The review for Literary History and Theory

FIXAREA ÎN RAMĂ „NEO-”(MODERNISTĂ/ REALISTĂ) A EȘANTIONULUI DE ROMANCIERI REPREZENTATIVI PENTRU „SERIA” ȘAPTEZECISTĂ

December 20, 2023

👤Author

Name: Alina-Roxana Mușat (Stoian)
Affiliation: Doctorand, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Contact: alina_2007musatt@yahoo.com

📄Article

Citation Recommendation: MUȘAT (Stoian), Alina-Roxana, „Fixarea în ramă «neo-»(modernistă/ realistă) a eșantionului de romancieri reprezentativi pentru «seria» șaptezecistă”. În RITL, New Series, XVII, No 1-4, January-December 2023, p. 307-338. doi: 10.59277/ritl.2023.17.26
Titlul: FIXAREA ÎN RAMĂ „NEO-”(MODERNISTĂ/ REALISTĂ) A EȘANTIONULUI DE ROMANCIERI REPREZENTATIVI PENTRU „SERIA” ȘAPTEZECISTĂ
Title: “NEO-”(MODERNIST/REALIST) FRAMING OF A SAMPLE OF REPRESENTATIVE NOVELISTS OF THE SEVENTEENTH “SERIES” PRELIMINARIES TO A POSSIBLE CORRECTION OF SUCCESSION PHENOMENA IN POSTWAR LITERATURE
Pages: 307-338
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2023/26_A_R_Musat.pdf
DOI: 10.59277/ritl.2023.17.26

Abstract: The study is part of the doctoral thesis Congruence of space and time in the novels of the 70s which aims to investigate the way in which space and time, respectively time and space interact in the narrative score of the novels of the “neo-” modernist/realist corpus that I selected and exposed to (re)examination. Taking into account the prevailing socio-cultural circumstances throughout the 70s, with the investigation of the chronotopic/ topochronic assemblage, the conjunctures that mark the imprint of the “neo-”realist/- modernist imaginary will be highlighted as it is transposed into the texture of some Romanian categories that I opted and which I subjected to “(re)reading”. One of the urgencies of the study is the (re)view of the cultural-literary phenomenon specific to the “seventies” school in the conditions of unconditional ideological and political access to the reinforcement of the neomodernist canon.

Keywords: chronotope, topochron, series, narrative identity; neorealism, Neomodernism; Neotraditionalism; metarealism; metareality, verisimilitude, truthfulness; functions; mediators; potentiality; update; binary option; semantic fields. 

Bibliography

Adameșteanu, Gabriela, Anii romantici, Editura Polirom, Iași, 2014.

Andreescu, Gabriel, Politica memoriei și politica imaginii, în Existența prin cultură. Represiune, colaboraționism și rezistență intelectuală sub regimul comunist, Editura Polirom, Iași, 2015.

 ***Arhiva CNSAS, Fond Informativ, Dosar nr. 143879, vol. I-IV.

Băciuț, Nicolae, O istorie a literaturii române contemporane în interviuri, volumul I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005.

Burța, Bianca, JURNAL. Bujor NEDELCOVICI, Jurnal infidel: ieșirea din exil (1992- 1997), în „Observator cultural”, nr. 155, 11-02-2003.

Burța, Bianca, JURNAL. Bujor NEDELCOVICI, Jurnal infidel: ieșirea din exil (1992- 1997), în „Observator cultural”, nr. 155, 11-02-2003.

Căliman, Călin, Istoria filmului românesc (1897-2000), Editura Fundației Culturale Române, București, 2000;

Căliman, Călin, Istoria filmului romanesc 1987-2017, Editura EuroPress, București, 2017. Călinescu, Matei, A citi, a reciti: către o poetică a (re)lecturii, Editura Polirom, Iași, 2007. Cernat, Paul, Identitatea romanului, în „Revista de Istorie și Teorie Literară”(RITL), nr. 1–4, București, 2019.

Cordoș, Sanda, Un roman fără vârstă, postfață la Drumul egal al fiecărei zile de Gabriela Adameșteanu, ediția a V-a revăzută, Editura Polirom, Iași, 2008.

Cosma, Anton, Romanul românesc contemporan 1945-1985 II. Metarealismul, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998.

Diaconu, Mircea A., Spiritul liberal în critica generației `70. Cazul Laurențiu Ulici, în „Vatra” nr. 4-5; 6-7; 7-8/2021.

Dinu, Mihai, Chronosophia. Chipuri ale timpului, Editura Fundației Culturale Române, București, 2002.

Doubrovsky, Serge, Corneille et la dialectique du héros, Édition Gallimard, Paris, 1963. Doubrovsky, Serge, Pourquoi la nouvelle critique: critique et objectivité, Édition Mercure de France, Paris, 1966.

