perioade, în care politica literară a publicației este legată de politica și ideologiile din România: o perioadă liberal-democratică (1934-1940), o perioadă marcată de alianța României cu Germania nazistă (1940-1944), o nouă perioadă democratică (1944-1945) și o perioadă marcată de influența sovietică (1945-1947).

Cuvinte-cheie: ideologii, literatura română, presa literară românească

Abstract: This article provides a survey on “The Royal Foundations Review”, one of the most important publications in the history of Romanian literature. Four major periods are briefly described, in which the literary policy of the publication is connected to the politics and ideologies experienced by Romania: a liberal-democratic period (1934-1940), a period marked by Romania’s alliance with Nazi Germany (1940-1944), a new democratic period (1944-1945) and a period marked by Soviet influence (1945-1947).

Keywords: ideologies, Romanian literature, Romanian literary press

No Comments

Comments are closed.