The review for Literary History and Theory

IULIAN VESPER

December 15, 2013

👤Author

Name: Nicolae Mecu
Affiliation: Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, al Academiei Române

📄Article

Citation Recommendation: MECU, Nicolae. „Iulian Vesper”. In: RITL, New Series, VII, No. 1-4, January-December 2013, p. 381–386
Titlul: IULIAN VESPER
Titre: IULIAN VESPER
Pages: 381–386
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2013/33_N_Mecu.pdf

Résumé: L’article se propose un synthèse lapidaire sur la vie et l’oeuvre d’un des meilleurs poètes et prosateurs du nord de la Moldavie, auteur d’un oeuvre lyrique dominée par un esprit reflexif et élégiac et des romans dont la source est la vie paysane de Bukovine, appréhendée d’une manière dorique dans Glasul (La voix) – un chef-d’oeuvre -, traducteur de Kalevala.

Mots-clés: solitude, élégiaque, sobriété, voix communautaire, chronique, épopée, mémoire

Bibliography:

SCRIERI:

Echinox în odăjdii, Cernăuţi, 1933;

Constelaţii, Bucureşti, 1935;

Poeme de nord, Bucureşti, 1937;

Primăvara în ţara fagilor, Bucureşti, 1938;

Izvoare, Bucureşti, 1942;

Viaţa lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1944;

Chipuri domneşti, Bucureşti, 1944,

Glasul, Bucureşti, 1957; ed. îngr. şi pref. Mircea A. Diaconu, Iaşi, 2001;

Poezii, pref. I. Negoiţescu, Bucureşti, 1968;

Ascultând nopţile. Poezii, Bucureşti, 1972;

Al treilea orizont, Bucureşti, 1979;

Peisaj la marginea cerului. Poezii, Bucureşti, 1984.

TRADUCERI:

D. H. Lawrence, Şarpele cu pene. Roman, Bucureşti, 1943;

Elias Lönnrot, Kalevala, introd. O. Kuusinen, Bucureşti, 1959; ed. Bucureşti, 2001;

Cinghiz Aitmatov, Adio, floare galbenă! (în colaborare cu Nicolae Stoian), Bucureşti, 1968;

Andrei Bitov, O copilărie atât de lungă (în colaborare cu N. Vrublevschi), Bucureşti, 1971;

Basme ruseşti (în colaborare cu Andrei Ivanovschi), Bucureşti, 1973;

Vasili Belov, Povestirile dulgherului (în colaborare cu Mihail Chiţis), Bucureşti, 1973;

REPERE BIBLIOGRAFICE:

G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Bucureşti, 1941, p. 822;

Ion Vitner, Creaţie şi sinteză, „Gazeta literară”, nr. 26, 1957;

Radu Popescu, Iulian Vesper, „Glasul”, „Contemporanul”, nr. 30, 1957;

Cornel Regman, Al cincilea mit, „Viaţa românească”, nr. 7, 1957;

Mihail Petroveanu, Iulian Vesper, „Glasul”, „Gazeta literară”, nr. 36, 1957;

Radu Enescu, „Tribuna”, nr. 25, 1957;

I. Negoiţescu, Însemnări critice, Cluj,1970, p. 177–186;

Ovidiu Papadima, Scriitorii şi înţelesurile vieţii, Bucureşti, 1971, p. 265–268;

Pompiliu Constantinescu, Scrieri, VI, Bucureşti, 1972, 108–109;

Ov. S Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale, II, Bucureşti, 1974, p. 182–185;

Perpessicius, Opere, 8, Bucureşti, 1978, p. 164–168;

Eugen Simion, Scriitori români de azi, IV, 1989, p. 86–94;

Ion Cristoiu, „Glasul”, „România literară”, nr. 21, 1989;

Dumitru Micu, Istoria literaturii române de la creaţia populară la postmodernism, Bucureşti, 2000, p. 470–471;

Dicţionarul scriitorilor români, coord. Marian Papahagi, Aurel Sasu, Mircea Zaciu,IV, Bucureşti, 2003, p. 736–738;

Dicţionar analitic de opere literare româneşti. I, coord. şi revizie Ion Pop, Cluj-Napoca, 2007, p. 342–343;

Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, I, Bucureşti, 2009, p. 1073–1074, passim;

Mircea A. Diaconu, Studii bucovinene, Iaşi, 2011, 142–152, passim.

No Comments

Comments are closed.