Dumitriu, Dana, Ambasadorii sau despre realismul psihologic, Editura Cartea Românească, 1976.

Evans, Gareth, The Varieties of Reference, Edited by John McDowell, Oxford University Press, 1982.

Greimas, A. -J., J. Courtès and Michael Rengstorf, The Cognitive Dimension of Narrative Discourse, in „New Literary History”, Vol. 7, No. 3, Thinking in the Arts, Sciences, and Literature (Spring, 1976), pp. 433-447 (15 pages), Published By: The Johns Hopkins University Press.

Greimas, A.J., Elemente pentru o gramatică narativă; Despre sens-Eseuri semiotice, Editura Univers, București, 1975.

Holban, Ion, Salonul refuzaților, Editura Moldova, Iași, 1995.

Lem, Stanislaw, Întoarcerea din Stele. Golem XIV, Editura Univers, București, 1997.

Lotman, I. M., Lecții de poetică structurală, Editura Univers, București, 1970.

Lotman, I. M., Studii de tipologie a culturii, Editura Univers, București, 1974.

Manolache, George, Mecanisme fagice și emice implicate în crearea unui „spațiu social” securizat politic și imagologic, în vol. Conferinței Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune, Ediția a 7-a, 2019, Chișinău.

Manolache, Gheorghe, Regula lui doi (registre duale în developarea postmodernismului românesc), Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2004.

Manolescu, Nicolae, George Bălăiță, Ucenicul neascultător, în „România literară”, nr. 6, 1978.[Reprodus în Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică 2. –Lista lui Manolescu-, Editura Aula, Brașov, 2001].

Manolescu, Nicolae, Cuvânt înainte, în Literatura română postbelicăLista lui Manolescu – 1. Poezia, Editura „AULA”, Brașov, 2001.

Mușat, Carmen, Identitate-alteritate, în Ipostaze asupra romanului postmodern și alte ficțiuni teoretice, Editura Paralela 45, Pitești, 1998.

Nedelcovici, Bujor, Cine sunteți, Bujor Nedelcovici? Bujor Nedelcovici în dialog cu Sergiu Grigore, Editura Allfa, București, 2010.

Nedelcovici, Bujor, Jurnal infidel: ieșirea din exil (1992-1997), Pitești-Brașov-Cluj-Napoca, Editura Paralela 45, 2002.

Nedelcovici, Bujor, Opere complete 7, Editura Allfa, București, 2008.

 Pătrașcu, Ion, Florentin Smarandache, Geometria triunghiurilor ortologice, Editura Agora, Sibiu, 2020.

 Pecican, Ovidiu, AVALON. Repetiție și succesiune în câmpul culturii române, A.D. Xenopol – Principiile fundamentale ale istoriei, în „Observator cultural”, nr. 739/ 12-09-2014.

Petraș, Irina, Oglinda și drumul. Prozatori contemporani, Editura Cartea Românească, București, 2013;

Petraș, Irina, De veghe între cărți. Scriitori contemporani, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017.

Pütz, Manfred, Fabula identității – Romanul american din anii șaizeci, Editura Institutul European, Iași,1993.

Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Éditions du Seuil, Paris, 1990.

Saiu, Florian, Dana Dumitriu, femeia-stindard a prozei moderne românești, în „Jurnalul. ro › Cultură › 12 Oct 2022, 07:25 https://jurnalul.ro/cultura/dana-dumitriu-femeia-stindarda-prozei-moderne-romanesti-911831.ht

Simion, Eugen, „Scriitori români de azi, IV, Editura Cartea Românească, București, 1989. Simuț, Ion, Canon după canon, în „România literară”, nr. 6 (15/02/2006 – 21/02/2006). Stănculescu, Călin, Radu Gabrea: Biografia unei opere, Editura NOI Media Print, București, 2012.

Tatos, Alexandru, Gânduri…despre generația ‘70, în PAGINI DE JURNAL (Ediția II), Editura Nemira, București, 2010. Prefață de Stere Gulea. Postfață de D.R. Popescu, Ediție alcătuită de Liana Tatos.

Todorov, Tzvetan, Confruntarea cu extrema. Victime și torționari în secolul XX, Editura Humanitas, București, 1992. 

Todorov, Tzvetan, Poétique de la prose, Éditions du Seuil, Paris, 1971.

Ulici, Laurențiu, Literatura română contemporană: Promoția 70, Editura Eminescu, București, 1995.

Vîjeu, Titus, Dan Pița: Arta privirii, Editura NOI Media Print, București, 2012.

Xenopol, A. D., Principiile fundamentale ale istoriei, Editura Albatros, București, 2003.

No Comments

Comments are closed.