The review for Literary History and Theory

DOUĂMIISM

December 15, 2014

👤Author

Name: Nicolae Bârna

📄Article

Citation Recommendation: BÂRNA, Nicolae. „Douămiism”. In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 121-128.
Title (original): DOUĂMIISM
Titre: SUR « LA GÉNÉRATION 2000 » DANS LA LITTÉRATURE ROUMAINE
Pages: 121-128
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2014/7_N_Barna.pdf

Bibliography:

Marin Mincu, „«Fracturismul» poetic – o negaţie neoavangardistă a optzeciştilor”, LCF, 2001, 7;

Mircea A. Diaconu, Poezie şi anarhie, CL, 2001, 2;

Marius Ianuş, Dumitru Crudu, „Manifestul fracturist”, VTRA, 2001, 2–3;

O nouă generaţie literară ? Cenaclul Euridice [grupaj tematic de texte critice sau beletristice, semnează Marin Mincu, Ştefania Mincu, George Popescu, Radu Voinescu, Adrian Urmanov, Elena Vlădăreanu, Mircea Ţuglea, Doina Ioanid, Ioan Es Pop, Bogdan Stănescu, Răzvan Ţupa, Zvera Ion, Ionuţ Chiva, Ruxandra Novac, Elena Pasima, Domnica Drumea, Mitoş Micleuşanu, Andrei Peniuc, Adela Greceanu, Claudiu Komartin, Mihai Ignat, Herbert Ovia, Dan Sociu, Constantin Vică, Oana Cătălina Ninu, Octavian Soviany], „Paradigma”, 2003, 1–2;

Elena Vlădăreanu, „«Ia-ţi târfa şi pleacă» sau câteva cuvinte despre ostilitate”, LCF, 2003, 9;

Elena Vlădăreanu, „Generaţia 2000, victimă a invidiei şi a provincialismului?”, LCF, 2003, 30;

Adrian Schiop, „Generaţia 2000”, ALA, 2004, 736;

Claudiu Komartin „Performatismul”, ALA, 2004, 746;

Marin Mincu, Generaţia 2000. Antologie, [Constanţa,] 2004;

„Caiete critice” [număr tematic, consacrat integral poeziei tinere; conţine cronici semnate de Eugen Simion, Daniel Cristea-Enache, Andrei Terian, ancheta „Poezia tânără, o nouă generaţie?”, realizată de Daniel Cristea-Enache şi Mihai Iovănel, la care răspund Constantin Virgil Bănescu, Domnica Drumea, Teodor Dună, Bogdan Iancu, Claudiu Komartin, Răzvan Ţupa, Adrian Urmanov, Radu Vancu, Constantin Vică, Gelu Vlaşin, Elena Vlădăreanu, Angela Marinescu, Ion Mircea, Adrian Popescu, Gabriel Chifu, Petru Romoşan, Ioan Es Pop, Mihail Gălăţanu, Nicolae Coande, O. Nimigean, Nicolae Ţone, Vasile Bardan, Nicolae Bârna, Paul Cernat, Marius Chivu, Alexandra Crăciun, Bogdan Creţu, Daniel Cristea-Enache, Mircea Diaconu, Paul Dugneanu, Teodora Dumitru, Raluca Dună, Mihai Fulger, Mihai Iovănel, Mircea Martin, Florin Mihăilescu, Marius Miheţ, Andrei Milca, Ştefania Mincu, Antonio Patraş, Dinu Pătulea, Florina Pârjol, Irina Petraş, Gabriel Rusu, Oana Soare, Bogdan-Alexandru Stănescu, C. Stănescu Alex. Ştefănescu, Andrei Terian, Dragoş Tudor, Tudorel Urian, o secţiune documentară în care sunt republicate manifeste poetice lansate de Marius Ianuş lui Dumitru Crudu, Gelu Vlaşin, Adrian Urmanov, Claudiu Komartin, precum şi o antologie lirică regrupând poeme de Marius Ianuş, Ruxandra Novac, Zvera Ion, Teodor Dună, Elena Vlădăreanu, Claudiu Komartin, Dan Sociu, Bogdan Iancu], 2005, 2–3;

