The review for Literary History and Theory

RAMIRO ORTIZ

December 15, 2014

👤Author

Name: Gabriela Danțiș

📄Article

Citation Recommendation: DANȚIȘ, Gabriela. „Ramiro Ortiz”. In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 111-119
Titlul: RAMIRO ORTIZ
Title: RAMIRO ORTIZ
Pages: 111-119
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2014/6_G_Dantis.pdf

Bibliography:

G. Călinescu, Opere. Publicistică, I (1920–1932), București, 2006, 178, 223–229, 249–253, 327–329, 539–543, 839–845, II (1933– 1935), 2006, 36–37, 356–359, III (1936–1938), 2007, 380–385;

Omagiu lui Ramiro Ortiz cu prilejul a 20 de ani de învățământ în România, București, 1929; Perpessicius, Opere, III, București, 1971, 15–19, VI, 1973, 271–278;

Carmen Burcea, Ramiro Ortiz, București, 2003;

Adrian Majuru, Un om și faptele sale, CLT, 2004, 30;

Eleonora Cărcăleanu, Ramiro Ortiz și italienistica românească, CL, 2004, 9;

Geo Vasile, Indimenticabilul Ortiz, OC, 2007, 126;

Un secol de italienistică la București, I. Ctitorii, coord. Doina Condrea Derer și Hanibal Stănciulescu, București, 2009, 11–107, II. O catedră centenară, București, 2011, 41–76, 83–92.

No Comments

Comments are closed.