The review for Literary History and Theory

A.E. BACONSKY

December 15, 2014

👤Author

Name: Crina Bud

📄Article

Citation Recommendation: BUD, Crina. „Baconsky, A.E.” In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 129-137
Titlul: A.E. BACONSKY
Title: A.E. BACONSKY
Pages: 129-137
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2014/8_C_Bud.pdf

Bibliography:

Ivaşcu, Confruntări, I, 262–284;

Felea, Reflexii, 57–66, 138–147;

Regman, Cronicari, 19–28;

Felea, Poezie, 20–26, 167–177;

Grigurcu, Teritoriu, 123–137;

Petroveanu, Traiectorii, 193–207;

Iorgulescu, Rondul, 44–55;

Piru, Poezia, I, 360–370;

Laurenţiu, Eseuri, 24–29;

Ciobanu, Însemne, I, 128–168;

Simion, Scriitori, I (1978), 153–156, 634–638, III, 135–158;

Doinaş, Lectura, 182–187;

Iorgulescu, Ceara, 129–134;

Pop, Lecturi, 57–62;

Flămând, Intimitatea, 76–87;

Sorescu, Uşor cu pianul, 59−67;

Mircea Martin, „Poezia regăsită”, RL, 1989, 6;

Grigurcu, Eminescu−Labiş, 408–433;

Ierunca, Subiect, 88−93;

Liviu Petrescu, „A. E. Baconsky – între mit şi realitate”, RL, 1994, 40;

Negoiţescu, Scriitori contemporani, 27–32;

Constantin, Complicitatea, 99–105;

Simion, Fragmente, II, 46–49;

Dicţ. analitic, I, 95–98, 109–110, 231–232, II, 9–10, 83–84;

Grigurcu, Amurgul, 15–17, 57–63;

Dicţ. esenţial, 46–49;

Manolescu, Lista, I, 85–88, II, 106–110;

Popa, Ist. lit., I, 920–927, passim;

Bálasz Tibor, Explorări în poezia lui A. E. Baconsky, Oradea, 2002;

Diana Câmpan, Gâtul de lebădă. Utopiile răsturnate şi confesiunile mascate ale lui A. E. Baconsky, Cluj-Napoca, 2003;

Ştefănescu, Istoria, 305–312;

Crina Bud, Rolurile și rolul lui A. E. Baconsky în cultura română, Pitești, 2006;

Magda Wächter, A.E. Baconsky, scriitorul și măștile, Cluj-Napoca, 2007;

Manolescu, Istoria, 1002–1007.

No Comments

Comments are closed.