The review for Literary History and Theory

MANUAL ÎN CARE SE CUPRIND PĂRERI ŞI CUGETĂRI CU PRIVIRE LA MORAVURI ŞI GUVERNĂMÂNT ŞI SFĂTUIRILE RENUMITULUI DOMN NICOLAE VODĂ CĂTRE FIUL SĂU, DOMNUL CONSTANTIN VODĂ

December 15, 2018

👤Author

Author: Nicolae Mavrocordat

Translation: Dorin Garofeanu 
Author Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară: „G. Călinescu” al Academiei Române

📄Article

Citation Recommendation: MAVROCORDAT, Nicolae. „Manual în care se cuprind păreri şi cugetări cu privire la moravuri şi guvernământ şi sfătuirile renumitului domn Nicolae Vodă către fiul său, domnul Constantin Vodă”. Translation: Dorin Garofeanu. In: RITL, New Series, XII, No. 1-4, January-December 2018, p. 277-330.
Titlul: MANUAL ÎN CARE SE CUPRIND PĂRERI ŞI CUGETĂRI CU PRIVIRE LA MORAVURI ŞI GUVERNĂMÂNT ŞI SFĂTUIRILE RENUMITULUI DOMN NICOLAE VODĂ CĂTRE FIUL SĂU, DOMNUL CONSTANTIN VODĂ
Title: HANDBOOK CONTAINING OPINIONS AND THOUGHTS ON MORES AND GOVERNMENT
Pages: 277-330
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2018/1-4/22_N_Mavrocordat_-_traducere_D_Garofeanu.pdf

Abstract: This article highlights the textual means by which denies that the pattern of literary species could be a sufficient mark of a literary genre dedicated to the elite audience.

Keywords: baroque, parenetic, Portuguese literature, eighteenth century

Bibliography:

Anónimo, 1970: Arte de Furtar, Lisboa, Editorial Estampa.

Bădescu, Laura, 2003: Eseu asupra epistolei în literatura română medievală, București.

Bădescu, Laura, 2007: Epistola în literatura medievală portugheză, București.

Franco, José Eduardo; Assunção, Paulo de, 2004: As metamorfoses de um polvo. Religião e Política nos Regimentos da Inquisição Portuguesa (Séc. XVI–XIX), Lisboa.

Saraiva, António José, 1979: Istoria literaturii portugheze, București.

No Comments

Comments are closed.