Claudiu Komartin, „În chestiunea tinerei generaţii”, EgoPhobia, februarie 2005, la http://www.egophobia.ro/4/articole.htm,

Ion Pop, În jurul generaţiei 2000, RL, 2005, 18–20;

Gheorghe Grigurcu, Douămiiștii, RL, 2005, 34;

Marin Mincu, „Eu voi fi atent la valori, dar daca acestea nu se ivesc, nu voi avea ce sprijini…” [interviu cu Marin Mincu realizat de Daniel D. Marin], „Suplimentul de cultură” , 2006, 91;

Octavian Soviany, „Promoţia 2000 în manifeste”, LCF, 2007, 10;

Ştefania Mincu, Douămiismul poetic românesc. Despre starea poeziei, Constanţa, 2007;

Bogdan Creţu, „Douămiismul, o găselniţă critică”, ST, 2008, 1;

Bilanţul douămiismului [dosar publicistic cuprinzând o anchetă la care răspund: Al. Cistelecan, Ion Pop, Paul Cernat, Sanda Cordoş, Daniel Cristea-Enache, Andrei Bodiu, Mihai Iovănel, Elena Vlădăreanu, Alexandru Matei, Nicolae Bârna, Claudiu Komartin, Irina Petraş, Bianca Burţa-Cernat, Antonio Patraş, Cosmin Ciotloş, Florina Ilis, Radu Vancu, Florina Pârjol, şi texte critice de sinteză semnate de Cosmin Borza, Andrei Simuţ, Claudiu Turcuş, Iulia Micu], VTRA, 2009, 3;

Dosarul programatic al 2000-ismului, „Cuvântul”, 2009, 5;

Felix Nicolau, „Manifeste literare nouăzeciste şi (post)douămiiste”, LCF, 2009, 28;

Daniel Cristea-Enache, Timpuri noi. Secvenţe de literatură română, Bucureşti, 2009, passim.; Poezia, din nou la răscruce? [anchetă realizată de Bogdan Creţu; răspund: Luigi Bambulea, Marian Victor Buciu, Daniel Clinci, Bogdan Creţu, Mihai Ene, Horia Dulvac, Ioan Lascu, Daniel D. Marin, Jana Morărescu, Felix Nicolau, George Popescu, Adrian Dinu Rachieru, Octavian Soviany, Adriana Stan, Radu Voinescu], „Paradigma”, 2010, 1–2;

Marius Chivu, „Douămiism la purtător”, „Dilema veche”, 2010, 341;

Paul Cernat, „Douămiismul la ora (auto)antologării”, OC, 2010, 536;

Daniel D. Marin, Poezia antiutopică: o antologie a douămiismului poetic românesc, Piteşti, 2010;

Irina Petraş, „Divagări (in)utile despre generaţii”, RL, 2010, 14;

Ştefan Manasia, „Diamantul uitat. Câteva cuvinte despre noua poezie română”, TR, 2010, 194;

Bogdan Coşa, „Cazul 2000 sau ultima generaţie de creaţie în literatura română”, OC, 2011, 571;

Douămiismul par lui-même. Anchetă „Cultura” [dosar realizat de Andrei Terian, răspund Adrian Schiop, Bogdan Coşa, Stoian G. Bogdan, Cristina Nemerovschi, Şerban Axinte, Gabriel Daliş, Ştefan Manasia, George Neagoe, Gabi Eftimie], „Cultura”, 2011, 20;

Adrian Dinu Rachieru, „Despre douămiism, cu rigoare”, CL, 2011, 9;

Compania poeţilor tineri în 100 de titluri alese de Dan Coman şi Petru Romoşan, pref. Petru Romoşan, pref. Dan Coman, Bucureşti, 2011;

Octavian Soviany, Cinci decenii de experimentalism. Compendiu de poezie românească actuală, volumul al II-lea, Lirica epocii postcomuniste, Bucureşti, 2011, 79–212;

Nicolae Manolescu, „Generaţia 2000: Sorin Stoica”, RL, 2012, 21.

No Comments

Comments are closed.